Advanced

Marknadsföring vid radikalt förändrade förutsättningar - En studie av svenska universitets marknadsföring mot utomeuropeiska studenter

Wallman, Sandra and Dovander, Jens (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Marknadsföring vid radikalt förändrade förutsättningar – En studie av svenska universitets marknadsföring mot utomeuropeiska studenter
Bakgrund och problem:Riksdagen har beslutat att utomeuropeiska studenter ska betala för sin utbildning vid svenska universitet och högskolor från och med höstterminen 2011. Hur har detta påverkat marknadsföringsarbetet mot denna grupp studenter?
Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera svenska universitets marknadsföringsarbete riktat mot utomeuropeiska studenter för att kunna utveckla en eller flera övergripande hypoteser vilka ska kunna testas i framtida forskning. Metod: Författarna har haft en abduktiv ansats och genomfört kvalitativa fallstudier av Lunds Universitet och Uppsala... (More)
Titel: Marknadsföring vid radikalt förändrade förutsättningar – En studie av svenska universitets marknadsföring mot utomeuropeiska studenter
Bakgrund och problem:Riksdagen har beslutat att utomeuropeiska studenter ska betala för sin utbildning vid svenska universitet och högskolor från och med höstterminen 2011. Hur har detta påverkat marknadsföringsarbetet mot denna grupp studenter?
Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera svenska universitets marknadsföringsarbete riktat mot utomeuropeiska studenter för att kunna utveckla en eller flera övergripande hypoteser vilka ska kunna testas i framtida forskning. Metod: Författarna har haft en abduktiv ansats och genomfört kvalitativa fallstudier av Lunds Universitet och Uppsala Universitet. Semistrukturerade intervjuer med prorektorerna och marknadsföringsansvariga för de båda universiteten har genomförts. Teoretiskt ramverk: Författarna har använt sig av flera olika modeller, teorier och begrepp inom det strategiska området samt marknadsföringsområdet vilka har valts ut efter relevans till den insamlade empirin.
Empirisk grund:Den empiriska grunden utgörs av intervjuer med anställda vid Lunds och Uppsala Universitet samt dokumentstudier av situationen för högre utbildning i Danmark och Nederländerna.
Slutsatser: Det strategiska arbetet, personlig försäljning, kärnerbjudandet, muntliga referenser och förväntningar är alla viktiga aspekter att ta hänsyn till i marknadsföringen av ett komplext erbjudande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallman, Sandra and Dovander, Jens
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Studieavgift Strategi Marknadsföring Marknadskommunikation Utomeuropeisk, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
2058248
date added to LUP
2011-06-01
date last changed
2012-04-02 18:53:10
@misc{2058248,
 abstract   = {Titel:	Marknadsföring vid radikalt förändrade förutsättningar – En studie av svenska universitets marknadsföring mot utomeuropeiska studenter
Bakgrund och problem:Riksdagen har beslutat att utomeuropeiska studenter ska betala för sin utbildning vid svenska universitet och högskolor från och med höstterminen 2011. Hur har detta påverkat marknadsföringsarbetet mot denna grupp studenter?
Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera svenska universitets marknadsföringsarbete riktat mot utomeuropeiska studenter för att kunna utveckla en eller flera övergripande hypoteser vilka ska kunna testas i framtida forskning. Metod: Författarna har haft en abduktiv ansats och genomfört kvalitativa fallstudier av Lunds Universitet och Uppsala Universitet. Semistrukturerade intervjuer med prorektorerna och marknadsföringsansvariga för de båda universiteten har genomförts. Teoretiskt ramverk:	Författarna har använt sig av flera olika modeller, teorier och begrepp inom det strategiska området samt marknadsföringsområdet vilka har valts ut efter relevans till den insamlade empirin.
Empirisk grund:Den empiriska grunden utgörs av intervjuer med anställda vid Lunds och Uppsala Universitet samt dokumentstudier av situationen för högre utbildning i Danmark och Nederländerna.
Slutsatser: Det strategiska arbetet, personlig försäljning, kärnerbjudandet, muntliga referenser och förväntningar är alla viktiga aspekter att ta hänsyn till i marknadsföringen av ett komplext erbjudande.},
 author    = {Wallman, Sandra and Dovander, Jens},
 keyword   = {Studieavgift Strategi Marknadsföring Marknadskommunikation Utomeuropeisk,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Marknadsföring vid radikalt förändrade förutsättningar - En studie av svenska universitets marknadsföring mot utomeuropeiska studenter},
 year     = {2011},
}