Advanced

Mångfaldsfrämjande arbete i förändring: en empirisk studie på fyra förvaltningar inom Lunds kommun.

Gardelius, Lisa LU and Lindgren, Lena LU (2011) PEDK11 20111
Education
Abstract (Swedish)
Begreppet mångfald har på relativt kort tid fått stor spridning i Sverige och gjort sitt inträde i arbetslivet. I svenskt arbetsliv har mångfald i synnerhet kommit att förknippas med etnicitet. Lunds kommun har nyligen gått från en definition av mångfald som jämställdes med etnicitet till en mångfaldsdefinition som omfattar ”alla de egenskaper som gör människor unika”. Denna förändring påverkar också förvaltningarnas arbete med mångfald. Förändringsprocessen på fyra förvaltningar inom Lunds kommun är fokus för denna uppsats. Studien utgår från några så kallade mångfaldsombuds berättelser kring förvaltningarnas mångfaldsarbete och förändringsprocess. Syftet med är att beskriva och analysera förändringen av mångfaldsarbetet inom fyra... (More)
Begreppet mångfald har på relativt kort tid fått stor spridning i Sverige och gjort sitt inträde i arbetslivet. I svenskt arbetsliv har mångfald i synnerhet kommit att förknippas med etnicitet. Lunds kommun har nyligen gått från en definition av mångfald som jämställdes med etnicitet till en mångfaldsdefinition som omfattar ”alla de egenskaper som gör människor unika”. Denna förändring påverkar också förvaltningarnas arbete med mångfald. Förändringsprocessen på fyra förvaltningar inom Lunds kommun är fokus för denna uppsats. Studien utgår från några så kallade mångfaldsombuds berättelser kring förvaltningarnas mångfaldsarbete och förändringsprocess. Syftet med är att beskriva och analysera förändringen av mångfaldsarbetet inom fyra förvaltningar i Lunds kommun med avseende på mångfaldsombudens tankar kring mångfaldsarbetet och förändringsprocessen. Metodologiskt har den empiriska studien haft sin utgångspunkt i en kvalitativ ansats och genomförts i en abduktiv process. Inom ramen för studien genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer på fyra olika förvaltningar inom Lunds kommun och en mindre dokumentstudie. Resultatet visar att det inom kommunen finns ett flertal förhållningssätt till mångfald och att kommunen centralt inte tydligt visar om detta är önskvärt eller inte. De undersökta förvaltningarna upplever inte heller att det har skett en förändring av förhållningssättet till mångfald. På förvaltningarna förekommer även ett visst motstånd mot mångfaldsarbetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gardelius, Lisa LU and Lindgren, Lena LU
supervisor
organization
course
PEDK11 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Offentlig sektor, Lärande, Motstånd, Organisationskultur, Organisationsförändring, Förändrings-process, Mångfald, Förhållningssätt till mångfald
language
Swedish
id
1982684
date added to LUP
2011-08-30 16:13:00
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1982684,
 abstract   = {Begreppet mångfald har på relativt kort tid fått stor spridning i Sverige och gjort sitt inträde i arbetslivet. I svenskt arbetsliv har mångfald i synnerhet kommit att förknippas med etnicitet. Lunds kommun har nyligen gått från en definition av mångfald som jämställdes med etnicitet till en mångfaldsdefinition som omfattar ”alla de egenskaper som gör människor unika”. Denna förändring påverkar också förvaltningarnas arbete med mångfald. Förändringsprocessen på fyra förvaltningar inom Lunds kommun är fokus för denna uppsats. Studien utgår från några så kallade mångfaldsombuds berättelser kring förvaltningarnas mångfaldsarbete och förändringsprocess. Syftet med är att beskriva och analysera förändringen av mångfaldsarbetet inom fyra förvaltningar i Lunds kommun med avseende på mångfaldsombudens tankar kring mångfaldsarbetet och förändringsprocessen. Metodologiskt har den empiriska studien haft sin utgångspunkt i en kvalitativ ansats och genomförts i en abduktiv process. Inom ramen för studien genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer på fyra olika förvaltningar inom Lunds kommun och en mindre dokumentstudie. Resultatet visar att det inom kommunen finns ett flertal förhållningssätt till mångfald och att kommunen centralt inte tydligt visar om detta är önskvärt eller inte. De undersökta förvaltningarna upplever inte heller att det har skett en förändring av förhållningssättet till mångfald. På förvaltningarna förekommer även ett visst motstånd mot mångfaldsarbetet.},
 author    = {Gardelius, Lisa and Lindgren, Lena},
 keyword   = {Offentlig sektor,Lärande,Motstånd,Organisationskultur,Organisationsförändring,Förändrings-process,Mångfald,Förhållningssätt till mångfald},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mångfaldsfrämjande arbete i förändring: en empirisk studie på fyra förvaltningar inom Lunds kommun.},
 year     = {2011},
}