Advanced

SCRUM & sprint-retrospektiv - användandet av sprint-retrospektiv, dess utformning och relevans för kontinuerlig förbättring.

Bergqvist, Johan LU and Andersson, Christian LU (2011) SYSK01 20111
Lund University School of Economics and Management, LUSEM
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Undersökningen behandlar sprint-retrospektiv som är ett centralt moment inom SCRUM men även inom andra agila systemutvecklingsmetoder. Inom SCRUM delas utvecklingsprojekt upp i flera mindre iterationer, så kallade sprintar. Sprint-retrospektiv är en reflekterande del inom SCRUM som ska hållas mellan varje sprint. Detta är ett tillfälle där teamet ska reflektera över föregående sprint, ta upp saker som gått bra, som gått mindre bra och saker som behöver förbättras till kommande sprint. I studien söker vi svar på hur detta moment kan gå till och om det faktiskt bidrar till att teamet förbättras. I litteraturen har vi funnit att sprint-retrospektiv är ett moment som ibland prioriteras ner. Även detta har vi undersökt i studien. Till... (More)
Undersökningen behandlar sprint-retrospektiv som är ett centralt moment inom SCRUM men även inom andra agila systemutvecklingsmetoder. Inom SCRUM delas utvecklingsprojekt upp i flera mindre iterationer, så kallade sprintar. Sprint-retrospektiv är en reflekterande del inom SCRUM som ska hållas mellan varje sprint. Detta är ett tillfälle där teamet ska reflektera över föregående sprint, ta upp saker som gått bra, som gått mindre bra och saker som behöver förbättras till kommande sprint. I studien söker vi svar på hur detta moment kan gå till och om det faktiskt bidrar till att teamet förbättras. I litteraturen har vi funnit att sprint-retrospektiv är ett moment som ibland prioriteras ner. Även detta har vi undersökt i studien. Till undersökningen har vi valt en kvalitativ ansats där vi håller ett mindre antal intervjuer med personer som har praktisk erfarenhet av SCRUM-projekt med rollen som SCRUM-master. Vi har i undersökningen inte funnit något som tyder på att sprint-retrospektivet nedprioriteras i våra intervjupersoners SCRUM-projekt. Samtliga tillfrågade såg retrospektivet som ett viktigt moment och var noga med att hålla ett retrospektiv efter varje avslutad sprint. Vidare var samtliga eniga om att det bidrog till att teamet och arbetsprocessen kontinuerligt blev bättre. Undersökningen visar däremot att retrospektivet utfördes på olika sätt mellan de tillfrågade. Vi kan inte utifrån resultaten säga att någon utformning skulle vara bättre än någon annan, då intervjupersonerna över lag var nöjda med SCRUM-processen och sprint-retrospektivet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergqvist, Johan LU and Andersson, Christian LU
supervisor
organization
course
SYSK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
SCRUM, agil, sprint-retrospektiv, retrospektiv, reflektion, systemutveckling
report number
INF11-046
language
Swedish
id
2007550
date added to LUP
2011-07-15 12:44:44
date last changed
2011-07-15 12:44:44
@misc{2007550,
 abstract   = {Undersökningen behandlar sprint-retrospektiv som är ett centralt moment inom SCRUM men även inom andra agila systemutvecklingsmetoder. Inom SCRUM delas utvecklingsprojekt upp i flera mindre iterationer, så kallade sprintar. Sprint-retrospektiv är en reflekterande del inom SCRUM som ska hållas mellan varje sprint. Detta är ett tillfälle där teamet ska reflektera över föregående sprint, ta upp saker som gått bra, som gått mindre bra och saker som behöver förbättras till kommande sprint. I studien söker vi svar på hur detta moment kan gå till och om det faktiskt bidrar till att teamet förbättras. I litteraturen har vi funnit att sprint-retrospektiv är ett moment som ibland prioriteras ner. Även detta har vi undersökt i studien. Till undersökningen har vi valt en kvalitativ ansats där vi håller ett mindre antal intervjuer med personer som har praktisk erfarenhet av SCRUM-projekt med rollen som SCRUM-master. Vi har i undersökningen inte funnit något som tyder på att sprint-retrospektivet nedprioriteras i våra intervjupersoners SCRUM-projekt. Samtliga tillfrågade såg retrospektivet som ett viktigt moment och var noga med att hålla ett retrospektiv efter varje avslutad sprint. Vidare var samtliga eniga om att det bidrog till att teamet och arbetsprocessen kontinuerligt blev bättre. Undersökningen visar däremot att retrospektivet utfördes på olika sätt mellan de tillfrågade. Vi kan inte utifrån resultaten säga att någon utformning skulle vara bättre än någon annan, då intervjupersonerna över lag var nöjda med SCRUM-processen och sprint-retrospektivet.},
 author    = {Bergqvist, Johan and Andersson, Christian},
 keyword   = {SCRUM,agil,sprint-retrospektiv,retrospektiv,reflektion,systemutveckling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {SCRUM & sprint-retrospektiv - användandet av sprint-retrospektiv, dess utformning och relevans för kontinuerlig förbättring.},
 year     = {2011},
}