Advanced

Delaktighet i sociala medier: Om ”gillare” på Facebook och exemplet Rättviseförmedlingen

Pålsson, Jennifer and Olsson, Jennie (2011)
Department of Strategic Communication
Abstract
Denna kandidatuppsats undersöker delaktighet i sociala medier. Detta görs genom kvalitativa intervjuer med medlemmar på en Facebooksida om deras upplevelser och perspektiv på delaktighet och sociala nätverk. Denna uppsats utgår från en interaktiv flervägskommunikationsmodell vilket vi menar är grundläggande för sociala medier som fenomen. Det teoretiska ramverket fördjupas genom att kopplas samman med sociala nätverksteorier och delaktighet online. Studiens resultat indikerar att deltagarnas syn på delaktighet är individuell, men att vissa element i kommunikationsprocessen kan öka benägenheten att delta. Studien avslutas med en kommunikationsmodell som illustrerar den sociala nätverksstruktur som skapats på en Facebooksida. Den utvalda... (More)
Denna kandidatuppsats undersöker delaktighet i sociala medier. Detta görs genom kvalitativa intervjuer med medlemmar på en Facebooksida om deras upplevelser och perspektiv på delaktighet och sociala nätverk. Denna uppsats utgår från en interaktiv flervägskommunikationsmodell vilket vi menar är grundläggande för sociala medier som fenomen. Det teoretiska ramverket fördjupas genom att kopplas samman med sociala nätverksteorier och delaktighet online. Studiens resultat indikerar att deltagarnas syn på delaktighet är individuell, men att vissa element i kommunikationsprocessen kan öka benägenheten att delta. Studien avslutas med en kommunikationsmodell som illustrerar den sociala nätverksstruktur som skapats på en Facebooksida. Den utvalda Facebooksidan drivs av den ideella organisationen Rättviseförmedlingen som genom att använda sociala nätverk online syftar till att korrigera obalanser i samhället. This Bachelor thesis examines participation in social media. This is done through qualitative interviews with members of a Facebookpage about their experiences and views on participation and social networks. The thesis is based on an interactive many-to-many communications model that we propose as being central for social media as a phenomenon. By connecting social networking theories with participation online the theoretical framework is immersed. The study indicates that the views on participation are individual, but that certain elements in the communication process can increase the willingness to participate. The study is concluded with a communications model that illustrates the social network structure created on a Facebookpage. The Facebookpage chosen is hosted by the Swedish non-profit organisation Rättviseförmedlingen, in English called Equalisters. The aim of Rättviseförmedlingen is to correct imbalances in society through using social networks online. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pålsson, Jennifer and Olsson, Jennie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
delaktighet, sociala medier, sociala nätverk, facebook, interaktivitet participation, social media, social networks, interactivity
language
Swedish
id
2163453
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2040&type=doc
date added to LUP
2011-09-21
date last changed
2014-09-04 08:36:25
@misc{2163453,
 abstract   = {Denna kandidatuppsats undersöker delaktighet i sociala medier. Detta görs genom kvalitativa intervjuer med medlemmar på en Facebooksida om deras upplevelser och perspektiv på delaktighet och sociala nätverk. Denna uppsats utgår från en interaktiv flervägskommunikationsmodell vilket vi menar är grundläggande för sociala medier som fenomen. Det teoretiska ramverket fördjupas genom att kopplas samman med sociala nätverksteorier och delaktighet online. Studiens resultat indikerar att deltagarnas syn på delaktighet är individuell, men att vissa element i kommunikationsprocessen kan öka benägenheten att delta. Studien avslutas med en kommunikationsmodell som illustrerar den sociala nätverksstruktur som skapats på en Facebooksida. Den utvalda Facebooksidan drivs av den ideella organisationen Rättviseförmedlingen som genom att använda sociala nätverk online syftar till att korrigera obalanser i samhället. This Bachelor thesis examines participation in social media. This is done through qualitative interviews with members of a Facebookpage about their experiences and views on participation and social networks. The thesis is based on an interactive many-to-many communications model that we propose as being central for social media as a phenomenon. By connecting social networking theories with participation online the theoretical framework is immersed. The study indicates that the views on participation are individual, but that certain elements in the communication process can increase the willingness to participate. The study is concluded with a communications model that illustrates the social network structure created on a Facebookpage. The Facebookpage chosen is hosted by the Swedish non-profit organisation Rättviseförmedlingen, in English called Equalisters. The aim of Rättviseförmedlingen is to correct imbalances in society through using social networks online.},
 author    = {Pålsson, Jennifer and Olsson, Jennie},
 keyword   = {delaktighet,sociala medier,sociala nätverk,facebook,interaktivitet participation,social media,social networks,interactivity},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Delaktighet i sociala medier: Om ”gillare” på Facebook och exemplet Rättviseförmedlingen},
 year     = {2011},
}