Advanced

Relationship marketing

Bratt, Adam; Randerz, Fredrik and Wiström Vesslund, Denise (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Relationsmarknadsföring är ett betydelsefullt verktyg i dagens hårda konkurrens. Att skapa relationer har blivit viktigare då det finns fler aktörer att konkurrera med på marknaderna. Vad som är viktigt att ta hänsyn till är att relationsbyggande är ett pågående och kontinuerligt arbete som kräver tid och ansträngningar. Relationsbyggande måste finnas med i arbetsplaneringen och i budgeten för bästa möjliga utfall. För att ett företags distributionskedja ska fungera på ett effektivt sätt behövs information om de andra parterna i samarbetet. Eftersom B2B relationer ofta pågår under en längre tid blir det ännu viktigare att i detta sammanhang arbeta med relationsmarknadsföring. Det är alltså viktigt att göra undersökningar över vad kunderna... (More)
Relationsmarknadsföring är ett betydelsefullt verktyg i dagens hårda konkurrens. Att skapa relationer har blivit viktigare då det finns fler aktörer att konkurrera med på marknaderna. Vad som är viktigt att ta hänsyn till är att relationsbyggande är ett pågående och kontinuerligt arbete som kräver tid och ansträngningar. Relationsbyggande måste finnas med i arbetsplaneringen och i budgeten för bästa möjliga utfall. För att ett företags distributionskedja ska fungera på ett effektivt sätt behövs information om de andra parterna i samarbetet. Eftersom B2B relationer ofta pågår under en längre tid blir det ännu viktigare att i detta sammanhang arbeta med relationsmarknadsföring. Det är alltså viktigt att göra undersökningar över vad kunderna efterfrågar etc. för att skapa en så effektiv distributionskedja och relation som möjligt. Vi har valt att fokusera på relationsmarknadsföring för att på så sätt kunna hitta metoder för att effektivisera distributionskedjan. Vi har även valt att rikta in oss på mindre företag, så kallade micro-sized enterprises, och kommer ta upp ett specifikt företag som exempel. Genom detta företag kan vi se hur relationsmarknadsföring kan påverka distributionskedjan på ett mer praktiskt sätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bratt, Adam; Randerz, Fredrik and Wiström Vesslund, Denise
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
relationsmarknadsföring, distributionskedja, micro-sized enterprises, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
2150582
date added to LUP
2011-06-01
date last changed
2012-04-02 19:12:45
@misc{2150582,
 abstract   = {Relationsmarknadsföring är ett betydelsefullt verktyg i dagens hårda konkurrens. Att skapa relationer har blivit viktigare då det finns fler aktörer att konkurrera med på marknaderna. Vad som är viktigt att ta hänsyn till är att relationsbyggande är ett pågående och kontinuerligt arbete som kräver tid och ansträngningar. Relationsbyggande måste finnas med i arbetsplaneringen och i budgeten för bästa möjliga utfall. För att ett företags distributionskedja ska fungera på ett effektivt sätt behövs information om de andra parterna i samarbetet. Eftersom B2B relationer ofta pågår under en längre tid blir det ännu viktigare att i detta sammanhang arbeta med relationsmarknadsföring. Det är alltså viktigt att göra undersökningar över vad kunderna efterfrågar etc. för att skapa en så effektiv distributionskedja och relation som möjligt. Vi har valt att fokusera på relationsmarknadsföring för att på så sätt kunna hitta metoder för att effektivisera distributionskedjan. Vi har även valt att rikta in oss på mindre företag, så kallade micro-sized enterprises, och kommer ta upp ett specifikt företag som exempel. Genom detta företag kan vi se hur relationsmarknadsföring kan påverka distributionskedjan på ett mer praktiskt sätt.},
 author    = {Bratt, Adam and Randerz, Fredrik and Wiström Vesslund, Denise},
 keyword   = {relationsmarknadsföring,distributionskedja,micro-sized enterprises,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Relationship marketing},
 year     = {2011},
}