Advanced

Barns upplevelser av att må bra: en intervjustudie som utgår från 6-7-åriga barns livsvärldar

Löwenmo, Emelie LU and Scherman, Teresa (2009) PSPT01 20091
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studien syftade till att undersöka barns upplevelser av att må bra utifrån ett barnperspektiv. Studien hade ett fenomenologiskt förhållningssätt och ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av semistrukturerade intervjuer. I intervjuerna utgjorde ritande av teckningar ett moment. Analysunderlaget utgjordes av 15 intervjuer med 6-7-åriga barn från normalpopulationen. Barnen gick i en barnskoleklass i en villaförort till en mellanstor stad i södra Sverige. Analysen resulterade i 11 huvudteman angående barnens upplevelser av att må bra: Familj, Djur, Att ha kul och roligt, Kompisar, Att vara snäll, Att kunna, Agens, Alla vet bäst själva vad de mår bra av, Må bra i relation till att inte må bra, Kroppen och Ett tillstånd. Resultatet belyste... (More)
Studien syftade till att undersöka barns upplevelser av att må bra utifrån ett barnperspektiv. Studien hade ett fenomenologiskt förhållningssätt och ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av semistrukturerade intervjuer. I intervjuerna utgjorde ritande av teckningar ett moment. Analysunderlaget utgjordes av 15 intervjuer med 6-7-åriga barn från normalpopulationen. Barnen gick i en barnskoleklass i en villaförort till en mellanstor stad i södra Sverige. Analysen resulterade i 11 huvudteman angående barnens upplevelser av att må bra: Familj, Djur, Att ha kul och roligt, Kompisar, Att vara snäll, Att kunna, Agens, Alla vet bäst själva vad de mår bra av, Må bra i relation till att inte må bra, Kroppen och Ett tillstånd. Resultatet belyste komplexiteten i fenomenet må bra. I diskussionen betraktades barnens upplevelser av att må bra ur ett vidare psykologiskt perspektiv. (Less)
Abstract
The purpose of this study was to explore children’s experiences of “feeling good” from a child-focused approach. The study had a phenomenological perspective and a qualitative method using semi-structured interviews. Drawing was used as a method to facilitate interactions with the children during the interviews. The analysis was based on a sample of 15 interviews with 6-7-year old children from the average non-clinical population. The children were from a class in a school situated in a wealthy suburb of a middlesized town in Southern Sweden. The analysis generated the following 11 main themes regarding children’s experiences of “feeling good”: Family, Animals, To have fun, Friends, To be nice, To be able, Agency, Everyone knows best for... (More)
The purpose of this study was to explore children’s experiences of “feeling good” from a child-focused approach. The study had a phenomenological perspective and a qualitative method using semi-structured interviews. Drawing was used as a method to facilitate interactions with the children during the interviews. The analysis was based on a sample of 15 interviews with 6-7-year old children from the average non-clinical population. The children were from a class in a school situated in a wealthy suburb of a middlesized town in Southern Sweden. The analysis generated the following 11 main themes regarding children’s experiences of “feeling good”: Family, Animals, To have fun, Friends, To be nice, To be able, Agency, Everyone knows best for themselves what makes them feel good , The sense of “feeling good” in relation to “not feeling good”, The Body and A State of Mind. The results portrayed the sense of “feeling good” as a complex phenomenon. In the discussion the children’s experiences of feeling good were considered from a wider psychological perspective. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Löwenmo, Emelie LU and Scherman, Teresa
supervisor
organization
course
PSPT01 20091
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
barn, må bra, välbefinnande, barnfokus, barnperspektiv, salutogenes, skolåldern, 6-och 7-åringar, agens, fenomenologisk ansats, intervju, ritmetod.
language
Swedish
id
2004413
date added to LUP
2011-10-26 16:10:23
date last changed
2011-10-26 16:10:23
@misc{2004413,
 abstract   = {The purpose of this study was to explore children’s experiences of “feeling good” from a child-focused approach. The study had a phenomenological perspective and a qualitative method using semi-structured interviews. Drawing was used as a method to facilitate interactions with the children during the interviews. The analysis was based on a sample of 15 interviews with 6-7-year old children from the average non-clinical population. The children were from a class in a school situated in a wealthy suburb of a middlesized town in Southern Sweden. The analysis generated the following 11 main themes regarding children’s experiences of “feeling good”: Family, Animals, To have fun, Friends, To be nice, To be able, Agency, Everyone knows best for themselves what makes them feel good , The sense of “feeling good” in relation to “not feeling good”, The Body and A State of Mind. The results portrayed the sense of “feeling good” as a complex phenomenon. In the discussion the children’s experiences of feeling good were considered from a wider psychological perspective.},
 author    = {Löwenmo, Emelie and Scherman, Teresa},
 keyword   = {barn,må bra,välbefinnande,barnfokus,barnperspektiv,salutogenes,skolåldern,6-och 7-åringar,agens,fenomenologisk ansats,intervju,ritmetod.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barns upplevelser av att må bra: en intervjustudie som utgår från 6-7-åriga barns livsvärldar},
 year     = {2009},
}