Advanced

Fashion 2.0 - Svensk modebevakning i den digitala tidsåldern

Helmre, Victor; Livijn, Louise and Ljungstrand, Emma (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsen ämnar ge svar på om det idag har skett ett ompositionering av modemagasinens ställning på marknaden med hänsyn till modebloggarnas utbredning - i ljuset av den digitalisering som i dagsläget påverkar branschen. Metod: I denna uppsats återfinns både kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativ metod i form av intervjuer med personer aktiva inom modeindustrin för att skapa en större förståelse för dagens situation. Kvantitativ metod har använts i form av en internetenkät, där syftet var att kartlägga konsumentens faktiska vanor gällande modemagasin och modebloggar. Teoretiskt perspektiv: Som grund för denna uppsats har teorier kring disruptiv innovation tillämpats. Vidare har även Porter’s Five Forces och Normann & Narimez... (More)
Syfte: Uppsatsen ämnar ge svar på om det idag har skett ett ompositionering av modemagasinens ställning på marknaden med hänsyn till modebloggarnas utbredning - i ljuset av den digitalisering som i dagsläget påverkar branschen. Metod: I denna uppsats återfinns både kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativ metod i form av intervjuer med personer aktiva inom modeindustrin för att skapa en större förståelse för dagens situation. Kvantitativ metod har använts i form av en internetenkät, där syftet var att kartlägga konsumentens faktiska vanor gällande modemagasin och modebloggar. Teoretiskt perspektiv: Som grund för denna uppsats har teorier kring disruptiv innovation tillämpats. Vidare har även Porter’s Five Forces och Normann & Narimez Värdestjärna använts, för att skapa en djupare förståelse i ämnet. Empiri: Aktörer relevanta för vald avgränsning och syfte har behandlats – dessa är först och främst modemagasinen och modebloggarna. Den svenska modeindustrin, begränsad till valda aktörer, har kartlagts och redogjorts för. Empirin har visat att samtidigt som modebloggar både har ökat i antal skribenter och läsare de senaste åren, har modemagasinens räckvidd och i vissa fall försäljning minskat. Insamlad primärdata belyser modemagasinens ställning på marknaden idag samt deras framtidsutsikter. Digitaliseringens påverkan och roll behandlas genomgående i uppsatsen. Resultat: Efter uppsatsen gång kan slutsatsen dras att modemagasinens ställning på marknaden har påverkats av den ökade digitaliseringen – så till vida att magasinen försöker hänga med i utvecklingen, samtidigt som närvaron i digital form kantas av problematiken kopplad till hur de ska ta betalt för innehållet. Modebloggens framväxt kan vi konstatera har inneburit att modemagsinen nu ser till de konkurrensfördelar deras tryckta medium har över modebloggarna och deras innovativa form av modebevakning. Dock, utefter de teorier som tillämpats kan det utrönas att modemagasinen befinner sig i en hotad position, och att modebloggen samt framtida utveckling av modebevakning på internet medför både möjligheter och hot för magasinens fortsatta verksamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Helmre, Victor; Livijn, Louise and Ljungstrand, Emma
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Disruptiv Innovation, digitalisering, marknadsposition, modemagasin, modebloggar, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
2027060
date added to LUP
2011-05-26
date last changed
2012-04-02 19:09:42
@misc{2027060,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsen ämnar ge svar på om det idag har skett ett ompositionering av modemagasinens ställning på marknaden med hänsyn till modebloggarnas utbredning - i ljuset av den digitalisering som i dagsläget påverkar branschen. Metod: I denna uppsats återfinns både kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativ metod i form av intervjuer med personer aktiva inom modeindustrin för att skapa en större förståelse för dagens situation. Kvantitativ metod har använts i form av en internetenkät, där syftet var att kartlägga konsumentens faktiska vanor gällande modemagasin och modebloggar. Teoretiskt perspektiv: Som grund för denna uppsats har teorier kring disruptiv innovation tillämpats. Vidare har även Porter’s Five Forces och Normann & Narimez Värdestjärna använts, för att skapa en djupare förståelse i ämnet. Empiri: Aktörer relevanta för vald avgränsning och syfte har behandlats – dessa är först och främst modemagasinen och modebloggarna. Den svenska modeindustrin, begränsad till valda aktörer, har kartlagts och redogjorts för. Empirin har visat att samtidigt som modebloggar både har ökat i antal skribenter och läsare de senaste åren, har modemagasinens räckvidd och i vissa fall försäljning minskat. Insamlad primärdata belyser modemagasinens ställning på marknaden idag samt deras framtidsutsikter. Digitaliseringens påverkan och roll behandlas genomgående i uppsatsen. Resultat: Efter uppsatsen gång kan slutsatsen dras att modemagasinens ställning på marknaden har påverkats av den ökade digitaliseringen – så till vida att magasinen försöker hänga med i utvecklingen, samtidigt som närvaron i digital form kantas av problematiken kopplad till hur de ska ta betalt för innehållet. Modebloggens framväxt kan vi konstatera har inneburit att modemagsinen nu ser till de konkurrensfördelar deras tryckta medium har över modebloggarna och deras innovativa form av modebevakning. Dock, utefter de teorier som tillämpats kan det utrönas att modemagasinen befinner sig i en hotad position, och att modebloggen samt framtida utveckling av modebevakning på internet medför både möjligheter och hot för magasinens fortsatta verksamhet.},
 author    = {Helmre, Victor and Livijn, Louise and Ljungstrand, Emma},
 keyword   = {Disruptiv Innovation,digitalisering,marknadsposition,modemagasin,modebloggar,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fashion 2.0 - Svensk modebevakning i den digitala tidsåldern},
 year     = {2011},
}