Advanced

En revisor som inte reviderar- Alternativa tjänster och revisorns roll

Dufke, Emelie and Nystedt, Helene (2011) FEKP90 20111
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Vårt syfte är att analysera de tjänster som identifierats som huvudalternativ till revision, översiktlig granskning respektive sammanställningsuppdrag, ur olika synvinklar baserat på framförallt indikationer från England, Danmark samt Sverige. Metod: Vi har samlat in vår empiri med hjälp av kvalitativa metoder. Empirin har sedan analyserats med hjälp av olika teorier. Teoretiska perspektiv: För att skapa en utgångspunkt för analysen av empirin har intressentmodellen, teorier om revisorn som samhällets förtroendeagent samt teorier om professioner beskrivits i ett teoretiskt ramverk. Empiri: Empirin omfattas av sekundärdata erhållen från dokumentstudier, samt primärdata från nio intervjuer med respondenter från England, Danmark och... (More)
Syfte: Vårt syfte är att analysera de tjänster som identifierats som huvudalternativ till revision, översiktlig granskning respektive sammanställningsuppdrag, ur olika synvinklar baserat på framförallt indikationer från England, Danmark samt Sverige. Metod: Vi har samlat in vår empiri med hjälp av kvalitativa metoder. Empirin har sedan analyserats med hjälp av olika teorier. Teoretiska perspektiv: För att skapa en utgångspunkt för analysen av empirin har intressentmodellen, teorier om revisorn som samhällets förtroendeagent samt teorier om professioner beskrivits i ett teoretiskt ramverk. Empiri: Empirin omfattas av sekundärdata erhållen från dokumentstudier, samt primärdata från nio intervjuer med respondenter från England, Danmark och Sverige. Slutsatser: Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns faktorer som talar emot att både översiktlig granskning samt sammanställningsuppdrag, är lämpliga alternativ till revision. Översiktlig granskning verkar inte vara en tjänst som ofta utförs i praktiken. Vidare var respondenterna tveksamma till om tjänsten skulle medföra lägre kostnad än en revision. Sammanställningsuppdrag verkar revisionsbyråerna utföra för mindre företag oavsett om de först valt bort revision. Detta tillsammans med att tjänsten inte medför något bestyrkande gör att det är tveksamt om tjänsten kan ses som ett alternativ. Dock identifierades en nytta ur ägarnas synvinkel bestående i att både revision och sammanställningsuppdrag kan tänkas leda till mer välinformerade beslut för dem. Det verkar vidare finnas en risk för att förväntningsgapet ökar om revisorn utför alternativa tjänster. Denna risk anser vissa skulle kunna minskas med tydliga standarder och rapporter. Inga större hinder har identifierats för en framtida harmonisering av standarderna för alternativa tjänster. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dufke, Emelie and Nystedt, Helene
supervisor
organization
course
FEKP90 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
management, Företagsledning, Management of enterprises, Danmark, England, Sammanställningsuppdrag, Revisionsplikt, Översiktlig granskning
language
Swedish
id
2018505
date added to LUP
2011-05-20
date last changed
2012-11-13 11:17:17
@misc{2018505,
 abstract   = {Syfte: Vårt syfte är att analysera de tjänster som identifierats som huvudalternativ till revision, översiktlig granskning respektive sammanställningsuppdrag, ur olika synvinklar baserat på framförallt indikationer från England, Danmark samt Sverige. Metod: Vi har samlat in vår empiri med hjälp av kvalitativa metoder. Empirin har sedan analyserats med hjälp av olika teorier. Teoretiska perspektiv: För att skapa en utgångspunkt för analysen av empirin har intressentmodellen, teorier om revisorn som samhällets förtroendeagent samt teorier om professioner beskrivits i ett teoretiskt ramverk. Empiri: Empirin omfattas av sekundärdata erhållen från dokumentstudier, samt primärdata från nio intervjuer med respondenter från England, Danmark och Sverige. Slutsatser: Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns faktorer som talar emot att både översiktlig granskning samt sammanställningsuppdrag, är lämpliga alternativ till revision. Översiktlig granskning verkar inte vara en tjänst som ofta utförs i praktiken. Vidare var respondenterna tveksamma till om tjänsten skulle medföra lägre kostnad än en revision. Sammanställningsuppdrag verkar revisionsbyråerna utföra för mindre företag oavsett om de först valt bort revision. Detta tillsammans med att tjänsten inte medför något bestyrkande gör att det är tveksamt om tjänsten kan ses som ett alternativ. Dock identifierades en nytta ur ägarnas synvinkel bestående i att både revision och sammanställningsuppdrag kan tänkas leda till mer välinformerade beslut för dem. Det verkar vidare finnas en risk för att förväntningsgapet ökar om revisorn utför alternativa tjänster. Denna risk anser vissa skulle kunna minskas med tydliga standarder och rapporter. Inga större hinder har identifierats för en framtida harmonisering av standarderna för alternativa tjänster.},
 author    = {Dufke, Emelie and Nystedt, Helene},
 keyword   = {management,Företagsledning,Management of enterprises,Danmark,England,Sammanställningsuppdrag,Revisionsplikt,Översiktlig granskning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En revisor som inte reviderar- Alternativa tjänster och revisorns roll},
 year     = {2011},
}