Advanced

VD-ersättning och ägarstrukturer - Ägarförhållanden och ersättning till VD i svenska börsnoterade företag på NASDAQ OMX Large och Mid Cap 2005-2009

Håkansta, Jens and Säwe Lindholm, Fredrik (2011) FEKP90 20111
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsen ämnar bidra till den internationella ”Corporate Governance”-litteraturen genom att analysera samband mellan den totala ersättningen till VD och ägarförhållandena i företagen mellan åren 2005-2009. Metod: Metoden som används är kvantitativ och har ett deduktivt förhållningssätt eftersom den baseras på tidigare forskningsresultat och teorier. Vidare analyseras relationerna mellan insamlad paneldata med hjälp av en multipel regressionsmodell och en jämförande analys. Teoretiska perspektiv: Författarna utgår främst från litteratur avseende principal-agent-problem, ”Pay-for-performance”, ”Tournament theory” och ”Corporate Governance”. Empiri: Studien omfattar 142 bolag med säte i Sverige noterade på NASDAQ OMX Large Cap och Mid... (More)
Syfte: Uppsatsen ämnar bidra till den internationella ”Corporate Governance”-litteraturen genom att analysera samband mellan den totala ersättningen till VD och ägarförhållandena i företagen mellan åren 2005-2009. Metod: Metoden som används är kvantitativ och har ett deduktivt förhållningssätt eftersom den baseras på tidigare forskningsresultat och teorier. Vidare analyseras relationerna mellan insamlad paneldata med hjälp av en multipel regressionsmodell och en jämförande analys. Teoretiska perspektiv: Författarna utgår främst från litteratur avseende principal-agent-problem, ”Pay-for-performance”, ”Tournament theory” och ”Corporate Governance”. Empiri: Studien omfattar 142 bolag med säte i Sverige noterade på NASDAQ OMX Large Cap och Mid Cap mellan åren 2005-2009 (570 observationer). Data är främst hämtad från årsredovisningar samt SIS Ägarservice årliga upplaga av ”Ägarna och Makten”. Slutsatser: Resultaten visar att det finns tydliga samband mellan VD-ersättning och ägarförhållandena i bolagen, där en svagare ägarkoncentration och större andel utländsk ägande leder till högre ersättning. Det finns även tydliga skillnader beroende på den enskilt största ägarens ägartyp, där en statlig ägare betalar ut lägst VD-ersättning, följt av sfärer. Herrelösa företag, utan en kontrollerande ägare, betalar ut den högsta VD-ersättningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Håkansta, Jens and Säwe Lindholm, Fredrik
supervisor
organization
course
FEKP90 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Företagsledning, management, Management of enterprises, Sverige, utländskt ägande, ägartyp, VD-ersättning, ägarkoncentration
language
Swedish
id
1982350
date added to LUP
2011-05-23
date last changed
2012-11-13 11:42:03
@misc{1982350,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsen ämnar bidra till den internationella ”Corporate Governance”-litteraturen genom att analysera samband mellan den totala ersättningen till VD och ägarförhållandena i företagen mellan åren 2005-2009. Metod: Metoden som används är kvantitativ och har ett deduktivt förhållningssätt eftersom den baseras på tidigare forskningsresultat och teorier. Vidare analyseras relationerna mellan insamlad paneldata med hjälp av en multipel regressionsmodell och en jämförande analys. Teoretiska perspektiv: Författarna utgår främst från litteratur avseende principal-agent-problem, ”Pay-for-performance”, ”Tournament theory” och ”Corporate Governance”. Empiri: Studien omfattar 142 bolag med säte i Sverige noterade på NASDAQ OMX Large Cap och Mid Cap mellan åren 2005-2009 (570 observationer). Data är främst hämtad från årsredovisningar samt SIS Ägarservice årliga upplaga av ”Ägarna och Makten”. Slutsatser: Resultaten visar att det finns tydliga samband mellan VD-ersättning och ägarförhållandena i bolagen, där en svagare ägarkoncentration och större andel utländsk ägande leder till högre ersättning. Det finns även tydliga skillnader beroende på den enskilt största ägarens ägartyp, där en statlig ägare betalar ut lägst VD-ersättning, följt av sfärer. Herrelösa företag, utan en kontrollerande ägare, betalar ut den högsta VD-ersättningen.},
 author    = {Håkansta, Jens and Säwe Lindholm, Fredrik},
 keyword   = {Företagsledning,management,Management of enterprises,Sverige,utländskt ägande,ägartyp,VD-ersättning,ägarkoncentration},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {VD-ersättning och ägarstrukturer - Ägarförhållanden och ersättning till VD i svenska börsnoterade företag på NASDAQ OMX Large och Mid Cap 2005-2009},
 year     = {2011},
}