Advanced

Blogger Communications - Att skapa produktpublicitet via bloggar

Myers, Vincent; Falkowski Marciniak, Robin; Persson, Björn and Ottosson, Marcus (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Blogger Communications, Att skapa Produktpublicitet via Bloggar
Seminariedatum: 2011-05-31
Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Robin Falkowski, Vincent Myers, Marcus Ottosson, Björn Persson
Handledare: Professor Magnus Lagnevik
Fem nyckelord: Blogg, Public Relations, Kommunikationsprocessen, Media Relationer, Fyra modeller av PR
Syfte: Att öka förståelsen för hur företag kommunicerar med bloggare i syfte att skapa produktpublicitet , samt bloggarens benägenhet att samarbeta.
Metod: Uppsatsen utgår från en induktiv ansats med kvalitativ undersökningsdesign. Utifrån detta genomförde vi sex semi-strukturerade intervjuer med tre personer som hade stor erfarenhet inom... (More)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Blogger Communications, Att skapa Produktpublicitet via Bloggar
Seminariedatum: 2011-05-31
Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Robin Falkowski, Vincent Myers, Marcus Ottosson, Björn Persson
Handledare: Professor Magnus Lagnevik
Fem nyckelord: Blogg, Public Relations, Kommunikationsprocessen, Media Relationer, Fyra modeller av PR
Syfte: Att öka förståelsen för hur företag kommunicerar med bloggare i syfte att skapa produktpublicitet , samt bloggarens benägenhet att samarbeta.
Metod: Uppsatsen utgår från en induktiv ansats med kvalitativ undersökningsdesign. Utifrån detta genomförde vi sex semi-strukturerade intervjuer med tre personer som hade stor erfarenhet inom PR och tre personer drev en egen blogg. Studien utgick således från både ett företagsperspektiv och ett bloggperspektiv.
Teoretiska perspektiv: Den teoretiska basen i arbetet behandlar först kommunikationsprocessen inom marknadsföring som presenterad av Kotler & Keller. Detta följs av Grunigs fyra PR modeller vilka förklarar företagens kommunikation med intressenter. Slutligen presenteras teori om relationer inom Public Relations, beskrivna av Tench & Yeomans. Empiri :Det empiriska avsnittet bestod av sex semistrukturerade intervjuer varav tre var PR-praktiker från företagen Carlsberg, Kuanshi Consulting samt PrandIR AB. Resterande tre intervjuer var med fyra personer (en dubbelintervju) som driver bloggar av varierande storlek. Två av dessa drev bloggen Iphonepyssel, en drev Feber.se och en drev bloggen Tkj. Med hjälp av utvald teori ämnar vi förklara och diskutera iakttagelserna i det empiriska materialet och därmed dra slutsatser för att besvara frågorna i problemformuleringen
Resultat: Genom att skapa ett s.k. "shared news agenda", vara selektiv med den information man ger ut, samt bygga relationer med bloggaren kan man öka dennes acceptans av meddelanden. Den påverkan företaget har på bloggarens utformning av recensioner och liknande är väldigt begränsad, vilket innebär att företaget förlorar nästintill all kontroll då meddelandet levererats. Genom att aktivt bygga relationer med bloggare kan man däremot i vissa fall minimera den dåliga publiciteten då bloggaren är mindre benägen att publicera kritik om en god relation föreligger. Att arbeta aktivt för att utforma meddelanden som passar bloggens karaktär är viktigt och individuell anpassning ligger således i fokus. Bloggar är även ett utmärkt medel för såväl direkt som indirekt feedback. Har företaget inte fullt förtroende för sin produkt är bloggare ett riskabelt verktyg eftersom de inte låter sina budskap påverkas av relationer. Fokus ligger mer på produkten som skall utvärderas än relationer med företagsrepresentanter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Myers, Vincent; Falkowski Marciniak, Robin; Persson, Björn and Ottosson, Marcus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Blogg, Public Relations, Kommunikationsprocessen, Media Relationer, Fyra modeller av PR, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
2062065
date added to LUP
2011-05-31
date last changed
2012-04-02 19:10:31
@misc{2062065,
 abstract   = {Sammanfattning
Examensarbetets titel: Blogger Communications, Att skapa Produktpublicitet via Bloggar
Seminariedatum: 2011-05-31
Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Robin Falkowski, Vincent Myers, Marcus Ottosson, Björn Persson
Handledare: Professor Magnus Lagnevik
Fem nyckelord: Blogg, Public Relations, Kommunikationsprocessen, Media Relationer, Fyra modeller av PR
Syfte: Att öka förståelsen för hur företag kommunicerar med bloggare i syfte att skapa produktpublicitet , samt bloggarens benägenhet att samarbeta.
Metod: Uppsatsen utgår från en induktiv ansats med kvalitativ undersökningsdesign. Utifrån detta genomförde vi sex semi-strukturerade intervjuer med tre personer som hade stor erfarenhet inom PR och tre personer drev en egen blogg. Studien utgick således från både ett företagsperspektiv och ett bloggperspektiv.
Teoretiska perspektiv: Den teoretiska basen i arbetet behandlar först kommunikationsprocessen inom marknadsföring som presenterad av Kotler & Keller. Detta följs av Grunigs fyra PR modeller vilka förklarar företagens kommunikation med intressenter. Slutligen presenteras teori om relationer inom Public Relations, beskrivna av Tench & Yeomans. Empiri :Det empiriska avsnittet bestod av sex semistrukturerade intervjuer varav tre var PR-praktiker från företagen Carlsberg, Kuanshi Consulting samt PrandIR AB. Resterande tre intervjuer var med fyra personer (en dubbelintervju) som driver bloggar av varierande storlek. Två av dessa drev bloggen Iphonepyssel, en drev Feber.se och en drev bloggen Tkj. Med hjälp av utvald teori ämnar vi förklara och diskutera iakttagelserna i det empiriska materialet och därmed dra slutsatser för att besvara frågorna i problemformuleringen
Resultat: Genom att skapa ett s.k. "shared news agenda", vara selektiv med den information man ger ut, samt bygga relationer med bloggaren kan man öka dennes acceptans av meddelanden. Den påverkan företaget har på bloggarens utformning av recensioner och liknande är väldigt begränsad, vilket innebär att företaget förlorar nästintill all kontroll då meddelandet levererats. Genom att aktivt bygga relationer med bloggare kan man däremot i vissa fall minimera den dåliga publiciteten då bloggaren är mindre benägen att publicera kritik om en god relation föreligger. Att arbeta aktivt för att utforma meddelanden som passar bloggens karaktär är viktigt och individuell anpassning ligger således i fokus. Bloggar är även ett utmärkt medel för såväl direkt som indirekt feedback. Har företaget inte fullt förtroende för sin produkt är bloggare ett riskabelt verktyg eftersom de inte låter sina budskap påverkas av relationer. Fokus ligger mer på produkten som skall utvärderas än relationer med företagsrepresentanter.},
 author    = {Myers, Vincent and Falkowski Marciniak, Robin and Persson, Björn and Ottosson, Marcus},
 keyword   = {Blogg,Public Relations,Kommunikationsprocessen,Media Relationer,Fyra modeller av PR,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Blogger Communications - Att skapa produktpublicitet via bloggar},
 year     = {2011},
}