Advanced

Vikten av att välja rätt virke : undersökning gällande förekomsten av skadat virke längst virkeskedjan

Persson, Lisa and Sandberg, Marie (2011) In Examensarbete (LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg)
Civil Engineering - Architecture (BSc)
Division of Building Materials
Abstract (Swedish)
Finns det kvalitetsproblem i virkesleveransskedjan som påverkar slutkvaliteten på producerade byggnader med trä negativt? För att bringa klarhet i den frågan har platsbesök och intervjuer genomförts på sågverk(3st), hos grossister(3st) och vid mottagning av virke på arbetsplatser(3st). En enkät har också gått ut till 58 stycken produktionschefer i Skåne för att undersöka bland annat vilka kontrollmetoder som används vid mottagning av virkesleveranser. Fokus i projektet har varit underlagstak av trä (råspont och råspontluckor) och dess eventuella mikrobiella skador i form av blånad och mögel. Även fuktkvotsnivåer har kontrollerats.
Efter utförda platsbesök och intervjuer kan det konstateras att det idag råder oklarhet kring hur... (More)
Finns det kvalitetsproblem i virkesleveransskedjan som påverkar slutkvaliteten på producerade byggnader med trä negativt? För att bringa klarhet i den frågan har platsbesök och intervjuer genomförts på sågverk(3st), hos grossister(3st) och vid mottagning av virke på arbetsplatser(3st). En enkät har också gått ut till 58 stycken produktionschefer i Skåne för att undersöka bland annat vilka kontrollmetoder som används vid mottagning av virkesleveranser. Fokus i projektet har varit underlagstak av trä (råspont och råspontluckor) och dess eventuella mikrobiella skador i form av blånad och mögel. Även fuktkvotsnivåer har kontrollerats.
Efter utförda platsbesök och intervjuer kan det konstateras att det idag råder oklarhet kring hur kravställningarna vid inköp av råspont bör ställas och följas upp. Kvalitetskraven som ställs skriftligt idag tillåter exempelvis synlig blånad i stor utsträckning vilket de flesta forskare, sågverk och entreprenörer anser vara undermålig kvalitet.
Kontroll av mikrobiell påväxt på ytor sker endast vi avsyning av ytor idag vilket gör att påväxter som inte syns för blotta ögat aldrig identifieras.
Det som kan fastställas är att sågverken och byggvaruhandlarna idag generellt levererar råspont av bättre kvalitet än vad som beställs. (Less)
Abstract
Are there quality problems in the timber supply chain that affect the final quality of the produced buildings with wood negatively? In order to shed light on the issue there has been site visits and interviews conducted in the sawmill (3x), wholesalers (3x) and the acceptance of wood in the workplace (3x). A questionnaire has also been provided to 58 pieces of productionmanagers in southern Sweden to examine, inter alia, the control methods used in the acceptance of wood supplies. The focus of the project has been the underlay of wood (tongued and grooved board and råspontluckor) and its potential microbial damage in the form of blue-stain and mold. Although moisture levels were checked.
After making site visits and interviews, it is... (More)
Are there quality problems in the timber supply chain that affect the final quality of the produced buildings with wood negatively? In order to shed light on the issue there has been site visits and interviews conducted in the sawmill (3x), wholesalers (3x) and the acceptance of wood in the workplace (3x). A questionnaire has also been provided to 58 pieces of productionmanagers in southern Sweden to examine, inter alia, the control methods used in the acceptance of wood supplies. The focus of the project has been the underlay of wood (tongued and grooved board and råspontluckor) and its potential microbial damage in the form of blue-stain and mold. Although moisture levels were checked.
After making site visits and interviews, it is clear that today is uncertain how the requirement requests the purchase of tongued and grooved board should be set and monitored. It can be fixed is that the sawmills and building product dealers now generally deliver tongued and grooved board of better quality than those ordered. Keywords: Microorganisms, bruising, Moisture content (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Lisa and Sandberg, Marie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
råspont, mikroorganismer, blånad och fuktkvot
publication/series
Examensarbete (LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg)
report number
THID-11/5220
ISSN
1651-2197
language
Swedish
additional info
Detta examensarbete är utfört vid Avd. Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola.
id
2117086
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1825&type=doc
date added to LUP
2011-08-27
date last changed
2014-04-15 21:12:32
@misc{2117086,
 abstract   = {Are there quality problems in the timber supply chain that affect the final quality of the produced buildings with wood negatively? In order to shed light on the issue there has been site visits and interviews conducted in the sawmill (3x), wholesalers (3x) and the acceptance of wood in the workplace (3x). A questionnaire has also been provided to 58 pieces of productionmanagers in southern Sweden to examine, inter alia, the control methods used in the acceptance of wood supplies. The focus of the project has been the underlay of wood (tongued and grooved board and råspontluckor) and its potential microbial damage in the form of blue-stain and mold. Although moisture levels were checked.
After making site visits and interviews, it is clear that today is uncertain how the requirement requests the purchase of tongued and grooved board should be set and monitored. It can be fixed is that the sawmills and building product dealers now generally deliver tongued and grooved board of better quality than those ordered. Keywords: Microorganisms, bruising, Moisture content},
 author    = {Persson, Lisa and Sandberg, Marie},
 issn     = {1651-2197},
 keyword   = {råspont,mikroorganismer,blånad och fuktkvot},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbete (LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg)},
 title    = {Vikten av att välja rätt virke : undersökning gällande förekomsten av skadat virke längst virkeskedjan},
 year     = {2011},
}