Advanced

Blockinvesterarens disciplinerande effekt i en förvärvssituation– Kan grodan förvandlas till en prins?

Alexiev, Stefan and Sundström, Joo (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vi avser att studera blockinvesterarens betydelse för budpremiens storlek genom att undersöka amerikanska förvärvstransaktioner under tidsperioden 2001-2010. Studien baseras på en deduktiv ansats och är av kvalitativ karaktär. Vidare har sekundärdata bearbetats. Den teoretiska referensramen har belyst principal-agent-problemet, informationsasymmetri, övervakningsfenomenet samt budpremie-teori. Studien baseras på regressionsanalyser som utförts på förvärvs- transaktionernas budpremie samt olika blockvariabler. Detta för att utröna om en signifikant relation föreligger. Resultaten visar att det inte är blockinvesteraren per se som har betydelse för budpremiens storlek. Dock ges signifikant stöd för att en högre koncentration av... (More)
Vi avser att studera blockinvesterarens betydelse för budpremiens storlek genom att undersöka amerikanska förvärvstransaktioner under tidsperioden 2001-2010. Studien baseras på en deduktiv ansats och är av kvalitativ karaktär. Vidare har sekundärdata bearbetats. Den teoretiska referensramen har belyst principal-agent-problemet, informationsasymmetri, övervakningsfenomenet samt budpremie-teori. Studien baseras på regressionsanalyser som utförts på förvärvs- transaktionernas budpremie samt olika blockvariabler. Detta för att utröna om en signifikant relation föreligger. Resultaten visar att det inte är blockinvesteraren per se som har betydelse för budpremiens storlek. Dock ges signifikant stöd för att en högre koncentration av blockinvesterare ger en lägre budpremie i en förvärvssituation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alexiev, Stefan and Sundström, Joo
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Blockinvesterare, blockkoncentration, budpremie, förvärv, övervakning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
2062060
date added to LUP
2011-06-01
date last changed
2012-04-02 18:54:17
@misc{2062060,
 abstract   = {Vi avser att studera blockinvesterarens betydelse för budpremiens storlek genom att undersöka amerikanska förvärvstransaktioner under tidsperioden 2001-2010. Studien baseras på en deduktiv ansats och är av kvalitativ karaktär. Vidare har sekundärdata bearbetats. Den teoretiska referensramen har belyst principal-agent-problemet, informationsasymmetri, övervakningsfenomenet samt budpremie-teori. Studien baseras på regressionsanalyser som utförts på förvärvs- transaktionernas budpremie samt olika blockvariabler. Detta för att utröna om en signifikant relation föreligger. Resultaten visar att det inte är blockinvesteraren per se som har betydelse för budpremiens storlek. Dock ges signifikant stöd för att en högre koncentration av blockinvesterare ger en lägre budpremie i en förvärvssituation.},
 author    = {Alexiev, Stefan and Sundström, Joo},
 keyword   = {Blockinvesterare,blockkoncentration,budpremie,förvärv,övervakning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Blockinvesterarens disciplinerande effekt i en förvärvssituation– Kan grodan förvandlas till en prins?},
 year     = {2011},
}