Advanced

Covenants vid svensk kreditgivning

Hansson, Dennis and Lennartsson, Ann-Katrin (2011) FEKP90 20111
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
En kvalitativ metod har använts, där fallstudier har genomförts genom intervjuer med de fem största bankerna verksamma på den svenska marknaden. Fallstudierna har jämförts med den teori som finns gällande covenants, samt tidigare forskningsresultat. Studiens syften: Kartlägga förekomsten av covenants vid kreditgivning i Sverige. Analysera varför svenska banker väljer att använda sig av covenants. Analysera vilka omständigheter som påverkar valet av covenants. Diskutera bankernas uppfattning kring den framtida användningen av covenants i Sverige. Studiens teoretiska perspektiv utgår i första hand från agentteorin, då covenants är ett sätt att reducera de agentproblem som kan uppstå. Vidare har vi beskrivit vad covenants är, vilka typer som... (More)
En kvalitativ metod har använts, där fallstudier har genomförts genom intervjuer med de fem största bankerna verksamma på den svenska marknaden. Fallstudierna har jämförts med den teori som finns gällande covenants, samt tidigare forskningsresultat. Studiens syften: Kartlägga förekomsten av covenants vid kreditgivning i Sverige. Analysera varför svenska banker väljer att använda sig av covenants. Analysera vilka omständigheter som påverkar valet av covenants. Diskutera bankernas uppfattning kring den framtida användningen av covenants i Sverige. Studiens teoretiska perspektiv utgår i första hand från agentteorin, då covenants är ett sätt att reducera de agentproblem som kan uppstå. Vidare har vi beskrivit vad covenants är, vilka typer som finns och de problem som finns med covenants. Fem fallstudier har gjorts av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Intervjuer har gjorts med ansvariga inom kreditorganisationen och de berör bankens syfte och användning av covenants, samt vilka kategorier som nyttjas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Dennis and Lennartsson, Ann-Katrin
supervisor
organization
course
FEKP90 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
management, Företagsledning, Management of enterprises, banker, kreditgivning, informationsasymmetri, Covenants, agentproblem
language
Swedish
id
1981315
date added to LUP
2011-05-24
date last changed
2012-11-13 11:31:47
@misc{1981315,
 abstract   = {En kvalitativ metod har använts, där fallstudier har genomförts genom intervjuer med de fem största bankerna verksamma på den svenska marknaden. Fallstudierna har jämförts med den teori som finns gällande covenants, samt tidigare forskningsresultat. Studiens syften: Kartlägga förekomsten av covenants vid kreditgivning i Sverige. Analysera varför svenska banker väljer att använda sig av covenants. Analysera vilka omständigheter som påverkar valet av covenants. Diskutera bankernas uppfattning kring den framtida användningen av covenants i Sverige. Studiens teoretiska perspektiv utgår i första hand från agentteorin, då covenants är ett sätt att reducera de agentproblem som kan uppstå. Vidare har vi beskrivit vad covenants är, vilka typer som finns och de problem som finns med covenants. Fem fallstudier har gjorts av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Intervjuer har gjorts med ansvariga inom kreditorganisationen och de berör bankens syfte och användning av covenants, samt vilka kategorier som nyttjas.},
 author    = {Hansson, Dennis and Lennartsson, Ann-Katrin},
 keyword   = {management,Företagsledning,Management of enterprises,banker,kreditgivning,informationsasymmetri,Covenants,agentproblem},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Covenants vid svensk kreditgivning},
 year     = {2011},
}