Advanced

Belöningssystem i professionella tjänsteföretag

Nordström, Mikael and Sjögren, Martin (2011) FEKP90 20111
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur belöningssystem är utformade inom professionella tjänsteföretag, såväl inom som mellan olika delbranscher, samt diskutera några väsentliga utgångspunkter för hur ett belöningssystem bör utformas. Metod: Multipel fallstudie med ett kvalitativt angreppssätt med fokus på empiri och genomförande av personliga intervjuer samt telefonintervjuer med aktuella personer inom de olika delbranscherna. Teoretiska perspektiv: Olika teorier kring belöningssystem, vad är syftet, vem bör omfattas, även en diskussion kring motivation och olika faktorer görs samt en genomgång av professionella tjänsteföretag och tidigare studier kring belöningssystem i professionella tjänsteföretag. Empiri:... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur belöningssystem är utformade inom professionella tjänsteföretag, såväl inom som mellan olika delbranscher, samt diskutera några väsentliga utgångspunkter för hur ett belöningssystem bör utformas. Metod: Multipel fallstudie med ett kvalitativt angreppssätt med fokus på empiri och genomförande av personliga intervjuer samt telefonintervjuer med aktuella personer inom de olika delbranscherna. Teoretiska perspektiv: Olika teorier kring belöningssystem, vad är syftet, vem bör omfattas, även en diskussion kring motivation och olika faktorer görs samt en genomgång av professionella tjänsteföretag och tidigare studier kring belöningssystem i professionella tjänsteföretag. Empiri: Den empiri som insamlats kommer från personliga intervjuer samt telefonintervjuer, med åtta respondenter ifrån fyra olika branscher. Två revisionsbyråer, två advokatbyråer, två konsultföretag samt två arkitektkontor ingår i den empiriska undersökningen. Slutsatser: Slutsatserna av denna uppsats är att belöningssystem har kommit för att stanna och att det blir allt viktigare med rörliga ersättningar samt att motivera personalen. Man kan utifrån den empiriska undersökningen notera att såväl monetära aspekter som andra förmåner är oerhört viktiga inom professionella tjänsteföretag, men att fokus skiljer sig såväl mellan delbranscher som helhet som mellan företag inom varje delbransch. Likaså skiljer sig tillvägagångssättet och de bakomliggande grunderna för vad som belönas, vem som belönas och hur man belönas. Detta kan ha sin förklaring till viss del i att både företagskultur, individens bakgrund och preferenser har en betydande roll vid utvecklingen och implementeringen av belöningssystem. Vidare har det framkommit i likhet med tidigare teorier att det inte finns något optimalt belöningssystem som passar alla, utan man får utgå från specifika ramar och anpassa belöningssystemet efter organisationen i fråga. Trenderna i framtidens belöningssystem bygger på individuella system, rörliga lönedelar, flexibilitet kommunikation och kompetensutveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordström, Mikael and Sjögren, Martin
supervisor
organization
course
FEKP90 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
management, Företagsledning, Management of enterprises, icke monetära ersättningar., Monetära ersättningar, Kunskapsföretag, Belöningssystem, Professionella tjänsteföretag
language
Swedish
id
1981320
date added to LUP
2011-05-24 00:00:00
date last changed
2012-11-13 11:32:12
@misc{1981320,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur belöningssystem är utformade inom professionella tjänsteföretag, såväl inom som mellan olika delbranscher, samt diskutera några väsentliga utgångspunkter för hur ett belöningssystem bör utformas. Metod: Multipel fallstudie med ett kvalitativt angreppssätt med fokus på empiri och genomförande av personliga intervjuer samt telefonintervjuer med aktuella personer inom de olika delbranscherna. Teoretiska perspektiv: Olika teorier kring belöningssystem, vad är syftet, vem bör omfattas, även en diskussion kring motivation och olika faktorer görs samt en genomgång av professionella tjänsteföretag och tidigare studier kring belöningssystem i professionella tjänsteföretag. Empiri: Den empiri som insamlats kommer från personliga intervjuer samt telefonintervjuer, med åtta respondenter ifrån fyra olika branscher. Två revisionsbyråer, två advokatbyråer, två konsultföretag samt två arkitektkontor ingår i den empiriska undersökningen. Slutsatser: Slutsatserna av denna uppsats är att belöningssystem har kommit för att stanna och att det blir allt viktigare med rörliga ersättningar samt att motivera personalen. Man kan utifrån den empiriska undersökningen notera att såväl monetära aspekter som andra förmåner är oerhört viktiga inom professionella tjänsteföretag, men att fokus skiljer sig såväl mellan delbranscher som helhet som mellan företag inom varje delbransch. Likaså skiljer sig tillvägagångssättet och de bakomliggande grunderna för vad som belönas, vem som belönas och hur man belönas. Detta kan ha sin förklaring till viss del i att både företagskultur, individens bakgrund och preferenser har en betydande roll vid utvecklingen och implementeringen av belöningssystem. Vidare har det framkommit i likhet med tidigare teorier att det inte finns något optimalt belöningssystem som passar alla, utan man får utgå från specifika ramar och anpassa belöningssystemet efter organisationen i fråga. Trenderna i framtidens belöningssystem bygger på individuella system, rörliga lönedelar, flexibilitet kommunikation och kompetensutveckling.},
 author    = {Nordström, Mikael and Sjögren, Martin},
 keyword   = {management,Företagsledning,Management of enterprises,icke monetära ersättningar.,Monetära ersättningar,Kunskapsföretag,Belöningssystem,Professionella tjänsteföretag},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Belöningssystem i professionella tjänsteföretag},
 year     = {2011},
}