Advanced

Energieffektivisering av provplats CHP på Tetra Pak Processing Components AB Lund, i samarbete med Lunds Energi.

Daniel, Berndtsson and Thornqvist, Michael (2011) In ISRN LUTMDN/TMHP--09/5189--SE
Department of Energy Sciences
Abstract (Swedish)
Energi kostar idag mycket och därför behöver energianvändningen effektiviseras i de flesta företag.
För att effektivisera energianvändningen på en industri behöver energiflöden kartläggas, undersökas
och kontinuerligt mätas och bevakas. Vid genomförandet av detta examensarbete har en översiktlig
energikartläggning över potentiella spillvärmekällor gjorts. Huvuddelen av arbetet handlar om att ta
tillvara på den värmeenergi som produceras vid provkörning av homogenisatorer. De första
lösningsförslagen handlar om att koppla in provplatsen till fjärrvärmenätets retur- respektive
framledning. Detta skulle ske med två olika tekniker; med värmepump, eller med ClimateWellmoduler.
Då vinsten per megawattimme är tre gånger så stor vid egen... (More)
Energi kostar idag mycket och därför behöver energianvändningen effektiviseras i de flesta företag.
För att effektivisera energianvändningen på en industri behöver energiflöden kartläggas, undersökas
och kontinuerligt mätas och bevakas. Vid genomförandet av detta examensarbete har en översiktlig
energikartläggning över potentiella spillvärmekällor gjorts. Huvuddelen av arbetet handlar om att ta
tillvara på den värmeenergi som produceras vid provkörning av homogenisatorer. De första
lösningsförslagen handlar om att koppla in provplatsen till fjärrvärmenätets retur- respektive
framledning. Detta skulle ske med två olika tekniker; med värmepump, eller med ClimateWellmoduler.
Då vinsten per megawattimme är tre gånger så stor vid egen användning av energin, blir
inkoppling på fjärrvärmenätet inte lönsamt. Det blir dyra investeringskostnader i förhållande till
vinsten för såld energi till Lunds Energi, i synnerhet för ett ClimateWell-system.
Efter att ha mätt energiflöden i samma byggnad som provplatsen befinner sig, sågs att den största
användningen av fjärrvärme är för uppvärmning av lokalerna. Två nya lösningsförslag togs fram.
”Alternativ 1”, går ut på att koppla in spillvattnet från provplatsen till den interna värmeslingans
returledning. På så vis blir temperaturdifferensen mellan fram- och returledning på den interna
värmeslingan litet, vilket leder till att inköpt värme från Lunds Energi skulle kunna minimeras
under provkörningstillfällena.på CHP. En vidareutveckling av ”alternativ 1”, kallar vi ”alternativ 2”.
Lösningen är i grunden den samma, med skillnaden att spillvattnet inte bara ska kunna användas till
uppvärmning av den interna värmeslingan, utan även av slingan för tappvarmvatten. Detta
sistnämnda alternativ gör också att rördragningen från provplatsen blir längre, då inkoppling sker
till fjärrvärmecentralen istället för på den förbipasserande interna uppvärmningsslingan.
Fjärrvärmecentralen fungerar då som en samlingspunkt för energiflöden in och ut ur byggnaden.
Detta ökar möjligheten, att genom inkoppling av framtida eventuella energianvändande processer,
öka utbytet av effektiviseringsförslaget.
För att förutspå hur mycket av energin från CHP som kan levereras skapades två modeller. Den ena
modellen skapades med Matlab r2008a, den andra med OpenOffice.org Calc. Matlab-modellen tar
hänsyn till tre parametrar; förra årets energianvändning i byggnaden där provplatsen befinner sig,
egna mätningar av uppvärmningsbehovets dygnsvariation, samt under vilka tider och med vilka
effekter provkörning på CHP sker. I modellen som skapades med OpenOffice.org Calc tas ingen
hänsyn till den dygnsvisa variationen i uppvärmningsbehovet. Enligt de båda modellerna som
skapades, får vi avsättning för cirka 60 % av den producerade värmeenergin från CHP.
Utifrån dessa båda allternativ har en kostnadskalkyl gjorts med hjälp av berörda enteprenörer, vilket
resulterat i en pay back-tid under 2 år för båda alternativen.
ii (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Daniel, Berndtsson and Thornqvist, Michael
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
effektivisering av energianvändning energikartläggning spillvärmekällor homogenisatorer
publication/series
ISRN LUTMDN/TMHP--09/5189--SE
report number
5189
ISSN
0282-1990
language
Swedish
id
1988658
date added to LUP
2011-06-28 15:46:55
date last changed
2011-06-28 15:46:55
@misc{1988658,
 abstract   = {Energi kostar idag mycket och därför behöver energianvändningen effektiviseras i de flesta företag.
För att effektivisera energianvändningen på en industri behöver energiflöden kartläggas, undersökas
och kontinuerligt mätas och bevakas. Vid genomförandet av detta examensarbete har en översiktlig
energikartläggning över potentiella spillvärmekällor gjorts. Huvuddelen av arbetet handlar om att ta
tillvara på den värmeenergi som produceras vid provkörning av homogenisatorer. De första
lösningsförslagen handlar om att koppla in provplatsen till fjärrvärmenätets retur- respektive
framledning. Detta skulle ske med två olika tekniker; med värmepump, eller med ClimateWellmoduler.
Då vinsten per megawattimme är tre gånger så stor vid egen användning av energin, blir
inkoppling på fjärrvärmenätet inte lönsamt. Det blir dyra investeringskostnader i förhållande till
vinsten för såld energi till Lunds Energi, i synnerhet för ett ClimateWell-system.
Efter att ha mätt energiflöden i samma byggnad som provplatsen befinner sig, sågs att den största
användningen av fjärrvärme är för uppvärmning av lokalerna. Två nya lösningsförslag togs fram.
”Alternativ 1”, går ut på att koppla in spillvattnet från provplatsen till den interna värmeslingans
returledning. På så vis blir temperaturdifferensen mellan fram- och returledning på den interna
värmeslingan litet, vilket leder till att inköpt värme från Lunds Energi skulle kunna minimeras
under provkörningstillfällena.på CHP. En vidareutveckling av ”alternativ 1”, kallar vi ”alternativ 2”.
Lösningen är i grunden den samma, med skillnaden att spillvattnet inte bara ska kunna användas till
uppvärmning av den interna värmeslingan, utan även av slingan för tappvarmvatten. Detta
sistnämnda alternativ gör också att rördragningen från provplatsen blir längre, då inkoppling sker
till fjärrvärmecentralen istället för på den förbipasserande interna uppvärmningsslingan.
Fjärrvärmecentralen fungerar då som en samlingspunkt för energiflöden in och ut ur byggnaden.
Detta ökar möjligheten, att genom inkoppling av framtida eventuella energianvändande processer,
öka utbytet av effektiviseringsförslaget.
För att förutspå hur mycket av energin från CHP som kan levereras skapades två modeller. Den ena
modellen skapades med Matlab r2008a, den andra med OpenOffice.org Calc. Matlab-modellen tar
hänsyn till tre parametrar; förra årets energianvändning i byggnaden där provplatsen befinner sig,
egna mätningar av uppvärmningsbehovets dygnsvariation, samt under vilka tider och med vilka
effekter provkörning på CHP sker. I modellen som skapades med OpenOffice.org Calc tas ingen
hänsyn till den dygnsvisa variationen i uppvärmningsbehovet. Enligt de båda modellerna som
skapades, får vi avsättning för cirka 60 % av den producerade värmeenergin från CHP.
Utifrån dessa båda allternativ har en kostnadskalkyl gjorts med hjälp av berörda enteprenörer, vilket
resulterat i en pay back-tid under 2 år för båda alternativen.
ii},
 author    = {Daniel, Berndtsson and Thornqvist, Michael},
 issn     = {0282-1990},
 keyword   = {effektivisering av energianvändning
energikartläggning
spillvärmekällor
homogenisatorer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {ISRN LUTMDN/TMHP--09/5189--SE},
 title    = {Energieffektivisering av provplats CHP på Tetra Pak Processing Components AB Lund, i samarbete med Lunds Energi.},
 year     = {2011},
}