Advanced

Expert? Ja! Utbildning? Nej!

Gunulf, Emma and Nilsson, Nadia (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet: Syftet med denna uppsats var att utreda hur fallföretaget utåt sett förmedlar sina anställda som experter, och internt, hur de anställda får en positiv gruppidentitet, samt vad man kan tillskriva teorin gällande detta. Metod: Vi har en kvalitativ studie med abduktiv ansats. Vi ser verkligheten som en del av oss och har använt oss av semistrukturerade intervjuer. Teori: Ett kunskapsföretag består ofta av utbildad personal. Utbildning fungerar legitimerande för den anställde och ger en grund för att denne ska kunna uttala sig som expert på sitt område. Detta gäller både externt ut mot kunder som skall uppfatta den anställde som trovärdig, samt internt att den anställde skall ha en positiv grupptillhörighet vid avsaknaden av... (More)
Syftet: Syftet med denna uppsats var att utreda hur fallföretaget utåt sett förmedlar sina anställda som experter, och internt, hur de anställda får en positiv gruppidentitet, samt vad man kan tillskriva teorin gällande detta. Metod: Vi har en kvalitativ studie med abduktiv ansats. Vi ser verkligheten som en del av oss och har använt oss av semistrukturerade intervjuer. Teori: Ett kunskapsföretag består ofta av utbildad personal. Utbildning fungerar legitimerande för den anställde och ger en grund för att denne ska kunna uttala sig som expert på sitt område. Detta gäller både externt ut mot kunder som skall uppfatta den anställde som trovärdig, samt internt att den anställde skall ha en positiv grupptillhörighet vid avsaknaden av utbildning.
Empiri: I vårt fallföretag existerar inget krav på utbildning utan de går endast på personlighet och tidigare erfarenheter vid rekrytering. Vi har då ställt oss frågande till vad som agerar legitimerande i deras fall samt vad som kan tillskrivas den befintliga teorin kring kunskapsföretag. Resultat: Vi såg att kompetens i form av socialt nätverk, erfarenhet och personlighet var centrala delar för att få personalen att externt uppfattas som experter. För att personalen skall få en positiv grupptillhörighet, och legitimitet internt, menar vi att image och organisationsidentitet är centrala delar som bör lyftas fram (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gunulf, Emma and Nilsson, Nadia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kunskapsföretag, Grupptillhörighet, Kompetens, Image, Organisationsidentitet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
2158179
date added to LUP
2011-05-31
date last changed
2012-04-02 19:13:39
@misc{2158179,
 abstract   = {Syftet: Syftet med denna uppsats var att utreda hur fallföretaget utåt sett förmedlar sina anställda som experter, och internt, hur de anställda får en positiv gruppidentitet, samt vad man kan tillskriva teorin gällande detta. Metod: Vi har en kvalitativ studie med abduktiv ansats. Vi ser verkligheten som en del av oss och har använt oss av semistrukturerade intervjuer. Teori: Ett kunskapsföretag består ofta av utbildad personal. Utbildning fungerar legitimerande för den anställde och ger en grund för att denne ska kunna uttala sig som expert på sitt område. Detta gäller både externt ut mot kunder som skall uppfatta den anställde som trovärdig, samt internt att den anställde skall ha en positiv grupptillhörighet vid avsaknaden av utbildning.
Empiri: I vårt fallföretag existerar inget krav på utbildning utan de går endast på personlighet och tidigare erfarenheter vid rekrytering. Vi har då ställt oss frågande till vad som agerar legitimerande i deras fall samt vad som kan tillskrivas den befintliga teorin kring kunskapsföretag. Resultat: Vi såg att kompetens i form av socialt nätverk, erfarenhet och personlighet var centrala delar för att få personalen att externt uppfattas som experter. För att personalen skall få en positiv grupptillhörighet, och legitimitet internt, menar vi att image och organisationsidentitet är centrala delar som bör lyftas fram},
 author    = {Gunulf, Emma and Nilsson, Nadia},
 keyword   = {Kunskapsföretag,Grupptillhörighet,Kompetens,Image,Organisationsidentitet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Expert? Ja! Utbildning? Nej!},
 year     = {2011},
}