Advanced

Att skapa mervärde med hjälp av sortiment- En kvalitativ studie på den svenska dagligvaruhandeln

Gustavsson, Linnea and Heed, Maja (2011) FEKP90 20111
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte:Syftet med uppsatsen är att beskriva hur dagligvaruhandeln skapar mervärde till konsument genom sitt arbete med sortimentsplanering på en konkurrensintensiv och dynamisk marknad. Vi har i uppsatsen valt en kvalitativ metod vars ansats formats av inslag från både praktiken samt existerande teorier. En multipel fallstudie med semistrukturerade intervjuer samt idealtypsmodellen har använts för att uppfylla uppsatsens syfte.
Teori:Teoriavsnittet är skapat utifrån teorier relaterade till sortimentsplanering på både strategisk respektive taktisk nivå. Exempel på teoriområden är Marknadsdrivande Marknadsdriven, Positionering, Image, Kategoristyrning, Utformning av sortiment, Konsumentbeteende, Motivation och Upplevelse av butiksatmosfär.... (More)
Syfte:Syftet med uppsatsen är att beskriva hur dagligvaruhandeln skapar mervärde till konsument genom sitt arbete med sortimentsplanering på en konkurrensintensiv och dynamisk marknad. Vi har i uppsatsen valt en kvalitativ metod vars ansats formats av inslag från både praktiken samt existerande teorier. En multipel fallstudie med semistrukturerade intervjuer samt idealtypsmodellen har använts för att uppfylla uppsatsens syfte.
Teori:Teoriavsnittet är skapat utifrån teorier relaterade till sortimentsplanering på både strategisk respektive taktisk nivå. Exempel på teoriområden är Marknadsdrivande Marknadsdriven, Positionering, Image, Kategoristyrning, Utformning av sortiment, Konsumentbeteende, Motivation och Upplevelse av butiksatmosfär. Empiri: Intervjuobjekten i uppsatsen är personer med inflytande på sortimentsplanering från de två fallföretagen Ica och Axfood. Resultat: Studien visar att sortimentsplanering skiljer sig åt mellan Ica och Axfood vilket leder till olika sortiment och olika mervärden som upplevs av kunden. De faktorer som skiljer sig mellan företagen är organisationsstruktur, utgångspunkt, drivfaktor och slutligen utformning och framställning av sortiment. Slutsats: Sortimentsplanering är en dynamisk process, där utveckling och förnyelsegraden har olika takt beroende på organisationsstruktur. Sortimentsplanering kan se olika ut och det är av största vikt att det finns ett samspel mellan organisationsstruktur och vald strategi då rätt kombination kan leda till konkurrensfördelar. Den övergripande utgångspunkten i strategin styr vilken typ av drivfaktor som krävs för att skapa ett sortiment med passande utformning och framställning. Sortimentet styrker sedan i sin tur strategin i de fall mervärde levereras och upplevs av kund. Genomsyras inte sortiments utformning av den övergripande strategin så blir strategin ihålig och konsumenten upplever inget mervärde. Om mervärde lyckas att levereras till konsument, blir det möjligt att skapa konkurrensfördelar, förstärka positionen på marknaden, bygga image och på så vis särskilja erbjudandet från konkurrenters. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustavsson, Linnea and Heed, Maja
supervisor
organization
course
FEKP90 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Företagsledning, management, Management of enterprises, variation, inspiration, image, konkurrensfördelar, positionering, mervärde, sortimentsplanering, sortiment
language
Swedish
id
2007622
date added to LUP
2011-05-23
date last changed
2012-11-13 07:59:10
@misc{2007622,
 abstract   = {Syfte:Syftet med uppsatsen är att beskriva hur dagligvaruhandeln skapar mervärde till konsument genom sitt arbete med sortimentsplanering på en konkurrensintensiv och dynamisk marknad. Vi har i uppsatsen valt en kvalitativ metod vars ansats formats av inslag från både praktiken samt existerande teorier. En multipel fallstudie med semistrukturerade intervjuer samt idealtypsmodellen har använts för att uppfylla uppsatsens syfte.
Teori:Teoriavsnittet är skapat utifrån teorier relaterade till sortimentsplanering på både strategisk respektive taktisk nivå. Exempel på teoriområden är Marknadsdrivande Marknadsdriven, Positionering, Image, Kategoristyrning, Utformning av sortiment, Konsumentbeteende, Motivation och Upplevelse av butiksatmosfär. Empiri: Intervjuobjekten i uppsatsen är personer med inflytande på sortimentsplanering från de två fallföretagen Ica och Axfood. Resultat: Studien visar att sortimentsplanering skiljer sig åt mellan Ica och Axfood vilket leder till olika sortiment och olika mervärden som upplevs av kunden. De faktorer som skiljer sig mellan företagen är organisationsstruktur, utgångspunkt, drivfaktor och slutligen utformning och framställning av sortiment. Slutsats: Sortimentsplanering är en dynamisk process, där utveckling och förnyelsegraden har olika takt beroende på organisationsstruktur. Sortimentsplanering kan se olika ut och det är av största vikt att det finns ett samspel mellan organisationsstruktur och vald strategi då rätt kombination kan leda till konkurrensfördelar. Den övergripande utgångspunkten i strategin styr vilken typ av drivfaktor som krävs för att skapa ett sortiment med passande utformning och framställning. Sortimentet styrker sedan i sin tur strategin i de fall mervärde levereras och upplevs av kund. Genomsyras inte sortiments utformning av den övergripande strategin så blir strategin ihålig och konsumenten upplever inget mervärde. Om mervärde lyckas att levereras till konsument, blir det möjligt att skapa konkurrensfördelar, förstärka positionen på marknaden, bygga image och på så vis särskilja erbjudandet från konkurrenters.},
 author    = {Gustavsson, Linnea and Heed, Maja},
 keyword   = {Företagsledning,management,Management of enterprises,variation,inspiration,image,konkurrensfördelar,positionering,mervärde,sortimentsplanering,sortiment},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att skapa mervärde med hjälp av sortiment- En kvalitativ studie på den svenska dagligvaruhandeln},
 year     = {2011},
}