Advanced

Bygglov - Jämförelse mellan gamla och nya Plan- och bygglagen

Kjeldsen, Dan and Vedmo, Joakim (2011)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
Projektplan. Ett byggprojekt kräver att man har tillstånd till att bygga. För att få det tillståndet ansöker man om bland annat bygglov och bygganmälan. Det krävs när man ska göra nybygge och tillbyggnad. Bygglovet behandlar idag bla områdes regler enligt detaljplan och miljöregler. Medans bygganmälan behandlar det tekniska aspekterna. Hur kommer dessa två handlingar att påverkas efter det att lagen börjar gälla?
Vårt examensarbete kommer att handla om bygglov före och efter den nya plan och bygglagen träder den 2/5-2011. Vi kommer att se närmare in på hur lagen påverkar processen med bygglovsansökningar. Kommer det vara någon större skillnad?. Av det vi vet nu kommer det att påverka bygglovsansökningarna ganska mycket då man i den nya... (More)
Projektplan. Ett byggprojekt kräver att man har tillstånd till att bygga. För att få det tillståndet ansöker man om bland annat bygglov och bygganmälan. Det krävs när man ska göra nybygge och tillbyggnad. Bygglovet behandlar idag bla områdes regler enligt detaljplan och miljöregler. Medans bygganmälan behandlar det tekniska aspekterna. Hur kommer dessa två handlingar att påverkas efter det att lagen börjar gälla?
Vårt examensarbete kommer att handla om bygglov före och efter den nya plan och bygglagen träder den 2/5-2011. Vi kommer att se närmare in på hur lagen påverkar processen med bygglovsansökningar. Kommer det vara någon större skillnad?. Av det vi vet nu kommer det att påverka bygglovsansökningarna ganska mycket då man i den nya lagen återigen för in de tekniska egenskapskraven. Dessa krav har sedan 1994 inte ingått i bygglovsansökan utan istället kommit i bygganmälan som lämnats i efter det att bygglovet beviljats. Så frågan är nu om den nya lagen kommer föra med sig mycket positivt för samhället och vårt hållbara byggande? Vad innebär de nya förändringarna? Och hur påverkar det byggprocessen ekonomiskt?.
Vi kommer även att använda oss at ett riktigt exempel där vi tänkte se hur en mindre utbyggnad påverkas innan och efter lagen. Den nya utbyggnaden består av en förlängning av nuvarande kupa samt ett varmt uterum på våningen under. Vi tänker här medhjälp av vår handledare som är bygglovsarkitekt ansöka om ett bygglov innan den 2/5-2011 och ett efter. Och på så sätt se om det blir någon större skillnad. Utbyggnaden kommer att vara ett sidoprojekt där vi använder os av bilder och ritningsmaterial som exempel i arbetet.
Vår motivation till att utföra detta arbete är att dra lärdom av hur ansökningar om bygglov går till. Att spetsa våra kunskaper om lagar och föreskrifter inom området. Vi vill på ett smidigt sätt se hur lagen ändrar bygglovsprocessen och gör samhällets kamp mot ett hållbart byggande bättre.
Kontakt:
Arbetet görs av Dan Kjeldsen och Joakim Wedmo. Vi läser avslutande 3:e året Byggingenjör med inriktning arkitektur på Lunds Universitet Campus i Helsingborg. Dan Kjeldsen, dankjeldsen@hotmail.com, 0702-970413
Joakim Wedmo, joakim_wedmo@msn.com, 0705-367111
Handledare:
Görel Björkengren, Bygglovsarkitekt stadsbyggnadskontoret Trelleborgs kommun
0410-733290 gorel.bjorkengren@trelleborg.se (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kjeldsen, Dan and Vedmo, Joakim
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
pbl, plan- och bygglagen, bygglovsprocessen
language
Swedish
id
1982375
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1895&type=doc
date added to LUP
2011-06-23
date last changed
2012-07-12 15:39:48
@misc{1982375,
 abstract   = {Projektplan. Ett byggprojekt kräver att man har tillstånd till att bygga. För att få det tillståndet ansöker man om bland annat bygglov och bygganmälan. Det krävs när man ska göra nybygge och tillbyggnad. Bygglovet behandlar idag bla områdes regler enligt detaljplan och miljöregler. Medans bygganmälan behandlar det tekniska aspekterna. Hur kommer dessa två handlingar att påverkas efter det att lagen börjar gälla?
Vårt examensarbete kommer att handla om bygglov före och efter den nya plan och bygglagen träder den 2/5-2011. Vi kommer att se närmare in på hur lagen påverkar processen med bygglovsansökningar. Kommer det vara någon större skillnad?. Av det vi vet nu kommer det att påverka bygglovsansökningarna ganska mycket då man i den nya lagen återigen för in de tekniska egenskapskraven. Dessa krav har sedan 1994 inte ingått i bygglovsansökan utan istället kommit i bygganmälan som lämnats i efter det att bygglovet beviljats. Så frågan är nu om den nya lagen kommer föra med sig mycket positivt för samhället och vårt hållbara byggande? Vad innebär de nya förändringarna? Och hur påverkar det byggprocessen ekonomiskt?.
Vi kommer även att använda oss at ett riktigt exempel där vi tänkte se hur en mindre utbyggnad påverkas innan och efter lagen. Den nya utbyggnaden består av en förlängning av nuvarande kupa samt ett varmt uterum på våningen under. Vi tänker här medhjälp av vår handledare som är bygglovsarkitekt ansöka om ett bygglov innan den 2/5-2011 och ett efter. Och på så sätt se om det blir någon större skillnad. Utbyggnaden kommer att vara ett sidoprojekt där vi använder os av bilder och ritningsmaterial som exempel i arbetet.
Vår motivation till att utföra detta arbete är att dra lärdom av hur ansökningar om bygglov går till. Att spetsa våra kunskaper om lagar och föreskrifter inom området. Vi vill på ett smidigt sätt se hur lagen ändrar bygglovsprocessen och gör samhällets kamp mot ett hållbart byggande bättre.
Kontakt:
Arbetet görs av Dan Kjeldsen och Joakim Wedmo. Vi läser avslutande 3:e året Byggingenjör med inriktning arkitektur på Lunds Universitet Campus i Helsingborg. Dan Kjeldsen, dankjeldsen@hotmail.com, 0702-970413
Joakim Wedmo, joakim_wedmo@msn.com, 0705-367111
Handledare:
Görel Björkengren, Bygglovsarkitekt stadsbyggnadskontoret Trelleborgs kommun
0410-733290 gorel.bjorkengren@trelleborg.se},
 author    = {Kjeldsen, Dan and Vedmo, Joakim},
 keyword   = {pbl,plan- och bygglagen,bygglovsprocessen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bygglov - Jämförelse mellan gamla och nya Plan- och bygglagen},
 year     = {2011},
}