Advanced

Överflödiga likvida medel och aktieavkastning

Löfdahl, Daniel and Högstedt, Andreas (2011) FEKP90 20111
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Undersöka om det finns något samband mellan överflödiga likvida medel och aktieavkastning på den svenska marknaden. Metod: Vi använder databasen Datastream för att få fram kvantitativ data till 16 variabler fördelat på 2 regressionsmodeller för att bestämma determinanter för kassahållning utifrån ett antal företagsspecifika faktorer. Vi gör tvärsnittsregressioner för varje år för respektive företag. Utifrån regressionerna har vi fått fram residualer vilka vi har använt som mått på ÖFLM. Vi har sedan studerat företagens karaktär utifrån mängden ÖFLM. Slutligen har varje nivå av ÖFLM jämförts med aktieavkastning för respektive företag under olika tidsperioder. Teoretiska perspektiv: Ämnet är brett och diskuteras i flera erkända... (More)
Syfte: Undersöka om det finns något samband mellan överflödiga likvida medel och aktieavkastning på den svenska marknaden. Metod: Vi använder databasen Datastream för att få fram kvantitativ data till 16 variabler fördelat på 2 regressionsmodeller för att bestämma determinanter för kassahållning utifrån ett antal företagsspecifika faktorer. Vi gör tvärsnittsregressioner för varje år för respektive företag. Utifrån regressionerna har vi fått fram residualer vilka vi har använt som mått på ÖFLM. Vi har sedan studerat företagens karaktär utifrån mängden ÖFLM. Slutligen har varje nivå av ÖFLM jämförts med aktieavkastning för respektive företag under olika tidsperioder. Teoretiska perspektiv: Ämnet är brett och diskuteras i flera erkända teorier. Modigliani och Miller (1958) talar om att det är irrelevant att ha likvida medel med hänsyn till ett antal antaganden i en perfekt värld. Pecking order teorin talar om val vid anskaffandet av likvida medel och informationsasymmetrier (Myers & Majluf, 1984). Jensen (1986) med free cash flow teorin tar bl.a. upp agentproblem. Andra teoretiska perspektiv diskuterar överinvesteringar, signalering och alternativkostnader. Empiri: Vi undersöker insamlad företagsdata genom 3 olika tabeller. Tabell 1 ger oss information om ett antal företagsspecifika faktorer och hur dessa påverkar kassanivån. Tabell 2 ser på samband mellan olika nivåer av ÖFLM och företags beta, tillväxt i tillgångar, skulder, m.m. Tabell 3 visar samband mellan olika ÖFLM-nivåer och aktieavkastning under olika tidsperioder. Slutsatser: ÖFLM påverkar företags aktieavkastning olika under olika perioder. Vi finner att under tillväxtperioder har företag med högre nivåer av ÖFLM i genomsnitt högre aktieavkastning. Anmärkningsvärt finner vi att företag med lägre nivåer av ÖFLM tenderar att överprestera företag med högre nivåer av ÖFLM under ekonomiska nedgångar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Löfdahl, Daniel and Högstedt, Andreas
supervisor
organization
course
FEKP90 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
finanskris, börsbolag, tvärsnittsregressioner, Överflödiga likvida medel (ÖFLM), aktieavkastning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
2158422
date added to LUP
2011-05-20
date last changed
2012-11-13 12:00:37
@misc{2158422,
 abstract   = {Syfte: Undersöka om det finns något samband mellan överflödiga likvida medel och aktieavkastning på den svenska marknaden. Metod: Vi använder databasen Datastream för att få fram kvantitativ data till 16 variabler fördelat på 2 regressionsmodeller för att bestämma determinanter för kassahållning utifrån ett antal företagsspecifika faktorer. Vi gör tvärsnittsregressioner för varje år för respektive företag. Utifrån regressionerna har vi fått fram residualer vilka vi har använt som mått på ÖFLM. Vi har sedan studerat företagens karaktär utifrån mängden ÖFLM. Slutligen har varje nivå av ÖFLM jämförts med aktieavkastning för respektive företag under olika tidsperioder. Teoretiska perspektiv: Ämnet är brett och diskuteras i flera erkända teorier. Modigliani och Miller (1958) talar om att det är irrelevant att ha likvida medel med hänsyn till ett antal antaganden i en perfekt värld. Pecking order teorin talar om val vid anskaffandet av likvida medel och informationsasymmetrier (Myers & Majluf, 1984). Jensen (1986) med free cash flow teorin tar bl.a. upp agentproblem. Andra teoretiska perspektiv diskuterar överinvesteringar, signalering och alternativkostnader. Empiri: Vi undersöker insamlad företagsdata genom 3 olika tabeller. Tabell 1 ger oss information om ett antal företagsspecifika faktorer och hur dessa påverkar kassanivån. Tabell 2 ser på samband mellan olika nivåer av ÖFLM och företags beta, tillväxt i tillgångar, skulder, m.m. Tabell 3 visar samband mellan olika ÖFLM-nivåer och aktieavkastning under olika tidsperioder. Slutsatser: ÖFLM påverkar företags aktieavkastning olika under olika perioder. Vi finner att under tillväxtperioder har företag med högre nivåer av ÖFLM i genomsnitt högre aktieavkastning. Anmärkningsvärt finner vi att företag med lägre nivåer av ÖFLM tenderar att överprestera företag med högre nivåer av ÖFLM under ekonomiska nedgångar.},
 author    = {Löfdahl, Daniel and Högstedt, Andreas},
 keyword   = {finanskris,börsbolag,tvärsnittsregressioner,Överflödiga likvida medel (ÖFLM),aktieavkastning,Management of enterprises,Företagsledning,management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Överflödiga likvida medel och aktieavkastning},
 year     = {2011},
}