Advanced

Att handla mot sin vilja - Hur kommer det sig att vi fattar köpbeslut som går emot våra egentliga värderingar och vilka är de bakomliggande faktorerna till detta?

Haglind, Lovisa; Rizvanovic, Aida and Persson, Maria (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka bakomliggande faktorer som påverkar konsumenten när hon ska fatta ett köpbeslut. I denna studie riktar vi fokus på köpbeslut där individer ställs inför svåra val vad gäller sin konsumtion, vilket innefattar beslut där de kan behöva gå emot en värdering eller princip. Metod: Vi har använt oss av kvalitativ metod i denna uppsats för att kunna gå på djupet med och förstå individers beteenden. Den kvalitativa undersökningen utgjordes av en fokusgruppintervju med sju deltagare och varade i två timmar. Teoretisk referensram: Teoriavsnittet bygger på olika perspektiv som påverkar konsumenter. Vi har använt oss av teorier från marknadsföring, psykologi och filosofi, hämtade ur både litteratur,... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka bakomliggande faktorer som påverkar konsumenten när hon ska fatta ett köpbeslut. I denna studie riktar vi fokus på köpbeslut där individer ställs inför svåra val vad gäller sin konsumtion, vilket innefattar beslut där de kan behöva gå emot en värdering eller princip. Metod: Vi har använt oss av kvalitativ metod i denna uppsats för att kunna gå på djupet med och förstå individers beteenden. Den kvalitativa undersökningen utgjordes av en fokusgruppintervju med sju deltagare och varade i två timmar. Teoretisk referensram: Teoriavsnittet bygger på olika perspektiv som påverkar konsumenter. Vi har använt oss av teorier från marknadsföring, psykologi och filosofi, hämtade ur både litteratur, artiklar och elektroniska källor. Empiri: För att samla in primärdata använde vi oss av en
fokusgruppintervju med sju studenter vid Lunds Universitet. Denna intervju tjänar som underlag för vår analys och våra slutsatser. Intervjun kompletterades med en kortare enkät som deltagarna fick svara på individuellt innan själva intervjun startade. Slutsats: Slutsatsen vi kommit fram till är att det är många faktorer som bidrar till att påverka ett beslut av detta slag. Vi fann att det krävs en större bredd än de teorier som finns på ämnet idag. Därför har vi skapat en ny modell utifrån psykologi, filosofi och marknadsföring som tar med de bakomliggande faktorerna. Denna kallar vi för Beslutsfattande vid värdebaserade köpsituationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Haglind, Lovisa; Rizvanovic, Aida and Persson, Maria
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
konsumentbeteende, köpbeslut, attityder, moral, påverkan, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1979954
date added to LUP
2011-06-01
date last changed
2012-04-02 19:05:51
@misc{1979954,
 abstract   = {Syfte:	Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka bakomliggande faktorer som påverkar konsumenten när hon ska fatta ett köpbeslut. I denna studie riktar vi fokus på köpbeslut där individer ställs inför svåra val vad gäller sin konsumtion, vilket innefattar beslut där de kan behöva gå emot en värdering eller princip. Metod:	Vi har använt oss av kvalitativ metod i denna uppsats för att kunna gå på djupet med och förstå individers beteenden. Den kvalitativa undersökningen utgjordes av en fokusgruppintervju med sju deltagare och varade i två timmar. Teoretisk referensram: Teoriavsnittet bygger på olika perspektiv som påverkar konsumenter. Vi har använt oss av teorier från marknadsföring, psykologi och filosofi, hämtade ur både litteratur, artiklar och elektroniska källor. Empiri:	För att samla in primärdata använde vi oss av en
fokusgruppintervju med sju studenter vid Lunds Universitet. Denna intervju tjänar som underlag för vår analys och våra slutsatser. Intervjun kompletterades med en kortare enkät som deltagarna fick svara på individuellt innan själva intervjun startade. Slutsats:	Slutsatsen vi kommit fram till är att det är många faktorer som bidrar till att påverka ett beslut av detta slag. Vi fann att det krävs en större bredd än de teorier som finns på ämnet idag. Därför har vi skapat en ny modell utifrån psykologi, filosofi och marknadsföring som tar med de bakomliggande faktorerna. Denna kallar vi för Beslutsfattande vid värdebaserade köpsituationer.},
 author    = {Haglind, Lovisa and Rizvanovic, Aida and Persson, Maria},
 keyword   = {konsumentbeteende,köpbeslut,attityder,moral,påverkan,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att handla mot sin vilja - Hur kommer det sig att vi fattar köpbeslut som går emot våra egentliga värderingar och vilka är de bakomliggande faktorerna till detta?},
 year     = {2011},
}