Advanced

Solsidan & den bakre regionen - en studie i människors interagerande

Wallgren, Sofia LU (2011) MKVK02 20111
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Målet med uppsatsen är att granska bilden som Solsidan ger av samtidens mänskliga relationer. I uppsatsen analyseras interagerande mellan de fyra huvudkaraktärerna med fokus på hur faktorerna kön, genus och konsumtion påverkar relationerna. Uppsatsens syfte är att lyfta fram och ge en bild av vad människor väljer att visa upp i dagens samhälle och vad som anses ofördelaktigt att uppvisa och därför undangöms.
I uppsatsen används en kvalitativ innehållsanalys med den symtomala läsarten. Den symtomal läsarten fokuserar på underliggande betydelser och meningar i en text för att lyfta fram dessa. Uppsatsen analyserar centrala teman i serien som utgörs av framställningen av kön, genus samt konsumtion. Som analysredskap används Goffmans (2009)... (More)
Målet med uppsatsen är att granska bilden som Solsidan ger av samtidens mänskliga relationer. I uppsatsen analyseras interagerande mellan de fyra huvudkaraktärerna med fokus på hur faktorerna kön, genus och konsumtion påverkar relationerna. Uppsatsens syfte är att lyfta fram och ge en bild av vad människor väljer att visa upp i dagens samhälle och vad som anses ofördelaktigt att uppvisa och därför undangöms.
I uppsatsen används en kvalitativ innehållsanalys med den symtomala läsarten. Den symtomal läsarten fokuserar på underliggande betydelser och meningar i en text för att lyfta fram dessa. Uppsatsen analyserar centrala teman i serien som utgörs av framställningen av kön, genus samt konsumtion. Som analysredskap används Goffmans (2009) socialpsykologiska perspektiv. Detta dramaturgiska perspektiv ser världen som en teaterscen där människor likt aktörer gör föreställningar framför en publik. Den av Goffman (2009) beskrivna främre och bakre regionen fokuseras det på i uppsatsen. Detta fenomen beskriver människors regionala beteende. Regionalt beteende handlar om människors beteende beroende på om de anser sig vara observerade eller inte och hur olika de beter sig i dessa situationer. Solsidan visar kontinuerligt upp karaktärernas beteende både i den främre och i den bakre regionen. Detta regionala beteende analyseras i uppsatsen utifrån teorier om kön, genus och konsumtion. Komiken i serien skapas utifrån kontrasten mellan de två regionerna och detta kan likaså ses som en kritisk kommentar på dagens samtid.
I analysen framgår det att karaktärerna i den främre regionen visar upp ett beteende präglat av allmänna kulturella normer i samtida Sverige. Likaså tillämpar karaktärerna traditionella genusmönster i de främre regionen samt konsumerar för att stärka den identitet som vill uppvisas i situationen. Denna identitet varierar dock starkt beroende på vad som vill uppnås i situationen. Konsumtionssamhällets strävan efter förbättring ses i karaktärernas ständiga tävlande om att vara bättre än de människor som interageras med. I den bakre regionen bryter karaktärerna mot allmänna normer och visar upp mer moderna genusmönster. Likaså får konsumtion en mycket mindre roll i den bakre regionen då karaktärerna kan vara mer avslappnade och inte behöver konsumera för att stärka sin identitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallgren, Sofia LU
supervisor
organization
course
MKVK02 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Solsidan, genus, kön, främre och bakre region, gruppidentitet, konsumtion, konsumenter
language
Swedish
id
2063004
date added to LUP
2011-09-06 15:57:56
date last changed
2014-09-04 08:36:00
@misc{2063004,
 abstract   = {Målet med uppsatsen är att granska bilden som Solsidan ger av samtidens mänskliga relationer. I uppsatsen analyseras interagerande mellan de fyra huvudkaraktärerna med fokus på hur faktorerna kön, genus och konsumtion påverkar relationerna. Uppsatsens syfte är att lyfta fram och ge en bild av vad människor väljer att visa upp i dagens samhälle och vad som anses ofördelaktigt att uppvisa och därför undangöms. 
	I uppsatsen används en kvalitativ innehållsanalys med den symtomala läsarten. Den symtomal läsarten fokuserar på underliggande betydelser och meningar i en text för att lyfta fram dessa. Uppsatsen analyserar centrala teman i serien som utgörs av framställningen av kön, genus samt konsumtion. Som analysredskap används Goffmans (2009) socialpsykologiska perspektiv. Detta dramaturgiska perspektiv ser världen som en teaterscen där människor likt aktörer gör föreställningar framför en publik. Den av Goffman (2009) beskrivna främre och bakre regionen fokuseras det på i uppsatsen. Detta fenomen beskriver människors regionala beteende. Regionalt beteende handlar om människors beteende beroende på om de anser sig vara observerade eller inte och hur olika de beter sig i dessa situationer. Solsidan visar kontinuerligt upp karaktärernas beteende både i den främre och i den bakre regionen. Detta regionala beteende analyseras i uppsatsen utifrån teorier om kön, genus och konsumtion. Komiken i serien skapas utifrån kontrasten mellan de två regionerna och detta kan likaså ses som en kritisk kommentar på dagens samtid.
	I analysen framgår det att karaktärerna i den främre regionen visar upp ett beteende präglat av allmänna kulturella normer i samtida Sverige. Likaså tillämpar karaktärerna traditionella genusmönster i de främre regionen samt konsumerar för att stärka den identitet som vill uppvisas i situationen. Denna identitet varierar dock starkt beroende på vad som vill uppnås i situationen. Konsumtionssamhällets strävan efter förbättring ses i karaktärernas ständiga tävlande om att vara bättre än de människor som interageras med. I den bakre regionen bryter karaktärerna mot allmänna normer och visar upp mer moderna genusmönster. Likaså får konsumtion en mycket mindre roll i den bakre regionen då karaktärerna kan vara mer avslappnade och inte behöver konsumera för att stärka sin identitet.},
 author    = {Wallgren, Sofia},
 keyword   = {Solsidan,genus,kön,främre och bakre region,gruppidentitet,konsumtion,konsumenter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Solsidan & den bakre regionen - en studie i människors interagerande},
 year     = {2011},
}