Advanced

"Patientens enda uppdrag är att tala fritt": En diskursanalytisk studie av psykodynamiska psykoterapeuters konstruktion av frihet

Gosai, Ravi LU (2011) PSPT02 20102
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Psykodynamisk terapi (PDT) kan i enlighet med socialkonstruktionistisk teori kritiseras för att konstruera och personalisera psykiska problem, liksom för att osynliggöra sin egen roll i denna konstruktion. Med anledning av kritiken intervjuades fem psykodynamiska psykoterapeuter om sin syn på PDT varpå svaren analyserades enligt diskursanalytisk metod. Syftet var att studera hur frihet konstrueras i en lokal PDT-diskurs. Andra frågor som ämnades besvaras var hur denna konstruktion kan relateras till diskursivt relaterade maktformer, samt hur den kan påverka den terapeutiska praktiken. Resultatet visar att friheten konstrueras som förenad med terapins syfte, samtidigt som den inte kan förstås fullt utan att relateras till två ytterligare... (More)
Psykodynamisk terapi (PDT) kan i enlighet med socialkonstruktionistisk teori kritiseras för att konstruera och personalisera psykiska problem, liksom för att osynliggöra sin egen roll i denna konstruktion. Med anledning av kritiken intervjuades fem psykodynamiska psykoterapeuter om sin syn på PDT varpå svaren analyserades enligt diskursanalytisk metod. Syftet var att studera hur frihet konstrueras i en lokal PDT-diskurs. Andra frågor som ämnades besvaras var hur denna konstruktion kan relateras till diskursivt relaterade maktformer, samt hur den kan påverka den terapeutiska praktiken. Resultatet visar att friheten konstrueras som förenad med terapins syfte, samtidigt som den inte kan förstås fullt utan att relateras till två ytterligare diskursiva konstruktioner, nämligen sanning/äkthet och ansvar. Ett mer övergripande mål med terapin är således att uppnå vad man uppfattar som ”äkthet” – att visa sig så som man ”är”, för både terapeuten och en själv. Denna process konstrueras i sin tur som en form av befrielse. Fokus på sanning, frigörelse och ansvar involverar flera diskursivt förankrade maktformer. Kopplingar kan således göras till vad Michel Foucault kallar disciplinär makt, bekännelseförfarandet samt självets teknologier. Reflexivitetens roll i PDT-diskursen dryftas. Slutligen diskuteras även huruvida PDT bör ses som en konserverande kraft i klientens liv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gosai, Ravi LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20102
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
socialkonstruktionism, psykodynamisk, psykoterapi, diskurs, makt, frihet
language
Swedish
id
2018377
date added to LUP
2011-07-22 11:17:20
date last changed
2011-07-22 11:17:20
@misc{2018377,
 abstract   = {Psykodynamisk terapi (PDT) kan i enlighet med socialkonstruktionistisk teori kritiseras för att konstruera och personalisera psykiska problem, liksom för att osynliggöra sin egen roll i denna konstruktion. Med anledning av kritiken intervjuades fem psykodynamiska psykoterapeuter om sin syn på PDT varpå svaren analyserades enligt diskursanalytisk metod. Syftet var att studera hur frihet konstrueras i en lokal PDT-diskurs. Andra frågor som ämnades besvaras var hur denna konstruktion kan relateras till diskursivt relaterade maktformer, samt hur den kan påverka den terapeutiska praktiken. Resultatet visar att friheten konstrueras som förenad med terapins syfte, samtidigt som den inte kan förstås fullt utan att relateras till två ytterligare diskursiva konstruktioner, nämligen sanning/äkthet och ansvar. Ett mer övergripande mål med terapin är således att uppnå vad man uppfattar som ”äkthet” – att visa sig så som man ”är”, för både terapeuten och en själv. Denna process konstrueras i sin tur som en form av befrielse. Fokus på sanning, frigörelse och ansvar involverar flera diskursivt förankrade maktformer. Kopplingar kan således göras till vad Michel Foucault kallar disciplinär makt, bekännelseförfarandet samt självets teknologier. Reflexivitetens roll i PDT-diskursen dryftas. Slutligen diskuteras även huruvida PDT bör ses som en konserverande kraft i klientens liv.},
 author    = {Gosai, Ravi},
 keyword   = {socialkonstruktionism,psykodynamisk,psykoterapi,diskurs,makt,frihet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Patientens enda uppdrag är att tala fritt": En diskursanalytisk studie av psykodynamiska psykoterapeuters konstruktion av frihet},
 year     = {2011},
}