Advanced

Statistisk analys av blixtdata för Danmark 2002-2010

Andersson, Sandra LU and Damsberg, Nadine LU (2011) FYSK01 20111
Department of Physics
Abstract (Swedish)
Åska hör till ett av de farligaste fenomenen som finns i vår atmosfär. Intresset av att observera åska har alltid funnits hos människan. Först på senare tid har man börjat förstå fysiken bakom fenomenet, även om det fortfarande finns många luckor i kunskapen.
Sedan 2000 använder Danmarks Meteorologiska Institut blixtlokaliseringssystemet IMAPCT, som bland annat registrerar nedslagspunkt, strömstyrka och polaritet. Systemet är bättre på att lokalisera markblixtar än de blixtar som sker uppe bland molnen.
För perioden 2002-2010 har data från IMPACT behandlats och sammanställts i grafer och histogram. Fördelningen av antalet urladdningar under olika tid på året och dygnet har studerats och likaså medelströmstyrkans variation över året.... (More)
Åska hör till ett av de farligaste fenomenen som finns i vår atmosfär. Intresset av att observera åska har alltid funnits hos människan. Först på senare tid har man börjat förstå fysiken bakom fenomenet, även om det fortfarande finns många luckor i kunskapen.
Sedan 2000 använder Danmarks Meteorologiska Institut blixtlokaliseringssystemet IMAPCT, som bland annat registrerar nedslagspunkt, strömstyrka och polaritet. Systemet är bättre på att lokalisera markblixtar än de blixtar som sker uppe bland molnen.
För perioden 2002-2010 har data från IMPACT behandlats och sammanställts i grafer och histogram. Fördelningen av antalet urladdningar under olika tid på året och dygnet har studerats och likaså medelströmstyrkans variation över året. Resultatet visar på att flest urladdningar sker under juni, juli och augusti månad. Åska förekommer under alla tider på dygnet men under sommaren vanligast på eftermiddagen. Medelströmstyrkan är generellt högre under perioden september till maj. Vidare har den geografiska skillnaden i antalet blixtar studerats. Resultatet pekar på att en sådan fördelning inte föreligger. Andra studier har visat att andelen positiva blixtar minskar under sommarmånaderna. I denna studie har ett sådant samband inte kunnat urskiljas.
Två fallstudier av dagar med åskväder har även gjorts. (Less)
Abstract
Thunderstorms are one of the most dangerous phenomena in our atmosphere. Mankind has always been interested in observing thunderstorms. It is only recently that we have begun to understand the physics behind this phenomenon. However, there are still many gaps in the knowledge.
Since 2000, Denmark has been using the lightning locating system IMPACT which registers strike point, average amperage and polarity, among others. The system is especially good at localizing cloud-to-ground flashes.
During the period 2002-2010 data from the system has been compiled. The distribution of the number of strokes during the year and day has been studied. Also, the average amperage has been studied. The result indicates that thunderstorms most frequently... (More)
Thunderstorms are one of the most dangerous phenomena in our atmosphere. Mankind has always been interested in observing thunderstorms. It is only recently that we have begun to understand the physics behind this phenomenon. However, there are still many gaps in the knowledge.
Since 2000, Denmark has been using the lightning locating system IMPACT which registers strike point, average amperage and polarity, among others. The system is especially good at localizing cloud-to-ground flashes.
During the period 2002-2010 data from the system has been compiled. The distribution of the number of strokes during the year and day has been studied. Also, the average amperage has been studied. The result indicates that thunderstorms most frequently occur in June, July and August. Thunderstorms can take place during any time of the day, but in summer it is more prone to occur in the afternoon. Average amperage is generally greater in the period of September to May. The geographical difference in the number of flashes has also been studied. The result indicates that such a distribution does not exist, except for smaller variations. Other studies have shown that the percentage of positive flashes decreases during the summer months, but such a correlation could not be seen in this study.
In addition, two case studies have been carried out. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Sandra LU and Damsberg, Nadine LU
supervisor
organization
course
FYSK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
2157162
date added to LUP
2011-09-13 10:58:05
date last changed
2015-12-14 13:33:09
@misc{2157162,
 abstract   = {Thunderstorms are one of the most dangerous phenomena in our atmosphere. Mankind has always been interested in observing thunderstorms. It is only recently that we have begun to understand the physics behind this phenomenon. However, there are still many gaps in the knowledge.
Since 2000, Denmark has been using the lightning locating system IMPACT which registers strike point, average amperage and polarity, among others. The system is especially good at localizing cloud-to-ground flashes.
During the period 2002-2010 data from the system has been compiled. The distribution of the number of strokes during the year and day has been studied. Also, the average amperage has been studied. The result indicates that thunderstorms most frequently occur in June, July and August. Thunderstorms can take place during any time of the day, but in summer it is more prone to occur in the afternoon. Average amperage is generally greater in the period of September to May. The geographical difference in the number of flashes has also been studied. The result indicates that such a distribution does not exist, except for smaller variations. Other studies have shown that the percentage of positive flashes decreases during the summer months, but such a correlation could not be seen in this study.
In addition, two case studies have been carried out.},
 author    = {Andersson, Sandra and Damsberg, Nadine},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Statistisk analys av blixtdata för Danmark 2002-2010},
 year     = {2011},
}