Advanced

Jag konsumerar, alltså finns jag - en granskning av hur genus och värdeföreställningar kommer till uttryck i reklamfilm.

Stadler, Magdalena LU (2011) MKVK02 20111
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Konsumtion blir ett allt viktigare inslag i vår vardag. Konsumtion har gått från att vara något behovsbaserat, till ett index på popularitet, status och attraktivitet som människa. Det reklambranschen spelar på i sina annonser är våra drömmar, mål och uppfattningar om vad som är attraktivt. Fokus i denna uppsats ligger på att undersöka hur dessa värdeföreställningar ser olika ut för de olika könen genom att jämföra reklam för identiska produkter med olika målgrupp, d.v.s. män respektive kvinnor. Den reklam som valts ut är åtta dagsaktuella reklamfilmer inom fyra olika kategorier. Tillvägagångssättet har varit en semiotisk analys, för att blottlägga de underliggande ideologier som kan finnas i reklamen. Reklamfilmerna har först analyserats... (More)
Konsumtion blir ett allt viktigare inslag i vår vardag. Konsumtion har gått från att vara något behovsbaserat, till ett index på popularitet, status och attraktivitet som människa. Det reklambranschen spelar på i sina annonser är våra drömmar, mål och uppfattningar om vad som är attraktivt. Fokus i denna uppsats ligger på att undersöka hur dessa värdeföreställningar ser olika ut för de olika könen genom att jämföra reklam för identiska produkter med olika målgrupp, d.v.s. män respektive kvinnor. Den reklam som valts ut är åtta dagsaktuella reklamfilmer inom fyra olika kategorier. Tillvägagångssättet har varit en semiotisk analys, för att blottlägga de underliggande ideologier som kan finnas i reklamen. Reklamfilmerna har först analyserats denotativt för att sedan genomgå en djupare konnotativ analys. Syftet har varit att undersöka hur de värdeföreställningar ser ut som de olika könen besitter, och vad som anses vara eftertraktat om du är man respektive kvinna, allt med utgångspunkt i att reklamen visar en bild av det perfekta livet och den perfekta människan. Resultatet för undersökningen har visat att trots identiska produkter, ser reklamen otroligt olika ut beroende på om den riktar sig mot män respektive mot kvinnor. Det som framställs som attraktivt för de olika könen skiljer sig markant åt, och i många fall förevisas förlegade stereotyper och könsnormer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stadler, Magdalena LU
supervisor
organization
course
MKVK02 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
konsumtionssamhälle, mytologi, attityder, stereotyper, värdeföreställning, värderingar, kulturella normer, identitetsskapande, reklamfilm, konsumtion, könsroller, socialt medlemskap., varugörande av jaget
language
Swedish
id
2063093
date added to LUP
2011-09-06 16:06:37
date last changed
2014-09-04 08:36:00
@misc{2063093,
 abstract   = {Konsumtion blir ett allt viktigare inslag i vår vardag. Konsumtion har gått från att vara något behovsbaserat, till ett index på popularitet, status och attraktivitet som människa. Det reklambranschen spelar på i sina annonser är våra drömmar, mål och uppfattningar om vad som är attraktivt. Fokus i denna uppsats ligger på att undersöka hur dessa värdeföreställningar ser olika ut för de olika könen genom att jämföra reklam för identiska produkter med olika målgrupp, d.v.s. män respektive kvinnor. Den reklam som valts ut är åtta dagsaktuella reklamfilmer inom fyra olika kategorier. Tillvägagångssättet har varit en semiotisk analys, för att blottlägga de underliggande ideologier som kan finnas i reklamen. Reklamfilmerna har först analyserats denotativt för att sedan genomgå en djupare konnotativ analys. Syftet har varit att undersöka hur de värdeföreställningar ser ut som de olika könen besitter, och vad som anses vara eftertraktat om du är man respektive kvinna, allt med utgångspunkt i att reklamen visar en bild av det perfekta livet och den perfekta människan. Resultatet för undersökningen har visat att trots identiska produkter, ser reklamen otroligt olika ut beroende på om den riktar sig mot män respektive mot kvinnor. Det som framställs som attraktivt för de olika könen skiljer sig markant åt, och i många fall förevisas förlegade stereotyper och könsnormer.},
 author    = {Stadler, Magdalena},
 keyword   = {konsumtionssamhälle,mytologi,attityder,stereotyper,värdeföreställning,värderingar,kulturella normer,identitetsskapande,reklamfilm,konsumtion,könsroller,socialt medlemskap.,varugörande av jaget},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jag konsumerar, alltså finns jag - en granskning av hur genus och värdeföreställningar kommer till uttryck i reklamfilm.},
 year     = {2011},
}