Advanced

Externrevision av intern kontroll i Sverige under 2000-talet

Hester, Emilia and Chronqvist, Kristina (2011) FEKP90 20111
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Externrevision av intern kontroll i Sverige under 2000-talet
Seminariedatum: 2010-05-20
Ämne/kurs: FEKP90, Magisteruppsats i Företagsekonomi, 30 ECTS, Fördjupningsinriktning; Financial accounting
Författare: Kristina Chronqvist & Emilia Hester
Handledare: Anne Loft
Fem nyckelord: Intern kontroll, externrevision, internrevision, COSO, företagsskandaler
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det kan ha skett en förändring i revisionen gällande intern kontroll av den finansiella rapporteringen under 2000-talet i Sverige, samt hur det kan bero på olika skandaler, regleringar och kriser.
Metod: Denna uppsats är gjord utifrån både ett deduktivt och induktivt perspektiv. Som insamlingsmetod av data har vi... (More)
Uppsatsens titel: Externrevision av intern kontroll i Sverige under 2000-talet
Seminariedatum: 2010-05-20
Ämne/kurs: FEKP90, Magisteruppsats i Företagsekonomi, 30 ECTS, Fördjupningsinriktning; Financial accounting
Författare: Kristina Chronqvist & Emilia Hester
Handledare: Anne Loft
Fem nyckelord: Intern kontroll, externrevision, internrevision, COSO, företagsskandaler
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det kan ha skett en förändring i revisionen gällande intern kontroll av den finansiella rapporteringen under 2000-talet i Sverige, samt hur det kan bero på olika skandaler, regleringar och kriser.
Metod: Denna uppsats är gjord utifrån både ett deduktivt och induktivt perspektiv. Som insamlingsmetod av data har vi valt en kvalitativ forskningsmetod och har därför genomfört intervjuer. Vi har även studerat relevanta tidskrifter samt olika lagtexter.
Teoretiska perspektiv: Vi har använt oss av COSO-modellen, som är en central modell inom intern kontroll, vilket därmed är anledningen till att vi i huvudsak har valt att utgå ifrån denna.
Empiri: Det empiriska materialet är insamlat genom att genomföra intervjuer med fem personer från de sju största revisionsbyråerna i Sverige samt granska branschtidningen Balans. Slutsatser: Vi har kommit fram till att det har skett en förändring i revisionen gällande intern kontroll av den finansiella rapporteringen, och att detta till stor del beror på Enron-skandalen, efterföljande SOX-reglering samt Koden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hester, Emilia and Chronqvist, Kristina
supervisor
organization
course
FEKP90 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
management, Företagsledning, Management of enterprises, företagsskandaler, COSO, internrevision, Intern kontroll, externrevision
language
Swedish
id
2007627
date added to LUP
2011-05-20
date last changed
2012-11-13 08:17:20
@misc{2007627,
 abstract   = {Uppsatsens titel:	Externrevision av intern kontroll i Sverige under 2000-talet
Seminariedatum: 2010-05-20
Ämne/kurs: FEKP90, Magisteruppsats i Företagsekonomi, 30 ECTS, Fördjupningsinriktning; Financial accounting
Författare: Kristina Chronqvist & Emilia Hester
Handledare: Anne Loft
Fem nyckelord:	Intern kontroll, externrevision, internrevision, COSO, företagsskandaler
Syfte:	Syftet med denna uppsats är att undersöka om det kan ha skett en förändring i revisionen gällande intern kontroll av den finansiella rapporteringen under 2000-talet i Sverige, samt hur det kan bero på olika skandaler, regleringar och kriser.
Metod: Denna uppsats är gjord utifrån både ett deduktivt och induktivt perspektiv. Som insamlingsmetod av data har vi valt en kvalitativ forskningsmetod och har därför genomfört intervjuer. Vi har även studerat relevanta tidskrifter samt olika lagtexter.
Teoretiska perspektiv:	Vi har använt oss av COSO-modellen, som är en central modell inom intern kontroll, vilket därmed är anledningen till att vi i huvudsak har valt att utgå ifrån denna.
Empiri:	Det empiriska materialet är insamlat genom att genomföra intervjuer med fem personer från de sju största revisionsbyråerna i Sverige samt granska branschtidningen Balans. Slutsatser: Vi har kommit fram till att det har skett en förändring i revisionen gällande intern kontroll av den finansiella rapporteringen, och att detta till stor del beror på Enron-skandalen, efterföljande SOX-reglering samt Koden.},
 author    = {Hester, Emilia and Chronqvist, Kristina},
 keyword   = {management,Företagsledning,Management of enterprises,företagsskandaler,COSO,internrevision,Intern kontroll,externrevision},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Externrevision av intern kontroll i Sverige under 2000-talet},
 year     = {2011},
}