Advanced

Kriget om lyssnarna - En studie om den svenska radiomarknaden präglad av kommersiell radio

Gester, Malin LU (2011) MKVK01 20111
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Problemområde: Trots att radio är ett av de medier som vi ägnar mest tid åt idag finns det relativt lite forskning inom området. Det finns alltså utrymme att lyfta fram ett antal viktiga aspekter och problem inom detta ämne. Jag vill belysa hur ekonomiska tankesätt påverkar radions innehåll.

Syfte: Syftet är att kartlägga och förstå hur den svenska radiomarknaden präglad av kommersiell radio förhåller sig gentemot public service samt att problematisera detta förhållande gällande innehållet i radion.

Metod: Uppsatsens empiriska undersökning har genomförts genom 3 kvalitativa intervjuer av intressenter på radiomarknaden. Därtill har statistik över radiomarknaden studerats. 9 kommersiella radiokanaler har observerats samt Sveriges... (More)
Problemområde: Trots att radio är ett av de medier som vi ägnar mest tid åt idag finns det relativt lite forskning inom området. Det finns alltså utrymme att lyfta fram ett antal viktiga aspekter och problem inom detta ämne. Jag vill belysa hur ekonomiska tankesätt påverkar radions innehåll.

Syfte: Syftet är att kartlägga och förstå hur den svenska radiomarknaden präglad av kommersiell radio förhåller sig gentemot public service samt att problematisera detta förhållande gällande innehållet i radion.

Metod: Uppsatsens empiriska undersökning har genomförts genom 3 kvalitativa intervjuer av intressenter på radiomarknaden. Därtill har statistik över radiomarknaden studerats. 9 kommersiella radiokanaler har observerats samt Sveriges Radios radiokanaler. Analysen av det empiriska materialet har utgått från kommunikationsteorier och Bourdieus fältteorier.

Slutsats: De kommersiella aktörernas bakomliggande förklaring till varför kulturutbudet inte är varierande eller av hög standard är för att de vill tjäna så mycket pengar som möjligt. De höga avgifterna på tillstånden har lett till att de är beroende av annonsintäkter vilket innebär att innehållet och målgrupper anpassas efter det. Statens politiska regleringar har påverkat hur dagens radiofält ser ut idag och tvingar de kommersiella aktörerna agera på ett visst sätt. De kommersiella aktörerna och Sveriges Radios aktörer närmar sig varandra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gester, Malin LU
supervisor
organization
course
MKVK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Musik, Ekonomistyrning, Maktfördelning, Kultur - ekonomiska aspekter, Kommunikationsteorier, Masskommunikation, Reklamradio, Sveriges Radio
language
Swedish
id
2153310
date added to LUP
2011-09-06 15:03:12
date last changed
2014-09-04 08:36:04
@misc{2153310,
 abstract   = {Problemområde: Trots att radio är ett av de medier som vi ägnar mest tid åt idag finns det relativt lite forskning inom området. Det finns alltså utrymme att lyfta fram ett antal viktiga aspekter och problem inom detta ämne. Jag vill belysa hur ekonomiska tankesätt påverkar radions innehåll.

Syfte: Syftet är att kartlägga och förstå hur den svenska radiomarknaden präglad av kommersiell radio förhåller sig gentemot public service samt att problematisera detta förhållande gällande innehållet i radion. 

Metod: Uppsatsens empiriska undersökning har genomförts genom 3 kvalitativa intervjuer av intressenter på radiomarknaden. Därtill har statistik över radiomarknaden studerats. 9 kommersiella radiokanaler har observerats samt Sveriges Radios radiokanaler. Analysen av det empiriska materialet har utgått från kommunikationsteorier och Bourdieus fältteorier.
	
Slutsats: De kommersiella aktörernas bakomliggande förklaring till varför kulturutbudet inte är varierande eller av hög standard är för att de vill tjäna så mycket pengar som möjligt. De höga avgifterna på tillstånden har lett till att de är beroende av annonsintäkter vilket innebär att innehållet och målgrupper anpassas efter det. Statens politiska regleringar har påverkat hur dagens radiofält ser ut idag och tvingar de kommersiella aktörerna agera på ett visst sätt. De kommersiella aktörerna och Sveriges Radios aktörer närmar sig varandra.},
 author    = {Gester, Malin},
 keyword   = {Musik,Ekonomistyrning,Maktfördelning,Kultur - ekonomiska aspekter,Kommunikationsteorier,Masskommunikation,Reklamradio,Sveriges Radio},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kriget om lyssnarna - En studie om den svenska radiomarknaden präglad av kommersiell radio},
 year     = {2011},
}