Advanced

Användarmedverkan i Systemutveckling

Berg, Jacob LU and Jakobsson, Olle LU (2011) SYSK01 20111
Department of Informatics
Lund University School of Economics and Management, LUSEM
Abstract (Swedish)
Det är viktigt att system är effektiva och att användarna trivs med att använda dem. Detta kan uppnås genom att låta användarna vara med och påverka i systemutvecklingen. Användarmedverkans syfte är att genom involvering skapa bättre system. Användarmedverkan har dock även negativa aspekter som förklarar varför det inte alltid används, exempelvis tidsåtgång och kostnad.
Vårt syfte med undersökningen är att undersöka varför användare involveras i systemutvecklingsprocessen och ifall detta sker som en integrerad del. Vi har undersökt två projekt. Vi har genomfört sju intervjuer, varav två i ett projekt och fyra i ett annat. Vi har utöver projekten intervjuat en utvecklare utan anknytning till ett projekt, om vad denne anser om... (More)
Det är viktigt att system är effektiva och att användarna trivs med att använda dem. Detta kan uppnås genom att låta användarna vara med och påverka i systemutvecklingen. Användarmedverkans syfte är att genom involvering skapa bättre system. Användarmedverkan har dock även negativa aspekter som förklarar varför det inte alltid används, exempelvis tidsåtgång och kostnad.
Vårt syfte med undersökningen är att undersöka varför användare involveras i systemutvecklingsprocessen och ifall detta sker som en integrerad del. Vi har undersökt två projekt. Vi har genomfört sju intervjuer, varav två i ett projekt och fyra i ett annat. Vi har utöver projekten intervjuat en utvecklare utan anknytning till ett projekt, om vad denne anser om användarmedverkan inom systemutveckling. Dessa intervjuer har utförts med personer som är utvecklare, användare och beställare av förändring inom projekten, samt en utvecklare utan relation till ett projekt.
Inom projekten har användarmedverkan främst använts för att de olika parterna skall kommunicera och undvika missförstånd samt att skapa förståelse. I vår studie om användarmedverkan inom systemutveckling har vi visat att inom de två projekten vi har undersökt har användarmedverkan använts som en integrerad del av utvecklingen genom ett iterativt arbetssätt vilket tillåtit påverkan från de användare som i framtiden skall använda systemet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berg, Jacob LU and Jakobsson, Olle LU
supervisor
organization
course
SYSK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ETHICS, Systemutveckling, Användarmedverkan, Användarinvolvering
report number
INF11-032
language
Swedish
id
1981658
date added to LUP
2011-06-27 14:32:30
date last changed
2011-06-27 14:32:30
@misc{1981658,
 abstract   = {Det är viktigt att system är effektiva och att användarna trivs med att använda dem. Detta kan uppnås genom att låta användarna vara med och påverka i systemutvecklingen. Användarmedverkans syfte är att genom involvering skapa bättre system. Användarmedverkan har dock även negativa aspekter som förklarar varför det inte alltid används, exempelvis tidsåtgång och kostnad.
Vårt syfte med undersökningen är att undersöka varför användare involveras i systemutvecklingsprocessen och ifall detta sker som en integrerad del. Vi har undersökt två projekt. Vi har genomfört sju intervjuer, varav två i ett projekt och fyra i ett annat. Vi har utöver projekten intervjuat en utvecklare utan anknytning till ett projekt, om vad denne anser om användarmedverkan inom systemutveckling. Dessa intervjuer har utförts med personer som är utvecklare, användare och beställare av förändring inom projekten, samt en utvecklare utan relation till ett projekt.
Inom projekten har användarmedverkan främst använts för att de olika parterna skall kommunicera och undvika missförstånd samt att skapa förståelse. I vår studie om användarmedverkan inom systemutveckling har vi visat att inom de två projekten vi har undersökt har användarmedverkan använts som en integrerad del av utvecklingen genom ett iterativt arbetssätt vilket tillåtit påverkan från de användare som i framtiden skall använda systemet.},
 author    = {Berg, Jacob and Jakobsson, Olle},
 keyword   = {ETHICS,Systemutveckling,Användarmedverkan,Användarinvolvering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Användarmedverkan i Systemutveckling},
 year     = {2011},
}