Advanced

Cleaner & better communication! om meningsskapande under organisationsförändringar: en fallstudie av förändringskommunikation i ett globalt företag

Svahn, Jessica and Huseby, Sebastian (2011)
Department of Strategic Communication
Abstract
Abstract
This study centers on organizations' ability to work with dialogue and feedback during organizational change. The aim is to examine to what extent dialogue and feedback contribute to the process of sense making. The study is based on a case study of the corporate energy group Eon and its current organizational change Cleaner & better energy. The empirical material consists of ten interviews with employees at Eon Sweden and a documentary overview of the communications materials used during the change. We have outlined stages of the communicative actions that Eon have used and with the help of our empirical material analyzed how they have contributed to the process of sense making. The study highlights the importance of dialogue... (More)
Abstract
This study centers on organizations' ability to work with dialogue and feedback during organizational change. The aim is to examine to what extent dialogue and feedback contribute to the process of sense making. The study is based on a case study of the corporate energy group Eon and its current organizational change Cleaner & better energy. The empirical material consists of ten interviews with employees at Eon Sweden and a documentary overview of the communications materials used during the change. We have outlined stages of the communicative actions that Eon have used and with the help of our empirical material analyzed how they have contributed to the process of sense making. The study highlights the importance of dialogue with employees through the change in order to pro-mote sense making and highlights how important it is for sense making to trans-late organizational changes to an individual and locally based reality. Sammanfattning
Denna studie kretsar kring organisationers möjlighet att arbeta med dialog och feedback under organisationsförändringar. Syftet är att undersöka i vilken ut-sträckning dialog och feedback bidrar till meningsskapande. Studien är baserad på en fallstudie av energikoncernen Eon och dess nuvarande organisationsförändring Cleaner & better energy. Det empiriska materialet utgörs av tio intervjuer med anställda på Eon samt en dokumentöversikt över kommunikationsmaterial som använts under förändringen. Vi har stegvis redogjort för de kommunikativa åtgärder som Eon använt sig av och med hjälp av vårt empiriska material analyserat hur de har bidragit till meningsskapande. Studien belyser vikten av att föra dialog med medarbetarna under förändringsprocesser för att kunna främja meningsskapande och lyfter även fram hur viktigt det är för meningsskapandet att översätta organisationsförändringar till en individuell och lokalt förankrad verklighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svahn, Jessica and Huseby, Sebastian
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
change communication, sense making, organizational change, dialogue, feedback
language
Swedish
id
2163473
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2036&type=doc
date added to LUP
2011-09-21
date last changed
2014-09-04 08:36:24
@misc{2163473,
 abstract   = {Abstract
This study centers on organizations' ability to work with dialogue and feedback during organizational change. The aim is to examine to what extent dialogue and feedback contribute to the process of sense making. The study is based on a case study of the corporate energy group Eon and its current organizational change Cleaner & better energy. The empirical material consists of ten interviews with employees at Eon Sweden and a documentary overview of the communications materials used during the change. We have outlined stages of the communicative actions that Eon have used and with the help of our empirical material analyzed how they have contributed to the process of sense making. The study highlights the importance of dialogue with employees through the change in order to pro-mote sense making and highlights how important it is for sense making to trans-late organizational changes to an individual and locally based reality. Sammanfattning
Denna studie kretsar kring organisationers möjlighet att arbeta med dialog och feedback under organisationsförändringar. Syftet är att undersöka i vilken ut-sträckning dialog och feedback bidrar till meningsskapande. Studien är baserad på en fallstudie av energikoncernen Eon och dess nuvarande organisationsförändring Cleaner & better energy. Det empiriska materialet utgörs av tio intervjuer med anställda på Eon samt en dokumentöversikt över kommunikationsmaterial som använts under förändringen. Vi har stegvis redogjort för de kommunikativa åtgärder som Eon använt sig av och med hjälp av vårt empiriska material analyserat hur de har bidragit till meningsskapande. Studien belyser vikten av att föra dialog med medarbetarna under förändringsprocesser för att kunna främja meningsskapande och lyfter även fram hur viktigt det är för meningsskapandet att översätta organisationsförändringar till en individuell och lokalt förankrad verklighet.},
 author    = {Svahn, Jessica and Huseby, Sebastian},
 keyword   = {change communication,sense making,organizational change,dialogue,feedback},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Cleaner & better communication! om meningsskapande under organisationsförändringar: en fallstudie av förändringskommunikation i ett globalt företag},
 year     = {2011},
}