Advanced

Värdeskapande - Att skapa kundvärde i Malmös handel.

Granqvist, Sara; Nordenhem, Sofia and Larner, Tove (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Värdeskapande – Att skapa värde i Malmös handel
Författare: Sarah Granquist, Tove Larner och Sofia Nordenhem
Kandidatuppsats: Service Management med inrikting Retail. Lunds Universitet, Campus Helsingborg.
Handledare: Fredrik Nilsson och Malin Zillinger
Nyckelord: Värdeskapande, samverkan, platsutveckling, tillgänglighet, attraktivitet
Syfte: Vi vill genom uppsatsen skapa förståelse för hur externa köpcenter och cityhandeln tolkar och arbetar med kundvärde. Genom att se hur de arbetar med att skapa ett kundvärde vill vi se hur de skapar konkurrensfördelar gentemot varandra. Vi har även valt att från ett kundperspektiv ta reda på hur värdeskapandet ser ut och vad det betyder för kunden.
Frågeställningar:
- Hur definierar cityhandeln... (More)
Titel: Värdeskapande – Att skapa värde i Malmös handel
Författare: Sarah Granquist, Tove Larner och Sofia Nordenhem
Kandidatuppsats: Service Management med inrikting Retail. Lunds Universitet, Campus Helsingborg.
Handledare: Fredrik Nilsson och Malin Zillinger
Nyckelord: Värdeskapande, samverkan, platsutveckling, tillgänglighet, attraktivitet
Syfte: Vi vill genom uppsatsen skapa förståelse för hur externa köpcenter och cityhandeln tolkar och arbetar med kundvärde. Genom att se hur de arbetar med att skapa ett kundvärde vill vi se hur de skapar konkurrensfördelar gentemot varandra. Vi har även valt att från ett kundperspektiv ta reda på hur värdeskapandet ser ut och vad det betyder för kunden.
Frågeställningar:
- Hur definierar cityhandeln och externa köpcenter begreppet kundvärde?
- Stämmer det överens med vad kunderna värdesätter i deras sällanköpsshopping?
- På vilka sätt arbetar cityhandeln och externa köpcenter i Malmö för att skapa ett ökat kundvärde och på så sätt stärka sina konkurrensfördelar gentemot varandra?
Metod: I vår uppsats har vi använt oss av både kvalitativa och kvantitativa metoder. För att få synpunkter och information ifrån cityhandeln och externa köpcenter valde vi att ha intervjuer för att kunna få en djupare och mer trovärdig information. Vi utförde djupintervjuer med VDn för citysamverkan, projektansvarig på Emporia samt centrumchef för Mobila. En kortare intervju genomfördes med butikschefen på Village i Malmö. Kundernas perspektiv fick vi genom att genomföra en enkät som slumpmässigt skickades ut till utvalda personer.
Resultat: Kundvärde är ett begrepp som kan tolkas olika beroende på vem man talar med. Under uppsatsens gång har vi sett att det är olika saker som konsumenterna värderar i externa köpcenter och i cityhandeln. Många av dessa värdeskapande faktorer stämmer överens med vad cityhandeln och de externa köpcentrerna vill skapa för värde för sina kunder. Det gemensamma för de båda är bland annat att hög service och bra utbud anses skapa värde för kunden. Även tillgängligheten är viktig när det gäller att kunna ta sig dit enkelt samt att kunderna ska kunna orientera sig enkelt väl på plats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Granqvist, Sara; Nordenhem, Sofia and Larner, Tove
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
värdeskapande, samverkan, platsutveckling, tillgänglighet, attraktivitet
language
Swedish
id
2166557
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1968&type=doc
date added to LUP
2011-09-24
date last changed
2011-09-24 04:52:32
@misc{2166557,
 abstract   = {Titel: Värdeskapande – Att skapa värde i Malmös handel
Författare: Sarah Granquist, Tove Larner och Sofia Nordenhem
Kandidatuppsats: Service Management med inrikting Retail. Lunds Universitet, Campus Helsingborg.
Handledare: Fredrik Nilsson och Malin Zillinger
Nyckelord: Värdeskapande, samverkan, platsutveckling, tillgänglighet, attraktivitet
Syfte: Vi vill genom uppsatsen skapa förståelse för hur externa köpcenter och cityhandeln tolkar och arbetar med kundvärde. Genom att se hur de arbetar med att skapa ett kundvärde vill vi se hur de skapar konkurrensfördelar gentemot varandra. Vi har även valt att från ett kundperspektiv ta reda på hur värdeskapandet ser ut och vad det betyder för kunden.
Frågeställningar:
- Hur definierar cityhandeln och externa köpcenter begreppet kundvärde?
- Stämmer det överens med vad kunderna värdesätter i deras sällanköpsshopping?
- På vilka sätt arbetar cityhandeln och externa köpcenter i Malmö för att skapa ett ökat kundvärde och på så sätt stärka sina konkurrensfördelar gentemot varandra?
Metod: I vår uppsats har vi använt oss av både kvalitativa och kvantitativa metoder. För att få synpunkter och information ifrån cityhandeln och externa köpcenter valde vi att ha intervjuer för att kunna få en djupare och mer trovärdig information. Vi utförde djupintervjuer med VDn för citysamverkan, projektansvarig på Emporia samt centrumchef för Mobila. En kortare intervju genomfördes med butikschefen på Village i Malmö. Kundernas perspektiv fick vi genom att genomföra en enkät som slumpmässigt skickades ut till utvalda personer.
Resultat: Kundvärde är ett begrepp som kan tolkas olika beroende på vem man talar med. Under uppsatsens gång har vi sett att det är olika saker som konsumenterna värderar i externa köpcenter och i cityhandeln. Många av dessa värdeskapande faktorer stämmer överens med vad cityhandeln och de externa köpcentrerna vill skapa för värde för sina kunder. Det gemensamma för de båda är bland annat att hög service och bra utbud anses skapa värde för kunden. Även tillgängligheten är viktig när det gäller att kunna ta sig dit enkelt samt att kunderna ska kunna orientera sig enkelt väl på plats.},
 author    = {Granqvist, Sara and Nordenhem, Sofia and Larner, Tove},
 keyword   = {värdeskapande,samverkan,platsutveckling,tillgänglighet,attraktivitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värdeskapande - Att skapa kundvärde i Malmös handel.},
 year     = {2011},
}