Advanced

Nyttan med revision ur ett företagsperspektiv - En studie av svenska småbolag

Dehman, Jessica and Albertsson, Emelie (2011) FEKP90 20111
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsens syfte är att förklara vilka faktorer som påverkar graden av upplevd revisionsnytta samt undersöka vilken typ av revisionsnytta småbolag anser vara mest betydande för beslutet att anlita en revisor.
Metod: Studien antar en deduktiv ansats. Utifrån vald teori och existerande forskning formuleras hypoteser kring samband mellan en rad påverkansvariabler och grad av upplevd
revisionsnytta hos småbolag. Empirin analyseras i SPSS genom t-test och multipla regressionsanalyser, vilka kompletteras av korrelationsanalyser. Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av agent- och
intressentteori. Valda teorier ligger tillsammans med litteratur och tidigare forskning till grund för uppsatsen och utformningen av... (More)
Syfte: Uppsatsens syfte är att förklara vilka faktorer som påverkar graden av upplevd revisionsnytta samt undersöka vilken typ av revisionsnytta småbolag anser vara mest betydande för beslutet att anlita en revisor.
Metod: Studien antar en deduktiv ansats. Utifrån vald teori och existerande forskning formuleras hypoteser kring samband mellan en rad påverkansvariabler och grad av upplevd
revisionsnytta hos småbolag. Empirin analyseras i SPSS genom t-test och multipla regressionsanalyser, vilka kompletteras av korrelationsanalyser. Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av agent- och
intressentteori. Valda teorier ligger tillsammans med litteratur och tidigare forskning till grund för uppsatsen och utformningen av dess hypoteser.
Empiri: Studiens empiri utgörs av resultatet av en enkät som sänts till 1 000 småbolag och studiens svarsfrekvens är 38 procent. Enkätundersökningen kompletteras av bolagsspecifik
databasinformation inhämtad från företagsdatabasen Retriever Business.
Slutsatser: Av de faktorer som undersökts har följande visat sig påverka småbolagens grad av upplevda revisionsnytta: inställning till risk, val av revisionsbyrå samt i vilken
utsträckning revisionsbyrån anlitas för rådgivningstjänster. Även om studien ger ett visst stöd åt ett samband mellan småbolagens storlek och upplevda revisionsnytta kan det dock inte konstateras att bolagsstorlek påverkar graden av upplevd revisionsnytta. Andelen ägare i ledningen har inte visat sig påverka småbolagens grad av upplevda revisionsnytta. Studien
visar även att revisionens externa nyttokomponenter är mer betydande för småbolagens beslut att anlita en revisor än de interna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dehman, Jessica and Albertsson, Emelie
supervisor
organization
course
FEKP90 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Management of enterprises, Rådgivningstjänster, Revisor, Småbolag, Revision, Nytta, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1982334
date added to LUP
2011-05-20
date last changed
2012-11-13 11:55:15
@misc{1982334,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsens syfte är att förklara vilka faktorer som påverkar graden av upplevd revisionsnytta samt undersöka vilken typ av revisionsnytta småbolag anser vara mest betydande för beslutet att anlita en revisor.
Metod: Studien antar en deduktiv ansats. Utifrån vald teori och existerande forskning formuleras hypoteser kring samband mellan en rad påverkansvariabler och grad av upplevd
revisionsnytta hos småbolag. Empirin analyseras i SPSS genom t-test och multipla regressionsanalyser, vilka kompletteras av korrelationsanalyser. Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av agent- och
intressentteori. Valda teorier ligger tillsammans med litteratur och tidigare forskning till grund för uppsatsen och utformningen av dess hypoteser.
Empiri: Studiens empiri utgörs av resultatet av en enkät som sänts till 1 000 småbolag och studiens svarsfrekvens är 38 procent. Enkätundersökningen kompletteras av bolagsspecifik
databasinformation inhämtad från företagsdatabasen Retriever Business.
Slutsatser: Av de faktorer som undersökts har följande visat sig påverka småbolagens grad av upplevda revisionsnytta: inställning till risk, val av revisionsbyrå samt i vilken
utsträckning revisionsbyrån anlitas för rådgivningstjänster. Även om studien ger ett visst stöd åt ett samband mellan småbolagens storlek och upplevda revisionsnytta kan det dock inte konstateras att bolagsstorlek påverkar graden av upplevd revisionsnytta. Andelen ägare i ledningen har inte visat sig påverka småbolagens grad av upplevda revisionsnytta. Studien
visar även att revisionens externa nyttokomponenter är mer betydande för småbolagens beslut att anlita en revisor än de interna.},
 author    = {Dehman, Jessica and Albertsson, Emelie},
 keyword   = {Management of enterprises,Rådgivningstjänster,Revisor,Småbolag,Revision,Nytta,Företagsledning,management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nyttan med revision ur ett företagsperspektiv - En studie av svenska småbolag},
 year     = {2011},
}