Advanced

Aktivt förvaltade fonder kontra index - En prestationsstudie över konjunkturer och en analys av investerares rationalitet utifrån beteendevetenskaplig finans

Svensson, Martin; Månsson, Carl and Fang, Peiji (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att undersöka om det finns skillnader i prestation mellan aktivt förvaltade Sverigefonder och ett jämförbart index under perioder av uppgång och nedgång på Stockholmsbörsen. Kan eventuella skillnader som tyder på irrationalitet bland investerare förklaras med beteendevetenskaplig finansiell teori?
Metod: Med en deduktiv ansats kommer den månatliga avkastningen på 34 svenska aktivt förvaltade fonder jämförs med en fiktiv indexfond baserad på fondindexet SIXPRX under 4 olika konjunkturer samt under perioden 2000 - 2010. Jensens alfa används för att jämföra den riskjusterade fondprestationen. Beteendevetenskaplig finansiell teori används för att försöka förklara eventuell irrationalitet bland svenska sparare.
Teoretiskt... (More)
Syfte: Syftet är att undersöka om det finns skillnader i prestation mellan aktivt förvaltade Sverigefonder och ett jämförbart index under perioder av uppgång och nedgång på Stockholmsbörsen. Kan eventuella skillnader som tyder på irrationalitet bland investerare förklaras med beteendevetenskaplig finansiell teori?
Metod: Med en deduktiv ansats kommer den månatliga avkastningen på 34 svenska aktivt förvaltade fonder jämförs med en fiktiv indexfond baserad på fondindexet SIXPRX under 4 olika konjunkturer samt under perioden 2000 - 2010. Jensens alfa används för att jämföra den riskjusterade fondprestationen. Beteendevetenskaplig finansiell teori används för att försöka förklara eventuell irrationalitet bland svenska sparare.
Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska utgångspunkten grundas på tidigare forskning inom området. Teorier som appliceras är den Effektiva Marknadshypotesen, Modern portföljvalsteori, CAPM, Jensens alfa samt beteendevetenskapliga finansiella teorier. Empiri: Utifrån siffror på aktivt förvaltade fonders månatliga avkastning från Morningstars databas, jämförs prestation gentemot den fiktiva indexfonden under fem tidsperioder.
Resultat: De svenska aktivt förvaltade fonderna tenderar att underpresterar index under tidsperioden 2000 – 2010 samt under högkonjunktur. Under lågkonjunktur är skillnaden i prestation marginell. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Martin; Månsson, Carl and Fang, Peiji
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivt förvaltade fonder, indexfonder, Jensens alfa, beteendevetenskaplig finansiell teori, konjunkturer, CAPM, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
2027908
date added to LUP
2011-06-03
date last changed
2012-04-02 19:05:23
@misc{2027908,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att undersöka om det finns skillnader i prestation mellan aktivt förvaltade Sverigefonder och ett jämförbart index under perioder av uppgång och nedgång på Stockholmsbörsen. Kan eventuella skillnader som tyder på irrationalitet bland investerare förklaras med beteendevetenskaplig finansiell teori?
Metod: Med en deduktiv ansats kommer den månatliga avkastningen på 34 svenska aktivt förvaltade fonder jämförs med en fiktiv indexfond baserad på fondindexet SIXPRX under 4 olika konjunkturer samt under perioden 2000 - 2010. Jensens alfa används för att jämföra den riskjusterade fondprestationen. Beteendevetenskaplig finansiell teori används för att försöka förklara eventuell irrationalitet bland svenska sparare.
Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska utgångspunkten grundas på tidigare forskning inom området. Teorier som appliceras är den Effektiva Marknadshypotesen, Modern portföljvalsteori, CAPM, Jensens alfa samt beteendevetenskapliga finansiella teorier. Empiri: Utifrån siffror på aktivt förvaltade fonders månatliga avkastning från Morningstars databas, jämförs prestation gentemot den fiktiva indexfonden under fem tidsperioder.
Resultat: De svenska aktivt förvaltade fonderna tenderar att underpresterar index under tidsperioden 2000 – 2010 samt under högkonjunktur. Under lågkonjunktur är skillnaden i prestation marginell.},
 author    = {Svensson, Martin and Månsson, Carl and Fang, Peiji},
 keyword   = {Aktivt förvaltade fonder,indexfonder,Jensens alfa,beteendevetenskaplig finansiell teori,konjunkturer,CAPM,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Aktivt förvaltade fonder kontra index - En prestationsstudie över konjunkturer och en analys av investerares rationalitet utifrån beteendevetenskaplig finans},
 year     = {2011},
}