Advanced

Att inte hälla salt på jordgubbarna: Systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetskultur inom en sjukhusorganisation

Karlsson, Peo; Grahn, Hampus and Sjöholm, Henrik (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för närvaron och skapandet av ett systematiskt säkerhetsarbete och en säkerhetskultur inom en sjukhusorganisation. Uppsatsen kommer att fokusera på två organisatoriska nivåer, administration och professionella utövare, inom ett sjukhus i södra Sverige och studera deras förhållningssätt och arbete kring systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetskultur. Metod: Abduktivt arbetssätt och kvalitativa djupintervjuer. Slutsatser: En traditionell beskyllandekultur och en rad motsättningar mot ökad rapportering hämmar ett systematiskt säkerhetsarbete inom verksamheten. Resurskonflikt, ett distanserat förhållande mellan administration och utövare samt ett delat ansvar kan anses vara betydande... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för närvaron och skapandet av ett systematiskt säkerhetsarbete och en säkerhetskultur inom en sjukhusorganisation. Uppsatsen kommer att fokusera på två organisatoriska nivåer, administration och professionella utövare, inom ett sjukhus i södra Sverige och studera deras förhållningssätt och arbete kring systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetskultur. Metod: Abduktivt arbetssätt och kvalitativa djupintervjuer. Slutsatser: En traditionell beskyllandekultur och en rad motsättningar mot ökad rapportering hämmar ett systematiskt säkerhetsarbete inom verksamheten. Resurskonflikt, ett distanserat förhållande mellan administration och utövare samt ett delat ansvar kan anses vara betydande faktorer för ett systematiskt säkerhetsarbete och skapandet av en säkerhetskultur. Inom verksamheten läggs det idag mer fokus vid preventiva åtgärder men det övervägande arbetssättet är reaktivt. Händelseanalyser betonar säkerhetsarbetets värdesättning även om implementeringen av resultaten står och faller med verksamhetschefernas engagemang. Det finns en rad mötesformer men dock en bristande uppslutning grundat i tidskonflikt, bristande engagemang och förståelse. Egenansvaret ställer krav på att kommunikationslänkar, likt verksamhetschefer och patientsäkerhetsorganisationen, återkopplar information och driver på informella diskussioner kring säkerhetsarbetet. Avslutningsvis kan liknelsen mellan sjukvård och flygindustrin potentiellt öka distansen mellan administration och professionella utövare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{2152764,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för närvaron och skapandet av ett systematiskt säkerhetsarbete och en säkerhetskultur inom en sjukhusorganisation. Uppsatsen kommer att fokusera på två organisatoriska nivåer, administration och professionella utövare, inom ett sjukhus i södra Sverige och studera deras förhållningssätt och arbete kring systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetskultur. Metod: Abduktivt arbetssätt och kvalitativa djupintervjuer. Slutsatser: En traditionell beskyllandekultur och en rad motsättningar mot ökad rapportering hämmar ett systematiskt säkerhetsarbete inom verksamheten. Resurskonflikt, ett distanserat förhållande mellan administration och utövare samt ett delat ansvar kan anses vara betydande faktorer för ett systematiskt säkerhetsarbete och skapandet av en säkerhetskultur. Inom verksamheten läggs det idag mer fokus vid preventiva åtgärder men det övervägande arbetssättet är reaktivt. Händelseanalyser betonar säkerhetsarbetets värdesättning även om implementeringen av resultaten står och faller med verksamhetschefernas engagemang. Det finns en rad mötesformer men dock en bristande uppslutning grundat i tidskonflikt, bristande engagemang och förståelse. Egenansvaret ställer krav på att kommunikationslänkar, likt verksamhetschefer och patientsäkerhetsorganisationen, återkopplar information och driver på informella diskussioner kring säkerhetsarbetet. Avslutningsvis kan liknelsen mellan sjukvård och flygindustrin potentiellt öka distansen mellan administration och professionella utövare.},
 author    = {Karlsson, Peo and Grahn, Hampus and Sjöholm, Henrik},
 keyword   = {systematiskt säkerhetsarbete,säkerhetskultur,sjukhusorganisation,professionella utövare,administration,förhållningssätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att inte hälla salt på jordgubbarna: Systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetskultur inom en sjukhusorganisation},
 year     = {2011},
}