Advanced

Normaliteten som norm. En analys av förstagångsföräldrars informationsvärld med en blick på barnhälsovårdens kommunikation

Persson, Marianne LU (2012) MKVK01 20102
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Problem: Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka och beskriva genom vilka källor eller kanaler småbarnsföräldrar primärt känner att de får stöd och trygghet i sitt föräldraskap, för att därigenom se vilken plats barnhälsovården har i föräldrakulturen. En central fråga är hur förstagångsföräldrar ser på barnavårdscentralers (BVC) information i jämförelse med andra medier samt vänner, föräldrar och egna erfarenheter. Teorier som stöd i analysen är Becks idé om ett risksamhälle, Bergers och Luckmanns kunskapssociologi, Bakardjievas artikel om ”virtual togetherness” samt Henry Jenkins diskussion om mediekonvergens.

Metod och material: Studien är kvalitativ och bygger på halvstrukturerade livsvärlds-intervjuer av fem förstagångsmödrar och som... (More)
Problem: Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka och beskriva genom vilka källor eller kanaler småbarnsföräldrar primärt känner att de får stöd och trygghet i sitt föräldraskap, för att därigenom se vilken plats barnhälsovården har i föräldrakulturen. En central fråga är hur förstagångsföräldrar ser på barnavårdscentralers (BVC) information i jämförelse med andra medier samt vänner, föräldrar och egna erfarenheter. Teorier som stöd i analysen är Becks idé om ett risksamhälle, Bergers och Luckmanns kunskapssociologi, Bakardjievas artikel om ”virtual togetherness” samt Henry Jenkins diskussion om mediekonvergens.

Metod och material: Studien är kvalitativ och bygger på halvstrukturerade livsvärlds-intervjuer av fem förstagångsmödrar och som inte tidigare har egen erfarenhet av barn.

Resultat och slutsats: Beslut individualiseras och mammorna förväntas bli självständiga problemlösare i en ny och osäker situation som förstagångsförälder. De tar hjälp av olika medier samt har en bra kontakt med BVC för rådgivning och stöd, vilket ger en känsla av egenmakt, empowerment, att de har kontroll över sin tillvaro. Mammorna har en kritisk hållning till informationen men har förtroende för BVC som expertinstans. Men om experterna lämnar över svåra beslut till mammorna eller om det finns flera motstridiga råd, finns det en tendens att de vill välja det som är normalt eller det mest ”naturliga”. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Marianne LU
supervisor
organization
alternative title
Vilken plats har barnhälsovården i föräldrakulturen?
course
MKVK01 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
mediekonvergens, normalitet, vaccination, coachande förhållningssätt, risk, empowerment, egenvård, BVC, barn, föräldrastöd, mammor, barnhälsovård, förstagångsförälder, common sense, naturlighet, virtual togetherness, sunt förnuft, kollektiv intelligens
language
Swedish
id
2063237
date added to LUP
2012-02-22 11:43:34
date last changed
2014-09-04 08:36:04
@misc{2063237,
 abstract   = {Problem: Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka och beskriva genom vilka källor eller kanaler småbarnsföräldrar primärt känner att de får stöd och trygghet i sitt föräldraskap, för att därigenom se vilken plats barnhälsovården har i föräldrakulturen. En central fråga är hur förstagångsföräldrar ser på barnavårdscentralers (BVC) information i jämförelse med andra medier samt vänner, föräldrar och egna erfarenheter. Teorier som stöd i analysen är Becks idé om ett risksamhälle, Bergers och Luckmanns kunskapssociologi, Bakardjievas artikel om ”virtual togetherness” samt Henry Jenkins diskussion om mediekonvergens.

Metod och material: Studien är kvalitativ och bygger på halvstrukturerade livsvärlds-intervjuer av fem förstagångsmödrar och som inte tidigare har egen erfarenhet av barn.

Resultat och slutsats: Beslut individualiseras och mammorna förväntas bli självständiga problemlösare i en ny och osäker situation som förstagångsförälder. De tar hjälp av olika medier samt har en bra kontakt med BVC för rådgivning och stöd, vilket ger en känsla av egenmakt, empowerment, att de har kontroll över sin tillvaro. Mammorna har en kritisk hållning till informationen men har förtroende för BVC som expertinstans. Men om experterna lämnar över svåra beslut till mammorna eller om det finns flera motstridiga råd, finns det en tendens att de vill välja det som är normalt eller det mest ”naturliga”.},
 author    = {Persson, Marianne},
 keyword   = {mediekonvergens,normalitet,vaccination,coachande förhållningssätt,risk,empowerment,egenvård,BVC,barn,föräldrastöd,mammor,barnhälsovård,förstagångsförälder,common sense,naturlighet,virtual togetherness,sunt förnuft,kollektiv intelligens},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Normaliteten som norm. En analys av förstagångsföräldrars informationsvärld med en blick på barnhälsovårdens kommunikation},
 year     = {2012},
}