Advanced

Från dynamiskt kaos till gemenskap

Karlander, Filip and Meincke, Nina (2011) FEKP90 20111
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte är att öka förståelsen för hur internkommunikation kan fungera vid planerad förändring Det glapp som har uppstått inom kommunikationsteorin, mellan forskare och praktiker, hoppas vi därigenom kunna minska.
Studien har en abduktiv ansats och vi har utgått från en anonymiserad fallstudie. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och samlat in våra primärdata genom semistrukturerade intervjuer.
Teorin i vår studie behandlar kommunikation såväl som olika teorier inom förändringsarbete. Vi tar upp kommunikationens olika komponenter och deras innebörd vid internkommunikation.
Vår empiri är baserad på intervjuer med anställda på ett svenskt medelstort bolag som under 2010 genomgått en planerad förändring, ett ägarbyte.
Vi har i vår... (More)
Vårt syfte är att öka förståelsen för hur internkommunikation kan fungera vid planerad förändring Det glapp som har uppstått inom kommunikationsteorin, mellan forskare och praktiker, hoppas vi därigenom kunna minska.
Studien har en abduktiv ansats och vi har utgått från en anonymiserad fallstudie. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och samlat in våra primärdata genom semistrukturerade intervjuer.
Teorin i vår studie behandlar kommunikation såväl som olika teorier inom förändringsarbete. Vi tar upp kommunikationens olika komponenter och deras innebörd vid internkommunikation.
Vår empiri är baserad på intervjuer med anställda på ett svenskt medelstort bolag som under 2010 genomgått en planerad förändring, ett ägarbyte.
Vi har i vår studie konstaterat att för att nå ett lyckat resultat av en planerad förändring så krävs en kommunikationsstruktur där ett flertal medium för kommunikation löper tvärfunktionellt genom organisationen. Ett tydligt ledarskap och dialog är vad som främst efterfrågas i kommunikation vid förändring eftersom dessa faktorer har en direkt påverkan på den anställdes förståelse, trygghet och prestationsförmåga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlander, Filip and Meincke, Nina
supervisor
organization
course
FEKP90 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
management, Företagsledning, Management of enterprises, trygghet, ledarskap, dialog, Kommunikation, förändring
language
Swedish
id
1981337
date added to LUP
2011-05-24 00:00:00
date last changed
2012-11-14 06:36:03
@misc{1981337,
 abstract   = {Vårt syfte är att öka förståelsen för hur internkommunikation kan fungera vid planerad förändring Det glapp som har uppstått inom kommunikationsteorin, mellan forskare och praktiker, hoppas vi därigenom kunna minska.
Studien har en abduktiv ansats och vi har utgått från en anonymiserad fallstudie. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och samlat in våra primärdata genom semistrukturerade intervjuer.
Teorin i vår studie behandlar kommunikation såväl som olika teorier inom förändringsarbete. Vi tar upp kommunikationens olika komponenter och deras innebörd vid internkommunikation.
Vår empiri är baserad på intervjuer med anställda på ett svenskt medelstort bolag som under 2010 genomgått en planerad förändring, ett ägarbyte.
Vi har i vår studie konstaterat att för att nå ett lyckat resultat av en planerad förändring så krävs en kommunikationsstruktur där ett flertal medium för kommunikation löper tvärfunktionellt genom organisationen. Ett tydligt ledarskap och dialog är vad som främst efterfrågas i kommunikation vid förändring eftersom dessa faktorer har en direkt påverkan på den anställdes förståelse, trygghet och prestationsförmåga.},
 author    = {Karlander, Filip and Meincke, Nina},
 keyword   = {management,Företagsledning,Management of enterprises,trygghet,ledarskap,dialog,Kommunikation,förändring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från dynamiskt kaos till gemenskap},
 year     = {2011},
}