Advanced

Tegelväggens fuktbetingelser

Persson, Oscar and Chen, Yong Dong (2011)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
Denna rapport visar på hur tegel reagerar på fukt och hur tegel påverkar fuktsäkerheten i en modern yttervägg. Främst har tegel som en skalmur undersökts då detta är den absolut vanligaste tegelfasadskonstruktionen idag. Relevanta fuktkällor för väggar behandlas, samt hur man minskar påverkan från dessa. Vanliga fuktrelaterade skador tas upp,tillsammans med skador som potentiellt kan påverka väggen negativt ur fuktsäkerhets synpunkt. Hur man åtgärdar skador som uppkommit behandlas också. Konstruktionsmässigt viktiga aspekter, ur fuktsynpunkt, tas upp så som: luftspalt, tegelkvalité, dräneringsmöjligheter, murningsarbete, och val av tegeltjocklek. Fysikaliskt viktiga aspekter så som porositet i bruk och tegelsten, uttorkning, och... (More)
Denna rapport visar på hur tegel reagerar på fukt och hur tegel påverkar fuktsäkerheten i en modern yttervägg. Främst har tegel som en skalmur undersökts då detta är den absolut vanligaste tegelfasadskonstruktionen idag. Relevanta fuktkällor för väggar behandlas, samt hur man minskar påverkan från dessa. Vanliga fuktrelaterade skador tas upp,tillsammans med skador som potentiellt kan påverka väggen negativt ur fuktsäkerhets synpunkt. Hur man åtgärdar skador som uppkommit behandlas också. Konstruktionsmässigt viktiga aspekter, ur fuktsynpunkt, tas upp så som: luftspalt, tegelkvalité, dräneringsmöjligheter, murningsarbete, och val av tegeltjocklek. Fysikaliskt viktiga aspekter så som porositet i bruk och tegelsten, uttorkning, och solstrålning behandlas. Tre fallstudier har utförts för att belysa fuktproblematiken för väggar med tegel som fasadmaterial. Där Häckebergaskolan är en skola där stora fuktproblem har uppstått i ytterväggarna och man åtgärdat väggen genom att uppföra en ny yttervägg där skadorna uppstått. Här belyses hur och varför fuktproblem har uppstått. Den nya konstruktionens fuktsäkerhet bedöms utifrån en teoretiskt bedömning och beräkning. Pålsjöhemmet är ett vårdboende i Helsingborg, som uppförs delvis med tegel som fasadmaterial, här belyses hur man uppför en yttervägg med tegel som fasadmaterial i normalt modernt byggande. Där en fuktteknisk bedömning gjorts av byggnaden med utgång från teoretisk kunskap. En stallbyggnad i Kungsbacka med tegeldetaljer belyser vikten av luftspalten som kapillärbrytande skikt, samt sprickors potentiella negativa inverkan på väggen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Oscar and Chen, Yong Dong
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
tegel, skalmur, fukt, fuktsäkerhet, murverk
language
Swedish
id
2062072
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1906&type=doc
date added to LUP
2011-08-09
date last changed
2012-07-12 15:39:48
@misc{2062072,
 abstract   = {Denna rapport visar på hur tegel reagerar på fukt och hur tegel påverkar fuktsäkerheten i en modern yttervägg. Främst har tegel som en skalmur undersökts då detta är den absolut vanligaste tegelfasadskonstruktionen idag. Relevanta fuktkällor för väggar behandlas, samt hur man minskar påverkan från dessa. Vanliga fuktrelaterade skador tas upp,tillsammans med skador som potentiellt kan påverka väggen negativt ur fuktsäkerhets synpunkt. Hur man åtgärdar skador som uppkommit behandlas också. Konstruktionsmässigt viktiga aspekter, ur fuktsynpunkt, tas upp så som: luftspalt, tegelkvalité, dräneringsmöjligheter, murningsarbete, och val av tegeltjocklek. Fysikaliskt viktiga aspekter så som porositet i bruk och tegelsten, uttorkning, och solstrålning behandlas. Tre fallstudier har utförts för att belysa fuktproblematiken för väggar med tegel som fasadmaterial. Där Häckebergaskolan är en skola där stora fuktproblem har uppstått i ytterväggarna och man åtgärdat väggen genom att uppföra en ny yttervägg där skadorna uppstått. Här belyses hur och varför fuktproblem har uppstått. Den nya konstruktionens fuktsäkerhet bedöms utifrån en teoretiskt bedömning och beräkning. Pålsjöhemmet är ett vårdboende i Helsingborg, som uppförs delvis med tegel som fasadmaterial, här belyses hur man uppför en yttervägg med tegel som fasadmaterial i normalt modernt byggande. Där en fuktteknisk bedömning gjorts av byggnaden med utgång från teoretisk kunskap. En stallbyggnad i Kungsbacka med tegeldetaljer belyser vikten av luftspalten som kapillärbrytande skikt, samt sprickors potentiella negativa inverkan på väggen.},
 author    = {Persson, Oscar and Chen, Yong Dong},
 keyword   = {tegel,skalmur,fukt,fuktsäkerhet,murverk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tegelväggens fuktbetingelser},
 year     = {2011},
}