Advanced

Det industriella varumärkesarbetet - en studie i värdeskapande relationer varumärkesaktiviteter

Pålsson, Johan (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Studien behandlar det processuella perspektivet på hur ett industriellt företag slöter sitt varumärkesarbete mot sina kunder. Undersökningen är genomförd med en kvalitativ ansats med en tolkande och deskriptiv metod. Det empiriska materialet har insamlats genom intervjuer. Studiens teoretiska ram har utformats utifrån fyra grundläggande områden; varumärkets beståndsdelar, industriella konkurensfördelar, kundens karaktärsdrag samt relationsprocessen. Den analytiska delen har utformats efter samma modell för att ge en tydlig återknytning. Resultatet och slutsatsen summeras med två modeller efterföljt av en diskussion.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pålsson, Johan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
B2B, relationsprocess, varumärkesaktiviteter, varumärkesassociation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
2155237
date added to LUP
2011-08-26
date last changed
2012-04-02 19:12:17
@misc{2155237,
 abstract   = {Studien behandlar det processuella perspektivet på hur ett industriellt företag slöter sitt varumärkesarbete mot sina kunder. Undersökningen är genomförd med en kvalitativ ansats med en tolkande och deskriptiv metod. Det empiriska materialet har insamlats genom intervjuer. Studiens teoretiska ram har utformats utifrån fyra grundläggande områden; varumärkets beståndsdelar, industriella konkurensfördelar, kundens karaktärsdrag samt relationsprocessen. Den analytiska delen har utformats efter samma modell för att ge en tydlig återknytning. Resultatet och slutsatsen summeras med två modeller efterföljt av en diskussion.},
 author    = {Pålsson, Johan},
 keyword   = {B2B,relationsprocess,varumärkesaktiviteter,varumärkesassociation,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det industriella varumärkesarbetet - en studie i värdeskapande relationer varumärkesaktiviteter},
 year     = {2011},
}