Advanced

Kungar av köket En studie av unga män och matkonsumtion

Erlandsson, Hampus and Boethius, Edward (2011) FEKP90 20111
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Uppsatsens titel: Kungar av köket: en studie av unga män och matkonsumtion Seminariedatum: 2011-05-24 Ämne/kurs: FEKP09 Masteruppsats på Civilekonomprogrammet, inriktning International
Marketing and Brand Management (Consumer Culture Theory) (D-nivå), 30 universitetspoäng (30 ECTS). Författare: Edward Boethius och Hampus Erlandsson Handledare: Sofia Ulver-Sneistrup Fem nyckelord: Consumer Culture Theory, Identitet , Matkonsumtion, Maskulinitet, Självuttryckande Syfte: Syftet med undersökningen är att belysa matlagningstrenden bland unga män och därmed få reda på vilka betydelser männen lägger i sin matlagning. Detta är någonting som tidigare forskning inte tagit upp men med hjälp av vår undersökning vill vi få reda på... (More)
Sammanfattning
Uppsatsens titel: Kungar av köket: en studie av unga män och matkonsumtion Seminariedatum: 2011-05-24 Ämne/kurs: FEKP09 Masteruppsats på Civilekonomprogrammet, inriktning International
Marketing and Brand Management (Consumer Culture Theory) (D-nivå), 30 universitetspoäng (30 ECTS). Författare: Edward Boethius och Hampus Erlandsson Handledare: Sofia Ulver-Sneistrup Fem nyckelord: Consumer Culture Theory, Identitet , Matkonsumtion, Maskulinitet, Självuttryckande Syfte: Syftet med undersökningen är att belysa matlagningstrenden bland unga män och därmed få reda på vilka betydelser männen lägger i sin matlagning. Detta är någonting som tidigare forskning inte tagit upp men med hjälp av vår undersökning vill vi få reda på vilka egenskaper som symboliserar detta fenomen på bästa sätt och på så vis vi ta reda på vilka bakomliggande orsaker som existerar och hur dessa uttrycks av personerna i fråga. Tidigare forskning har förvisso belyst manlig matlagning men då mestadels ur ett kulturellt- eller hushållsperspektiv, det vi vill göra är att förstå det i ljuset av trenden som pågår och då specifikt bland unga män genom en empirisk studie. Vad finns det för värde i matkonsumtion hos unga män, vad skapar detta värde och vad är deras drivkrafter? Metod: Kvalitativ metod med inslag av etnografi, fotoelicitering, fenomenologiska intervjuer och hermeneutisk analys. Teoretiska perspektiv: Studien bygger på konsumtionskulturell teori vilket innebär att kunskaper från flertalet olika fält används, detta kan vara från sociologiska- historiska- och marknadsföringsteorier. Empiri: Fotodagböcker samt semi-strukturerade djupgående intervjuer med fem unga, urbana, matlagningsintresserade män med ett högt kulturellt kapital från medelklassen. Slutsatser: Männen som i studien undersökts konsumerar varken mat på ett klassiskt kvinnligt eller manligt sätt utan snarare för att kunna visa upp sina kunskaper för andra. Genom matlagning fungerar de som en slags stamledare över den sociala umgängeskretsen när de får visa upp sina kunskaper kring matlagning de erhållit genom att ständigt försöka utveckla sig själva i sin matlagning. Samtidigt är inställningen till mat avslappnad - de vill inte framstå som matsnobbar - för dem är matlagning mer än en hushållssyssla, det är ett sätt att uttrycka sig själva. Genom sina kunskaper om mat vill de framstå som en slags kökets kungar.
sen på maximalt 8000 tecken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Erlandsson, Hampus and Boethius, Edward
supervisor
organization
course
FEKP90 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
management, Företagsledning, Management of enterprises, Självuttryckande, Maskulinitet, Matkonsumtion, Consumer Culture Theory, Identitet
language
Swedish
id
2007593
date added to LUP
2011-05-24
date last changed
2012-11-13 11:25:46
@misc{2007593,
 abstract   = {Sammanfattning
Uppsatsens titel: Kungar av köket: en studie av unga män och matkonsumtion Seminariedatum: 2011-05-24 Ämne/kurs: FEKP09 Masteruppsats på Civilekonomprogrammet, inriktning International
Marketing and Brand Management (Consumer Culture Theory) (D-nivå), 30 universitetspoäng (30 ECTS). Författare: Edward Boethius och Hampus Erlandsson Handledare: Sofia Ulver-Sneistrup Fem nyckelord: Consumer Culture Theory, Identitet , Matkonsumtion, Maskulinitet, Självuttryckande Syfte: Syftet med undersökningen är att belysa matlagningstrenden bland unga män och därmed få reda på vilka betydelser männen lägger i sin matlagning. Detta är någonting som tidigare forskning inte tagit upp men med hjälp av vår undersökning vill vi få reda på vilka egenskaper som symboliserar detta fenomen på bästa sätt och på så vis vi ta reda på vilka bakomliggande orsaker som existerar och hur dessa uttrycks av personerna i fråga. Tidigare forskning har förvisso belyst manlig matlagning men då mestadels ur ett kulturellt- eller hushållsperspektiv, det vi vill göra är att förstå det i ljuset av trenden som pågår och då specifikt bland unga män genom en empirisk studie. Vad finns det för värde i matkonsumtion hos unga män, vad skapar detta värde och vad är deras drivkrafter? Metod: Kvalitativ metod med inslag av etnografi, fotoelicitering, fenomenologiska intervjuer och hermeneutisk analys. Teoretiska perspektiv: Studien bygger på konsumtionskulturell teori vilket innebär att kunskaper från flertalet olika fält används, detta kan vara från sociologiska- historiska- och marknadsföringsteorier. Empiri: Fotodagböcker samt semi-strukturerade djupgående intervjuer med fem unga, urbana, matlagningsintresserade män med ett högt kulturellt kapital från medelklassen. Slutsatser: Männen som i studien undersökts konsumerar varken mat på ett klassiskt kvinnligt eller manligt sätt utan snarare för att kunna visa upp sina kunskaper för andra. Genom matlagning fungerar de som en slags stamledare över den sociala umgängeskretsen när de får visa upp sina kunskaper kring matlagning de erhållit genom att ständigt försöka utveckla sig själva i sin matlagning. Samtidigt är inställningen till mat avslappnad - de vill inte framstå som matsnobbar - för dem är matlagning mer än en hushållssyssla, det är ett sätt att uttrycka sig själva. Genom sina kunskaper om mat vill de framstå som en slags kökets kungar.
sen på maximalt 8000 tecken.},
 author    = {Erlandsson, Hampus and Boethius, Edward},
 keyword   = {management,Företagsledning,Management of enterprises,Självuttryckande,Maskulinitet,Matkonsumtion,Consumer Culture Theory,Identitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kungar av köket En studie av unga män och matkonsumtion},
 year     = {2011},
}