Advanced

Attrahera Mera - En studie i hur bestående attraktionskraft skapas ur stadsförnyelseprojekt

Nordheim, Andrea; Sandberg, Caroline and Sjöblad, Helena (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problemdiskussion: Idag finns mycket forskning och undersökningar om platsmarknadsföring som fenomen. Dock är forskningen begränsad kring huruvida stadsförnyelseprojekt och bomässor används som platsmarknadsföring. Dessutom är det intressant att undersöka hur stadsförnyelseprojekt och bomässor påverkar attraktionskraften och tillströmningen av besökare till platsen i ett längre perspektiv. Syfte: Att studera hur stadsförnyelseprojekt används i platsmarknadsföring Frågeställningar:
Vilken betydelse har stadsförnyelseprojekt för en stads attraktionskraft? På vilket sätt presenteras stadsförnyelseprojekt genom platsmarknadsföring? Hur kan stadsförnyelseprojekt och bomässor skapa en bestående och långsiktig attraktionskraft för en stad som... (More)
Problemdiskussion: Idag finns mycket forskning och undersökningar om platsmarknadsföring som fenomen. Dock är forskningen begränsad kring huruvida stadsförnyelseprojekt och bomässor används som platsmarknadsföring. Dessutom är det intressant att undersöka hur stadsförnyelseprojekt och bomässor påverkar attraktionskraften och tillströmningen av besökare till platsen i ett längre perspektiv. Syfte: Att studera hur stadsförnyelseprojekt används i platsmarknadsföring Frågeställningar:
Vilken betydelse har stadsförnyelseprojekt för en stads attraktionskraft? På vilket sätt presenteras stadsförnyelseprojekt genom platsmarknadsföring? Hur kan stadsförnyelseprojekt och bomässor skapa en bestående och långsiktig attraktionskraft för en stad som turistdestination? Metod: Uppsatsen utgår från en kvalitativ ansats där intervjuer och dokumentstudier använts som metod. Intervjuerna har genomförts ur två olika perspektiv, hälften av intervjuerna genomfördes med fokus på framtid och visioner och den andra hälften ur det turistiska perspektivet. Fokus på dokumentstudierna har varit tryckt material i form av offentliga dokument, tidningsartiklar samt marknadsföringsmaterial. Dessutom har internetkällor bidragit till dokumentstudierna. Slutsats: Bestående attraktionskraft kan skapas ur ett stadsförnyelseprojekt genom att alla säljfrämjande metoder används på rätt sätt och såldes skapar en positiv image som lockar besökare. Är projektet sedan unikt och framåttänkande och ett tydligt samarbete mellan stadsförnyelseprojektet och turismenheten finns kan tänkas att en mer bestående attraktionskraft uppstår. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordheim, Andrea; Sandberg, Caroline and Sjöblad, Helena
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
stadsförnyelseprojekt, platsmarknadsföring, attraktionskraft och turism
language
Swedish
id
2166564
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1982&type=doc
date added to LUP
2011-09-24
date last changed
2011-09-24 04:52:32
@misc{2166564,
 abstract   = {Problemdiskussion: Idag finns mycket forskning och undersökningar om platsmarknadsföring som fenomen. Dock är forskningen begränsad kring huruvida stadsförnyelseprojekt och bomässor används som platsmarknadsföring. Dessutom är det intressant att undersöka hur stadsförnyelseprojekt och bomässor påverkar attraktionskraften och tillströmningen av besökare till platsen i ett längre perspektiv. Syfte: Att studera hur stadsförnyelseprojekt används i platsmarknadsföring Frågeställningar:
Vilken betydelse har stadsförnyelseprojekt för en stads attraktionskraft? På vilket sätt presenteras stadsförnyelseprojekt genom platsmarknadsföring? Hur kan stadsförnyelseprojekt och bomässor skapa en bestående och långsiktig attraktionskraft för en stad som turistdestination? Metod: Uppsatsen utgår från en kvalitativ ansats där intervjuer och dokumentstudier använts som metod. Intervjuerna har genomförts ur två olika perspektiv, hälften av intervjuerna genomfördes med fokus på framtid och visioner och den andra hälften ur det turistiska perspektivet. Fokus på dokumentstudierna har varit tryckt material i form av offentliga dokument, tidningsartiklar samt marknadsföringsmaterial. Dessutom har internetkällor bidragit till dokumentstudierna. Slutsats: Bestående attraktionskraft kan skapas ur ett stadsförnyelseprojekt genom att alla säljfrämjande metoder används på rätt sätt och såldes skapar en positiv image som lockar besökare. Är projektet sedan unikt och framåttänkande och ett tydligt samarbete mellan stadsförnyelseprojektet och turismenheten finns kan tänkas att en mer bestående attraktionskraft uppstår.},
 author    = {Nordheim, Andrea and Sandberg, Caroline and Sjöblad, Helena},
 keyword   = {stadsförnyelseprojekt,platsmarknadsföring,attraktionskraft och turism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Attrahera Mera - En studie i hur bestående attraktionskraft skapas ur stadsförnyelseprojekt},
 year     = {2011},
}