Advanced

Den enes skräp, den andres skatt - En studie om konsumentens ställningstagande gentemot second handbutiker

Freiman, Hanna; Grönqvist, Elin and Stojkovska, Irena (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Författare: Hanna Freiman, Elin Grönqvist och Irena Stojkovska Titel: Den enes skräp, den andres skatt - en studie om konsumentens ställningstagande gentemot second handbutiker Handledare: Katja Lindqvist och Eva Åström
Kandidatuppsats: SMKK01
Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, vårterminen 2011 Problem: Det råder idag en slit- och slängmentaliteten hos konsumenterna. Genom att fler konsumenter i större utsträckning väljer att handla i second handbutiker kan det minska konsumtionen av nytillverkade varor. Vi vill se att fler konsumenter väljer second handbutiker och därmed ser dem som ett naturligt val i den ökade återvinningskulturen, som är frammarsch. Syfte: Syftet med den här studien är att analysera samt diskutera... (More)
Författare: Hanna Freiman, Elin Grönqvist och Irena Stojkovska Titel: Den enes skräp, den andres skatt - en studie om konsumentens ställningstagande gentemot second handbutiker Handledare: Katja Lindqvist och Eva Åström
Kandidatuppsats: SMKK01
Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, vårterminen 2011 Problem: Det råder idag en slit- och slängmentaliteten hos konsumenterna. Genom att fler konsumenter i större utsträckning väljer att handla i second handbutiker kan det minska konsumtionen av nytillverkade varor. Vi vill se att fler konsumenter väljer second handbutiker och därmed ser dem som ett naturligt val i den ökade återvinningskulturen, som är frammarsch. Syfte: Syftet med den här studien är att analysera samt diskutera svenska konsumenters resonemang kring second handbutiker och varför de väljer, alternativt inte väljer att handla i dessa typer av butiker. Syftet är även att diskutera vad som kan skapa ett ökat intresse för denna konsumtion. Metod: Studiens tillvägagångssätt tar sin utgångspunkt i en kvantitativ ansats, där en enkätundersökning till konsumenter utgör primärmetoden. Reslutat: Resultatet visar att de svenska konsumenternas uppfattningar är positiva gentemot second handbutiker men trots detta är deras agerande tudelat. Den främsta faktorn till att vissa konsumenter väljer second handbutiker är det varierade och unika utbudet. Däremot är den främsta faktorn till att andra inte välja second handbutiker att de föredrar känslan av nya och oanvända varor. Det konsumenten önskar är en ökad tillgänglighet och fräschare butiker för att i större utsträckning välja second handbutiker. Slutsats: Slutsatsen är att konsumenternas tankar och handlingar inte går hand i hand (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Freiman, Hanna; Grönqvist, Elin and Stojkovska, Irena
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
second handbutiker, konsument, köpbeteende, begagnade varor
language
Swedish
id
2166550
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2019&type=doc
date added to LUP
2011-09-24
date last changed
2011-09-24 04:52:32
@misc{2166550,
 abstract   = {Författare: Hanna Freiman, Elin Grönqvist och Irena Stojkovska Titel: Den enes skräp, den andres skatt - en studie om konsumentens ställningstagande gentemot second handbutiker Handledare: Katja Lindqvist och Eva Åström
Kandidatuppsats: SMKK01
Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, vårterminen 2011 Problem: Det råder idag en slit- och slängmentaliteten hos konsumenterna. Genom att fler konsumenter i större utsträckning väljer att handla i second handbutiker kan det minska konsumtionen av nytillverkade varor. Vi vill se att fler konsumenter väljer second handbutiker och därmed ser dem som ett naturligt val i den ökade återvinningskulturen, som är frammarsch. Syfte: Syftet med den här studien är att analysera samt diskutera svenska konsumenters resonemang kring second handbutiker och varför de väljer, alternativt inte väljer att handla i dessa typer av butiker. Syftet är även att diskutera vad som kan skapa ett ökat intresse för denna konsumtion. Metod: Studiens tillvägagångssätt tar sin utgångspunkt i en kvantitativ ansats, där en enkätundersökning till konsumenter utgör primärmetoden. Reslutat:	Resultatet visar att de svenska konsumenternas uppfattningar är positiva gentemot second handbutiker men trots detta är deras agerande tudelat. Den främsta faktorn till att vissa konsumenter väljer second handbutiker är det varierade och unika utbudet. Däremot är den främsta faktorn till att andra inte välja second handbutiker att de föredrar känslan av nya och oanvända varor. Det konsumenten önskar är en ökad tillgänglighet och fräschare butiker för att i större utsträckning välja second handbutiker. Slutsats:	Slutsatsen är att konsumenternas tankar och handlingar inte går hand i hand},
 author    = {Freiman, Hanna and Grönqvist, Elin and Stojkovska, Irena},
 keyword   = {second handbutiker,konsument,köpbeteende,begagnade varor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den enes skräp, den andres skatt - En studie om konsumentens ställningstagande gentemot second handbutiker},
 year     = {2011},
}