Advanced

Estimering av illikviditetsrabatter

Karlsson, Harald and Johansson, Robert (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Examensarbetets titel: Estimering av illikviditetsrabatter Seminariedatum: 2011-06-03
Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 Hp
Författare: Robert Johansson och Harald Karlsson
Handledare: Tore Eriksson
Nyckelord: Alternativa Aktiemarknaden, Aktietorget, OMX Small Cap, Illikviditetsrabatter, likviditet, illikviditet
Syfte: Syftet är att undersöka i vilken mån illikviditet påverkar ett företags värdering. Vi vill undersöka hur stor illikviditetsrabatten bör vara på handelsplatser där handeln med aktier ofta är begränsad. I ett större syfte vill vi illustrera och utveckla en metod som kan vara ett hjälpmedel för att estimera illikviditetsrabatter på den svenska marknaden. Metod: Vi har gjort en kvantitativ... (More)
Sammanfattning Examensarbetets titel: Estimering av illikviditetsrabatter Seminariedatum: 2011-06-03
Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 Hp
Författare: Robert Johansson och Harald Karlsson
Handledare: Tore Eriksson
Nyckelord: Alternativa Aktiemarknaden, Aktietorget, OMX Small Cap, Illikviditetsrabatter, likviditet, illikviditet
Syfte: Syftet är att undersöka i vilken mån illikviditet påverkar ett företags värdering. Vi vill undersöka hur stor illikviditetsrabatten bör vara på handelsplatser där handeln med aktier ofta är begränsad. I ett större syfte vill vi illustrera och utveckla en metod som kan vara ett hjälpmedel för att estimera illikviditetsrabatter på den svenska marknaden. Metod: Vi har gjort en kvantitativ undersökning där vi använder en metod utvecklad av Koeplin et al (2000) med viss modifikation på den svenska marknaden för att bestämma illikviditetsrabatter. Teoretiska perspektiv: Tidigare forskning har använt tre huvudmetoder för att estimera illikviditetsrabatter. De är 1. Jämföra företag före och efter en börsintroduktion, 2. Studier på nyemissioner av aktier med begränsad handel och 3. Förvärvsmetoden. Varje metod har sina för- och nackdelar.
Empiri: Vi har samlat in data från årsredovisningar från 2010 för cirka30 företag varpå Alternativa Aktiemarknaden, Aktietorget och OMX Small Cap. Utifrån detta tar vi bland annat fram sex ekonomiska nyckeltal som vi använder i vår undersökning för att bekräfta/dementera tidigare empiri och dra egna slutsatser om illikviditetsrabatter på den svenska marknaden
Resultat: Vår undersökning visar på en rabatt om 12% respektive 20% för Aktietorget och Alternativa Aktiemarknaden i relation till OMX Small Cap. Detta innebär att när storlek och bransch är relativt likvärdig så bör företag på dessa två handelsplatser handlas till denna rabatt. Vi visar också på att fler faktorer påverkar den rabatt som investerare kräver för illikviditet och att det är vanskligt att applicera en generell rabatt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Harald and Johansson, Robert
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Alternativa Aktiemarknaden, Aktietorget, OMX Small Cap, Illikviditetsrabatter, likviditet, illikviditet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
2064426
date added to LUP
2011-06-03
date last changed
2012-04-02 18:55:46
@misc{2064426,
 abstract   = {Sammanfattning Examensarbetets titel: Estimering av illikviditetsrabatter Seminariedatum: 2011-06-03
Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 Hp
Författare: Robert Johansson och Harald Karlsson
Handledare: Tore Eriksson
Nyckelord: Alternativa Aktiemarknaden, Aktietorget, OMX Small Cap, Illikviditetsrabatter, likviditet, illikviditet
Syfte: Syftet är att undersöka i vilken mån illikviditet påverkar ett företags värdering. Vi vill undersöka hur stor illikviditetsrabatten bör vara på handelsplatser där handeln med aktier ofta är begränsad. I ett större syfte vill vi illustrera och utveckla en metod som kan vara ett hjälpmedel för att estimera illikviditetsrabatter på den svenska marknaden. Metod: Vi har gjort en kvantitativ undersökning där vi använder en metod utvecklad av Koeplin et al (2000) med viss modifikation på den svenska marknaden för att bestämma illikviditetsrabatter. Teoretiska perspektiv: Tidigare forskning har använt tre huvudmetoder för att estimera illikviditetsrabatter. De är 1. Jämföra företag före och efter en börsintroduktion, 2. Studier på	nyemissioner av aktier med begränsad handel och 3. Förvärvsmetoden. Varje metod har sina för- och nackdelar.
Empiri: Vi har samlat in data från årsredovisningar från 2010 för cirka30 företag varpå Alternativa Aktiemarknaden, Aktietorget och OMX Small Cap. Utifrån detta tar vi bland annat fram sex ekonomiska nyckeltal som vi använder i vår undersökning för att bekräfta/dementera tidigare empiri och dra egna slutsatser om illikviditetsrabatter på den svenska marknaden
Resultat: Vår undersökning visar på en rabatt om 12% respektive 20% för Aktietorget och Alternativa Aktiemarknaden i relation till OMX Small Cap. Detta innebär att när storlek och bransch är relativt likvärdig så bör företag på dessa två handelsplatser handlas till denna rabatt. Vi visar också på att fler faktorer påverkar den rabatt som investerare kräver för illikviditet och att det är vanskligt att applicera en generell rabatt.},
 author    = {Karlsson, Harald and Johansson, Robert},
 keyword   = {Alternativa Aktiemarknaden,Aktietorget,OMX Small Cap,Illikviditetsrabatter,likviditet,illikviditet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Estimering av illikviditetsrabatter},
 year     = {2011},
}