Advanced

Vad kostar äkta? En skärskådning av mötet mellan autenticitet och kommersialism

Klasson, Marcus and Gill, David (2011) FEKP90 20111
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Det existerar en truism inom den konsumentkulturella litteraturen som säger att det föreligger en stark konflikt i relationen mellan autenticitet och kommersialism. Vi vill kritiskt undersöka denna förgivet-tagna sanning, vilket vi tror ger oss underlag till att pröva Douglas Holts förutsägelse om att vi är på väg mot en post-postmodern konsumentkultur. I linje med den konsumentkulturella forskningen är den verklighet vi avser att studera en av sociala konstruktioner, där vi ansluter oss till det ontologiska synsättet konstruktionism. Studien har en interpretiv ansats och använder sig av det hermeneutiska perspektivet. Studien bygger på tidigare insikter inom konsumentforskningen där autenticitetsbegreppet, identitetsprojektet och postmod-... (More)
Det existerar en truism inom den konsumentkulturella litteraturen som säger att det föreligger en stark konflikt i relationen mellan autenticitet och kommersialism. Vi vill kritiskt undersöka denna förgivet-tagna sanning, vilket vi tror ger oss underlag till att pröva Douglas Holts förutsägelse om att vi är på väg mot en post-postmodern konsumentkultur. I linje med den konsumentkulturella forskningen är den verklighet vi avser att studera en av sociala konstruktioner, där vi ansluter oss till det ontologiska synsättet konstruktionism. Studien har en interpretiv ansats och använder sig av det hermeneutiska perspektivet. Studien bygger på tidigare insikter inom konsumentforskningen där autenticitetsbegreppet, identitetsprojektet och postmod- ernismen lyfts fram. Vi tar även hänsyn till teorier inom filosofi och sociologi. Därtill undersöker vi Douglas Holts förutsägelse om att vi är på väg mot en post-postmodern konsumentkultur såsom det presenteras i hans artikel Why do brands cause trouble? (2002). Det empiriska materialet är insamlat genom semi-strukturerade och djupgående intervjuer med sex svenska urbana mediekon- sumenter i åldrarna 23-41. Vi fastslår att relationen mellan autenticitet och kommersialism har förändrats avsevärt, och att truismen håller på att luckras upp genom förändringar i den samtida konsumentkulturen. Vi noterar också att teknologiska framsteg har utvecklat konsumentens identitetsprojekt med hjälp av det förlängda jaget. Till sist fastslår vi att vi är på väg, men ej ännu nått, den post-postmoderna konsumentkulturen då betydande skillnader observeras mellan vår verklighet och den i Douglas Holts förutsägelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klasson, Marcus and Gill, David
supervisor
organization
course
FEKP90 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Företagsledning, Management of enterprises, management, Reklam., Post-postmodernism, Kommersialism, Autenticitet, Consumer Culture Theory
language
Swedish
id
2004257
date added to LUP
2011-05-24
date last changed
2012-11-13 07:56:40
@misc{2004257,
 abstract   = {Det existerar en truism inom den konsumentkulturella litteraturen som säger att det föreligger en stark konflikt i relationen mellan autenticitet och kommersialism. Vi vill kritiskt undersöka denna förgivet-tagna sanning, vilket vi tror ger oss underlag till att pröva Douglas Holts förutsägelse om att vi är på väg mot en post-postmodern konsumentkultur. I linje med den konsumentkulturella forskningen är den verklighet vi avser att studera en av sociala konstruktioner, där vi ansluter oss till det ontologiska synsättet konstruktionism. Studien har en interpretiv ansats och använder sig av det hermeneutiska perspektivet. Studien bygger på tidigare insikter inom konsumentforskningen där autenticitetsbegreppet, identitetsprojektet och postmod- ernismen lyfts fram. Vi tar även hänsyn till teorier inom filosofi och sociologi. Därtill undersöker vi Douglas Holts förutsägelse om att vi är på väg mot en post-postmodern konsumentkultur såsom det presenteras i hans artikel Why do brands cause trouble? (2002). Det empiriska materialet är insamlat genom semi-strukturerade och djupgående intervjuer med sex svenska urbana mediekon- sumenter i åldrarna 23-41. Vi fastslår att relationen mellan autenticitet och kommersialism har förändrats avsevärt, och att truismen håller på att luckras upp genom förändringar i den samtida konsumentkulturen. Vi noterar också att teknologiska framsteg har utvecklat konsumentens identitetsprojekt med hjälp av det förlängda jaget. Till sist fastslår vi att vi är på väg, men ej ännu nått, den post-postmoderna konsumentkulturen då betydande skillnader observeras mellan vår verklighet och den i Douglas Holts förutsägelse.},
 author    = {Klasson, Marcus and Gill, David},
 keyword   = {Företagsledning,Management of enterprises,management,Reklam.,Post-postmodernism,Kommersialism,Autenticitet,Consumer Culture Theory},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad kostar äkta? En skärskådning av mötet mellan autenticitet och kommersialism},
 year     = {2011},
}