Advanced

Mot en dialog i kompetensförsörjningen – en kvalitativ studie av Malmö Stads projekt "Kompetensförsörjning förskola"

Omeragic, Jasna LU (2011) PEDM12 20111
Education
Abstract (Swedish)
Mot bakgrund av barnomsorgens förändrliga förutsättningar med grund i bland annat ändrad lagstiftning och en markant ökning av barn i åldrarna 1-5, utarbetade Malmö Stad projektet ”Kompetensförsörjning Förskola” i syfte att motarbeta aktuella och framtida personal- och kompetensbehov. Utifrån detta framkom intresset att berika Malmö Stads projekt med såväl teori som empiri för att bland annat avgöra om projektets åtgärder är relevanta för dess mål och syfte. Med utgångspunkt i ett induktivt förhållningssätt genomfördes en kvalitativ studie omfattandes dels intervjuer med yrkesverksamma förskollärare och dels en textanalys av tillgängliga dokument som ligger till grund för Malmö Stads kompetensförsörjningsstrategi. Det empiriska materialet... (More)
Mot bakgrund av barnomsorgens förändrliga förutsättningar med grund i bland annat ändrad lagstiftning och en markant ökning av barn i åldrarna 1-5, utarbetade Malmö Stad projektet ”Kompetensförsörjning Förskola” i syfte att motarbeta aktuella och framtida personal- och kompetensbehov. Utifrån detta framkom intresset att berika Malmö Stads projekt med såväl teori som empiri för att bland annat avgöra om projektets åtgärder är relevanta för dess mål och syfte. Med utgångspunkt i ett induktivt förhållningssätt genomfördes en kvalitativ studie omfattandes dels intervjuer med yrkesverksamma förskollärare och dels en textanalys av tillgängliga dokument som ligger till grund för Malmö Stads kompetensförsörjningsstrategi. Det empiriska materialet ger stöd för att de inriktningar som Malmö Stad bygger sina åtgärder på, är förenliga med tillämpad teori och empiri, om än med olika nyanseringar av situationens underliggande problem och likaså förbättringsåtgärder. Påtagligast är denna skillnad i krocken mellan ett rekryterings- och ett verksamhetsperspektiv, där det förra hör till Malmö Stads fokus och det senare på teorins fokus. En modell utarbetades som stöd för analysen och illustrerar vägen mot förändring genom att via tillämpning av ökad professionalisering fjärma sig från traditionens fasta grepp om verksamheten och närma sig en innovativ era genom organisationspedagogiken.För vidare forskning föreslås en longitudinell studie i syfte att på ett påtagligare sätt åskådliggöra vad förskoleårens förutsättningar gör för barnens fortsatta utveckling och hur personalens kompetens påverkar denna utveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Omeragic, Jasna LU
supervisor
organization
course
PEDM12 20111
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
kompetensförsörjning, professionalisering, organisationspedagogik
language
Swedish
id
1980163
date added to LUP
2011-09-09 16:23:50
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1980163,
 abstract   = {Mot bakgrund av barnomsorgens förändrliga förutsättningar med grund i bland annat ändrad lagstiftning och en markant ökning av barn i åldrarna 1-5, utarbetade Malmö Stad projektet ”Kompetensförsörjning Förskola” i syfte att motarbeta aktuella och framtida personal- och kompetensbehov. Utifrån detta framkom intresset att berika Malmö Stads projekt med såväl teori som empiri för att bland annat avgöra om projektets åtgärder är relevanta för dess mål och syfte. Med utgångspunkt i ett induktivt förhållningssätt genomfördes en kvalitativ studie omfattandes dels intervjuer med yrkesverksamma förskollärare och dels en textanalys av tillgängliga dokument som ligger till grund för Malmö Stads kompetensförsörjningsstrategi. Det empiriska materialet ger stöd för att de inriktningar som Malmö Stad bygger sina åtgärder på, är förenliga med tillämpad teori och empiri, om än med olika nyanseringar av situationens underliggande problem och likaså förbättringsåtgärder. Påtagligast är denna skillnad i krocken mellan ett rekryterings- och ett verksamhetsperspektiv, där det förra hör till Malmö Stads fokus och det senare på teorins fokus. En modell utarbetades som stöd för analysen och illustrerar vägen mot förändring genom att via tillämpning av ökad professionalisering fjärma sig från traditionens fasta grepp om verksamheten och närma sig en innovativ era genom organisationspedagogiken.För vidare forskning föreslås en longitudinell studie i syfte att på ett påtagligare sätt åskådliggöra vad förskoleårens förutsättningar gör för barnens fortsatta utveckling och hur personalens kompetens påverkar denna utveckling.},
 author    = {Omeragic, Jasna},
 keyword   = {kompetensförsörjning,professionalisering,organisationspedagogik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mot en dialog i kompetensförsörjningen – en kvalitativ studie av Malmö Stads projekt "Kompetensförsörjning förskola"},
 year     = {2011},
}