Advanced

Involvera mera! Ett arbete om att engagera kunden i marknadsföringen med hjälp av sociala medier

Kristiansson, Cathrine; Karlsson, Mia and Engström, Martina (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Nästan hälften av Sveriges befolkning finns på Facebook och nu har det populära fenomenet fått sällskap av allt fler företag. Sociala medier är en effektiv och billig marknadsföringskanal vilket många företag har upptäckt. Genom sociala medier har företagen möjlighet att kommunicera mer personligt med kunderna och på så vis skapa relationer. Dock är allt fler människor negativt inställda till reklam och utmaningen blir nu för företag att marknadsföra företaget samtidigt som värde skapas för kunden. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett företag med hjälp av sociala medier kan göra konsumenterna delaktiga i marknadsföringen av företaget. Metod: Vi har valt att göra en fallstudie för att i slutet kunna dra... (More)
Bakgrund: Nästan hälften av Sveriges befolkning finns på Facebook och nu har det populära fenomenet fått sällskap av allt fler företag. Sociala medier är en effektiv och billig marknadsföringskanal vilket många företag har upptäckt. Genom sociala medier har företagen möjlighet att kommunicera mer personligt med kunderna och på så vis skapa relationer. Dock är allt fler människor negativt inställda till reklam och utmaningen blir nu för företag att marknadsföra företaget samtidigt som värde skapas för kunden. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett företag med hjälp av sociala medier kan göra konsumenterna delaktiga i marknadsföringen av företaget. Metod: Vi har valt att göra en fallstudie för att i slutet kunna dra generaliserade slutsatser. För att samla in data har vi utfört intervjuer, genomfört en enkät samt en innehållsanalys av fallföretagets Facebooksida. Slutsatser: I och med sociala medier har makten flyttats över från företaget till kunderna och företagen måste be om lov att få erbjuda dig och dina vänner marknadsföring. Det har i denna uppsats framkommit att viktiga framgångsfaktorer för företags närvaro i sociala medier är öppenhet och transparens. Det krävs att företagen är aktiva i dialogen med kunderna samt att de genom sina aktiviteter på sidorna uppmuntrar till engagemang. Genom att involvera kunderna i marknadsföringsprocessen genereras värde för båda parterna. Det är även viktigt att företagsledningen gör närvaron i sociala medier till en del av marknadsföringsstrategin och utarbetar tydliga riktlinjer för hur aktiviteterna ska se ut. Förslag till vidare forskning: Ett intressant område att forska vidare inom är hur långt företag kan gå med sin marknadsföring innan vår integritet påverkas. Vart går gränsen innan människor börjar känna sig förföljda av reklamen? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{2166578,
 abstract   = {Bakgrund: Nästan hälften av Sveriges befolkning finns på Facebook och nu har det populära fenomenet fått sällskap av allt fler företag. Sociala medier är en effektiv och billig marknadsföringskanal vilket många företag har upptäckt. Genom sociala medier har företagen möjlighet att kommunicera mer personligt med kunderna och på så vis skapa relationer. Dock är allt fler människor negativt inställda till reklam och utmaningen blir nu för företag att marknadsföra företaget samtidigt som värde skapas för kunden. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett företag med hjälp av sociala medier kan göra konsumenterna delaktiga i marknadsföringen av företaget. Metod: Vi har valt att göra en fallstudie för att i slutet kunna dra generaliserade slutsatser. För att samla in data har vi utfört intervjuer, genomfört en enkät samt en innehållsanalys av fallföretagets Facebooksida. Slutsatser: I och med sociala medier har makten flyttats över från företaget till kunderna och företagen måste be om lov att få erbjuda dig och dina vänner marknadsföring. Det har i denna uppsats framkommit att viktiga framgångsfaktorer för företags närvaro i sociala medier är öppenhet och transparens. Det krävs att företagen är aktiva i dialogen med kunderna samt att de genom sina aktiviteter på sidorna uppmuntrar till engagemang. Genom att involvera kunderna i marknadsföringsprocessen genereras värde för båda parterna. Det är även viktigt att företagsledningen gör närvaron i sociala medier till en del av marknadsföringsstrategin och utarbetar tydliga riktlinjer för hur aktiviteterna ska se ut. Förslag till vidare forskning: Ett intressant område att forska vidare inom är hur långt företag kan gå med sin marknadsföring innan vår integritet påverkas. Vart går gränsen innan människor börjar känna sig förföljda av reklamen?},
 author    = {Kristiansson, Cathrine and Karlsson, Mia and Engström, Martina},
 keyword   = {sociala medier,marknadsföring i sociala medier,varumärkesbyggande,co-creation/samskapande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Involvera mera! Ett arbete om att engagera kunden i marknadsföringen med hjälp av sociala medier},
 year     = {2011},
}