Advanced

Samspelet mellan intern & extern branding

Almkvist, Kristoffer and Törnqvist, Sarah (2011) FEKP90 20111
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan intern och extern branding. Till denna frågeställning är följande underfrågor kopplade: • Vilken betydelse har ledarskapet för kopplingen mellan intern och extern branding?
• Hur påverkas anställda av intern branding inom organisationen?
• Vad krävs för att skapa framgångsrik intern branding? Primärdata för studien samlas in genom kvalitativa intervjuer som sedan jämförs med ett teoretiskt ramverk och därefter sammanställs till kvalitativt material Grunden för denna studie ligger inom ramen för teori som primärt berör intern branding, ledarskap samt delar av övrig organisationslära. Som grund för det empiriska materialet till denna studie ligger intervjuer med fyra forskare inom... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan intern och extern branding. Till denna frågeställning är följande underfrågor kopplade: • Vilken betydelse har ledarskapet för kopplingen mellan intern och extern branding?
• Hur påverkas anställda av intern branding inom organisationen?
• Vad krävs för att skapa framgångsrik intern branding? Primärdata för studien samlas in genom kvalitativa intervjuer som sedan jämförs med ett teoretiskt ramverk och därefter sammanställs till kvalitativt material Grunden för denna studie ligger inom ramen för teori som primärt berör intern branding, ledarskap samt delar av övrig organisationslära. Som grund för det empiriska materialet till denna studie ligger intervjuer med fyra forskare inom området organisation samt tre företagsledare i VD-position med lång erfarenhet inom sin bransch. På detta sätt kan resonemanget, kring vår frågeställning, jämföras mellan personer i fokusgruppen och återkopplas till det teoretiska ramverket. De slutsatser som dras i studien är att företagsledare anser att det är viktigt att kommunicera en enhetlig bild av organisationen eftersom det exempelvis underlättar de anställdas externa kontakter och samtidigt skapar ärlighet inom organisationen och gentemot dess kunder. Detta håller dock inte alla forskare i studien med om. Dessutom utgör ledarskapet kärnan för att få anställda att arbeta i samma linje och en viktig aspekt är att våga stå för sina beslut som ledare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Almkvist, Kristoffer and Törnqvist, Sarah
supervisor
organization
course
FEKP90 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Företagsledning, management, Management of enterprises, kontroll, motivation, identitet, Branding, ledarskap
language
Swedish
id
2004284
date added to LUP
2011-05-24
date last changed
2012-11-13 11:38:26
@misc{2004284,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan intern och extern branding. Till denna frågeställning är följande underfrågor kopplade: • Vilken betydelse har ledarskapet för kopplingen mellan intern och extern branding?
• Hur påverkas anställda av intern branding inom organisationen?
• Vad krävs för att skapa framgångsrik intern branding? Primärdata för studien samlas in genom kvalitativa intervjuer som sedan jämförs med ett teoretiskt ramverk och därefter sammanställs till kvalitativt material Grunden för denna studie ligger inom ramen för teori som primärt berör intern branding, ledarskap samt delar av övrig organisationslära. Som grund för det empiriska materialet till denna studie ligger intervjuer med fyra forskare inom området organisation samt tre företagsledare i VD-position med lång erfarenhet inom sin bransch. På detta sätt kan resonemanget, kring vår frågeställning, jämföras mellan personer i fokusgruppen och återkopplas till det teoretiska ramverket. De slutsatser som dras i studien är att företagsledare anser att det är viktigt att kommunicera en enhetlig bild av organisationen eftersom det exempelvis underlättar de anställdas externa kontakter och samtidigt skapar ärlighet inom organisationen och gentemot dess kunder. Detta håller dock inte alla forskare i studien med om. Dessutom utgör ledarskapet kärnan för att få anställda att arbeta i samma linje och en viktig aspekt är att våga stå för sina beslut som ledare.},
 author    = {Almkvist, Kristoffer and Törnqvist, Sarah},
 keyword   = {Företagsledning,management,Management of enterprises,kontroll,motivation,identitet,Branding,ledarskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samspelet mellan intern & extern branding},
 year     = {2011},
}