Advanced

Studententreprenörskap - en studie om teknologstudenters upplevda barriärer mot entreprenörskap

Lindholm, Benjamin; Werner, Philip and Lagergren, Jacob (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Vi undersöker vilka barriärer teknologstudenter upplever mot entreprenörskap och hur universitetet och individerna kan påverka dessa. Metod: I denna studie har vi använt oss av kvalitativ metod. Det empiriska underlaget har samlats in via semistrukturerade intervjuer med 15 teknologstudenter vid LTH. Teoretiska perspektiv: Vi har huvudsakligen utgått från artiklar och studier utförda i flertalet länder för att få en överskådlig blick på vanliga hinder och barriärer som entreprenörer stött på. Övrig teori som anses relevant till ämnet tas också upp för diskussion. Empiri: Studiens empiriska underlag bygger på 15 intervjuer som genomförts med teknologstudenter från sex sektioner vid LTH. Resultat: Studenterna upplever att brist på tid... (More)
Syfte: Vi undersöker vilka barriärer teknologstudenter upplever mot entreprenörskap och hur universitetet och individerna kan påverka dessa. Metod: I denna studie har vi använt oss av kvalitativ metod. Det empiriska underlaget har samlats in via semistrukturerade intervjuer med 15 teknologstudenter vid LTH. Teoretiska perspektiv: Vi har huvudsakligen utgått från artiklar och studier utförda i flertalet länder för att få en överskådlig blick på vanliga hinder och barriärer som entreprenörer stött på. Övrig teori som anses relevant till ämnet tas också upp för diskussion. Empiri: Studiens empiriska underlag bygger på 15 intervjuer som genomförts med teknologstudenter från sex sektioner vid LTH. Resultat: Studenterna upplever att brist på tid och kapital hindrar dem från att starta företag. Vidare anser de att utbudet av information om entreprenörskap från LTH är väldigt bristfällig. Det bör alltså vara en angelägenhet för universitetet att eliminera denna barriär. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindholm, Benjamin; Werner, Philip and Lagergren, Jacob
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Entreprenörskap, studenter, barriärer, hinder, teknik, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
2154352
date added to LUP
2011-05-27
date last changed
2012-04-02 19:13:15
@misc{2154352,
 abstract   = {Syfte: Vi undersöker vilka barriärer teknologstudenter upplever mot entreprenörskap och hur universitetet och individerna kan påverka dessa. Metod: I denna studie har vi använt oss av kvalitativ metod. Det empiriska underlaget har samlats in via semistrukturerade intervjuer med 15 teknologstudenter vid LTH. Teoretiska perspektiv: Vi har huvudsakligen utgått från artiklar och studier utförda i flertalet länder för att få en överskådlig blick på vanliga hinder och barriärer som entreprenörer stött på. Övrig teori som anses relevant till ämnet tas också upp för diskussion. Empiri: Studiens empiriska underlag bygger på 15 intervjuer som genomförts med teknologstudenter från sex sektioner vid LTH. Resultat: Studenterna upplever att brist på tid och kapital hindrar dem från att starta företag. Vidare anser de att utbudet av information om entreprenörskap från LTH är väldigt bristfällig. Det bör alltså vara en angelägenhet för universitetet att eliminera denna barriär.},
 author    = {Lindholm, Benjamin and Werner, Philip and Lagergren, Jacob},
 keyword   = {Entreprenörskap,studenter,barriärer,hinder,teknik,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Studententreprenörskap - en studie om teknologstudenters upplevda barriärer mot entreprenörskap},
 year     = {2011},
}