Advanced

Begäret begär iPhone

Åkesson, Karin; Ahldin, Caroline and Åkesson, Johan (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Titel Begäret begär iPhone
Universitet Lunds Universitet, Service Management, Campus Helsingborg
Nivå SMKK01 Kandidatuppsats 15 hp
Författare Caroline Ahldin Johan Åkesson Karin Åkesson
Handledare Henrik Loodin Katja Lindqvist
Syfte Syftet med denna uppsats är att studera vilka motiv det kan finnas till valet att köpa en iPhone utifrån konsumentens perspektiv. Vi kommer även att studera hur en konsuments sociala beteende eventuellt förändras utifrån en analys av intervjurespondanters svar.
Frågeställningar Vilka är motiven till köpet av en iPhone? Ger användandet efter köp grunder till sociala beteendeförändringar?
Metod Enkät med 125 personer samt fyra halvstrukturerade intervjuer med konsumenter samt personer inom... (More)
Sammanfattning
Titel Begäret begär iPhone
Universitet Lunds Universitet, Service Management, Campus Helsingborg
Nivå SMKK01 Kandidatuppsats 15 hp
Författare Caroline Ahldin Johan Åkesson Karin Åkesson
Handledare Henrik Loodin Katja Lindqvist
Syfte Syftet med denna uppsats är att studera vilka motiv det kan finnas till valet att köpa en iPhone utifrån konsumentens perspektiv. Vi kommer även att studera hur en konsuments sociala beteende eventuellt förändras utifrån en analys av intervjurespondanters svar.
Frågeställningar Vilka är motiven till köpet av en iPhone? Ger användandet efter köp grunder till sociala beteendeförändringar?
Metod Enkät med 125 personer samt fyra halvstrukturerade intervjuer med konsumenter samt personer inom mobiltelefonbranschen. Empirin analyserades med de teorier vi ansett lämpliga.
Teori Uppsatsen är uppbyggd kring tre teoretiska teman; konsumtion, varumärkesidentitet och behov. Slutsats Kombinationen signalvärde och funktion är viktiga motiv till köp. Begär till att styra sin tillgänglighet och ständigt vara uppdaterad eftersträvas. Konsumenter vill framstå som rationella aktörer som tar förnuftiga beslut, men de blir ofta påverkade av exempelvis identitetsskapande och olika trendfaktorer.
Nyckelord iPhone, Smartphones, konsumtion, behov, begär, beteende. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åkesson, Karin; Ahldin, Caroline and Åkesson, Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
iphone, smartphones, konsumtion, behov, begär, beteende
language
Swedish
id
2166536
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1999&type=doc
date added to LUP
2011-09-24
date last changed
2011-09-24 04:52:31
@misc{2166536,
 abstract   = {Sammanfattning
Titel Begäret begär iPhone
Universitet	Lunds Universitet, Service Management, Campus Helsingborg
Nivå SMKK01 Kandidatuppsats 15 hp
Författare	Caroline Ahldin Johan Åkesson Karin Åkesson
Handledare	Henrik Loodin Katja Lindqvist
Syfte Syftet med denna uppsats är att studera vilka motiv det kan finnas till valet att köpa en iPhone utifrån konsumentens perspektiv. Vi kommer även att studera hur en konsuments sociala beteende eventuellt förändras utifrån en analys av intervjurespondanters svar.
Frågeställningar	Vilka är motiven till köpet av en iPhone? Ger användandet efter köp grunder till sociala beteendeförändringar?
Metod Enkät med 125 personer samt fyra halvstrukturerade intervjuer med konsumenter samt personer inom mobiltelefonbranschen. Empirin analyserades med de teorier vi ansett lämpliga.
Teori Uppsatsen är uppbyggd kring tre teoretiska teman; konsumtion, varumärkesidentitet och behov. Slutsats	Kombinationen signalvärde och funktion är viktiga motiv till köp. Begär till att styra sin tillgänglighet och ständigt vara uppdaterad eftersträvas. Konsumenter vill framstå som rationella aktörer som tar förnuftiga beslut, men de blir ofta påverkade av exempelvis identitetsskapande och olika trendfaktorer.
Nyckelord iPhone, Smartphones, konsumtion, behov, begär, beteende.},
 author    = {Åkesson, Karin and Ahldin, Caroline and Åkesson, Johan},
 keyword   = {iphone,smartphones,konsumtion,behov,begär,beteende},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Begäret begär iPhone},
 year     = {2011},
}