Advanced

Culture beats strategy, attitudes beat skills

Rane, Linn and Grundberg, Matilda (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: ”Culture beats Strategy, Attitudes beat Skills” - En fallstudie av värdeskapandet i interaktionen mellan konsult och klient vid kultur- och beteendeförändring.
Seminariedatum: 2011-05-24
Ämne/kurs: 30 hp uppsats på magisternivå inom inriktningen ”Organization and Change Management” på Civilekonomprogrammet.
Författare: Matilda Grundberg och Linn Rane
Handledare: PhD Tony Huzzard
Nyckelord: ’Management consulting’, ’konsult- och klientinteraktion’, ’image’, ’värdeskapande’, ’små konsultföretag’.
Syfte: Vårt intresse ligger i att utforska hur ett litet, nischat managementkonsultföretag med inriktning på beteende- och kulturförändring kan legitimera sin produkt samt skapa värde för kunden. Vi väljer att studera detta genom att utföra... (More)
Titel: ”Culture beats Strategy, Attitudes beat Skills” - En fallstudie av värdeskapandet i interaktionen mellan konsult och klient vid kultur- och beteendeförändring.
Seminariedatum: 2011-05-24
Ämne/kurs: 30 hp uppsats på magisternivå inom inriktningen ”Organization and Change Management” på Civilekonomprogrammet.
Författare: Matilda Grundberg och Linn Rane
Handledare: PhD Tony Huzzard
Nyckelord: ’Management consulting’, ’konsult- och klientinteraktion’, ’image’, ’värdeskapande’, ’små konsultföretag’.
Syfte: Vårt intresse ligger i att utforska hur ett litet, nischat managementkonsultföretag med inriktning på beteende- och kulturförändring kan legitimera sin produkt samt skapa värde för kunden. Vi väljer att studera detta genom att utföra en fallstudie på konsultföretaget MI. Syftet är att studera de olika uppfattningar som finns mellan konsult och kund, och specifikt deras uppfattningar om (1) konsultens roll och arbetssätt, (2) relationen dem emellan och (3) upplevt resultat, samt hur det speglas i handling och resultat.
Metod: Studien har en abduktiv ansats där primärdata samlats un i en kvalitativ fallstudie. Vi har genomförst 10 semistrukturerade intervjuer, understödda av etnografisk data från en observationsdag.
Teoretisk referensram: Teorin i vår studie behandlar image såväl som management consulting, då specifikt inom konsultens roll, kund- och klientrelationen samt värdeskapande.
Empiri: Vår empiri är baserad på intervjuer av konsulter vid ett litet managementkonsultföretag som inriktar sig på beteendeförändring och företagskultur.
Slutsatser: Vi visar att en skillnad mellan vårt fallföretags internt respektive externt uppfattade image inte behöver påverka värdeskapandet för kunden negativt. Detta gör vi med grund i att jämställa konsulternas respektive kundernas uppfattningar kring tre olika områden, med företagets internt respektive externt uppfattade image.
Att skillnader i uppfattning av image inte har en negativ påverkan av värdet anser vi är motsägelsefullt, baserat på tidigare forskning inom ämnet. Vi tror att denna komplexitet kan förklaras, och rättfärdigas, med grund i konsultföretagets produkt, att det är just produkten managementkonsulterna säljer som avgör synen på exempelvis rollen, relationen ocn resultatet.
Produkten i detta fall särskiljer sig framför allt mot normen på tre punkter; att den automatiskt kräver lång tid, att den involverar alla i kundföretaget, samt att den är ovanligt abstrakt. Produktens speciella natur kan då av förklarliga skäl anses påverka sättet (1) att se på grundläggande delar av konsult- och klientinteraktionen, och (2) att legitimera sitt påstådda värdeskapande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rane, Linn and Grundberg, Matilda
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Management consulting, konsult- och klientinteraktion, image, värdeskapande, små konsultföretag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
2019091
date added to LUP
2011-05-24
date last changed
2012-04-02 18:49:01
@misc{2019091,
 abstract   = {Titel: ”Culture beats Strategy, Attitudes beat Skills” - En fallstudie av värdeskapandet i interaktionen mellan konsult och klient vid kultur- och beteendeförändring.
Seminariedatum: 2011-05-24
Ämne/kurs: 30 hp uppsats på magisternivå inom inriktningen ”Organization and Change Management” på Civilekonomprogrammet.
Författare: Matilda Grundberg och Linn Rane
Handledare: PhD Tony Huzzard
Nyckelord: ’Management consulting’, ’konsult- och klientinteraktion’, ’image’, ’värdeskapande’, ’små konsultföretag’.
Syfte: Vårt intresse ligger i att utforska hur ett litet, nischat managementkonsultföretag med inriktning på beteende- och kulturförändring kan legitimera sin produkt samt skapa värde för kunden. Vi väljer att studera detta genom att utföra en fallstudie på konsultföretaget MI. Syftet är att studera de olika uppfattningar som finns mellan konsult och kund, och specifikt deras uppfattningar om (1) konsultens roll och arbetssätt, (2) relationen dem emellan och (3) upplevt resultat, samt hur det speglas i handling och resultat.
Metod: Studien har en abduktiv ansats där primärdata samlats un i en kvalitativ fallstudie. Vi har genomförst 10 semistrukturerade intervjuer, understödda av etnografisk data från en observationsdag.
Teoretisk referensram: Teorin i vår studie behandlar image såväl som management consulting, då specifikt inom konsultens roll, kund- och klientrelationen samt värdeskapande.
Empiri: Vår empiri är baserad på intervjuer av konsulter vid ett litet managementkonsultföretag som inriktar sig på beteendeförändring och företagskultur.
Slutsatser: Vi visar att en skillnad mellan vårt fallföretags internt respektive externt uppfattade image inte behöver påverka värdeskapandet för kunden negativt. Detta gör vi med grund i att jämställa konsulternas respektive kundernas uppfattningar kring tre olika områden, med företagets internt respektive externt uppfattade image.
Att skillnader i uppfattning av image inte har en negativ påverkan av värdet anser vi är motsägelsefullt, baserat på tidigare forskning inom ämnet. Vi tror att denna komplexitet kan förklaras, och rättfärdigas, med grund i konsultföretagets produkt, att det är just produkten managementkonsulterna säljer som avgör synen på exempelvis rollen, relationen ocn resultatet.
Produkten i detta fall särskiljer sig framför allt mot normen på tre punkter; att den automatiskt kräver lång tid, att den involverar alla i kundföretaget, samt att den är ovanligt abstrakt. Produktens speciella natur kan då av förklarliga skäl anses påverka sättet (1) att se på grundläggande delar av konsult- och klientinteraktionen, och (2) att legitimera sitt påstådda värdeskapande.},
 author    = {Rane, Linn and Grundberg, Matilda},
 keyword   = {Management consulting,konsult- och klientinteraktion,image,värdeskapande,små konsultföretag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Culture beats strategy, attitudes beat skills},
 year     = {2011},
}