Advanced

Spårbarhet- ett serviceperspektiv

Juszczyk, Carolina; Hamberg, Gustaf and Rystad, Rasmus (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Titel: Spårbarhet –ett serviceperspektiv
Vad: Kandidatuppsats (SMKK01), Campus Helsingborg, Lunds universitet, VT-2011
Författare: Carolina Juszczyk, Gustaf Hamberg, Rasmus Rystad
Handledare: Christer Eldh och Mats Johnsson
Nyckelord: Spårbarhet, kundnöjdhet, service recovery och kommunikation.
Problem och syfte: Det kan vara svårt att finna ett tydligt samband mellan spårbarhet, som är ett logistiskt verktyg, och service. Vi anser att nyttan med spårbarhet idag ofta ses som ett nödvändigt ont, dagens forskning inriktar sig mycket på kvalité och tenderar att utelämna de positiva effekter som spårbarhet kan ha på kundrelationer. Därför har vi som syfte med denna uppsats att undersöka förhållandet mellan spårbarhet och... (More)
Sammanfattning
Titel: Spårbarhet –ett serviceperspektiv
Vad: Kandidatuppsats (SMKK01), Campus Helsingborg, Lunds universitet, VT-2011
Författare: Carolina Juszczyk, Gustaf Hamberg, Rasmus Rystad
Handledare: Christer Eldh och Mats Johnsson
Nyckelord: Spårbarhet, kundnöjdhet, service recovery och kommunikation.
Problem och syfte: Det kan vara svårt att finna ett tydligt samband mellan spårbarhet, som är ett logistiskt verktyg, och service. Vi anser att nyttan med spårbarhet idag ofta ses som ett nödvändigt ont, dagens forskning inriktar sig mycket på kvalité och tenderar att utelämna de positiva effekter som spårbarhet kan ha på kundrelationer. Därför har vi som syfte med denna uppsats att undersöka förhållandet mellan spårbarhet och service. Detta för att klargöra vilken nytta spårbarhet och kontroll över försörjningskedjan kan innebära för servicearbetet. Metod: Genom kvalitativa intervjuer på företag som dagligen arbetar aktivt med spårbarhet och insamling av material, har vi kunnat genomföra ett jämförande mellan teori och empiri. Det teoretiska materialet kommer från webbdokument, artiklar och böcker, medan det empiriska materialet kommer från intervjuer med fem stycken olika företag och en observation, där vi fick vara med och bevittna ett möte som handlade om spårbarhet.
Slutsatser: Spårbarhet ses idag av många som ett nödvändigt ont och en aktivitet påtvingad av lagar och förordningar. Nyttan med spårbarhet beskrivs ofta ur ett kvalitets och säkerhetsperspektiv. Vi har i denna uppsats visat att bra spårbarhet ger företag goda möjligheter att på ett effektivt sätt använda service recovery för att i slutändan uppfylla kundernas krav och förväntningar. Kundernas förväntningar kan även med hjälp av spårbarhet hållas på en realistisk nivå genom att kommunicera ut korrekt information, vilket ger företagen en alla möjligheter att kunna då dessa förväntningar. Förutom att dessa båda fall stärker ett företags kundrelationer så stärks de ytterligare om företagen erbjuder spårbarhetstjänser som förenklar deras relation med företaget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Juszczyk, Carolina; Hamberg, Gustaf and Rystad, Rasmus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
spårbarhet, kommunikation, service management, kundrelation
language
Swedish
id
2166627
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1952&type=doc
date added to LUP
2011-09-24
date last changed
2011-09-24 04:52:33
@misc{2166627,
 abstract   = {Sammanfattning
Titel: Spårbarhet –ett serviceperspektiv
Vad: Kandidatuppsats (SMKK01), Campus Helsingborg, Lunds universitet, VT-2011
Författare: Carolina Juszczyk, Gustaf Hamberg, Rasmus Rystad
Handledare: Christer Eldh och Mats Johnsson
Nyckelord: Spårbarhet, kundnöjdhet, service recovery och kommunikation.
Problem och syfte: Det kan vara svårt att finna ett tydligt samband mellan spårbarhet, som är ett logistiskt verktyg, och service. Vi anser att nyttan med spårbarhet idag ofta ses som ett nödvändigt ont, dagens forskning inriktar sig mycket på kvalité och tenderar att utelämna de positiva effekter som spårbarhet kan ha på kundrelationer. Därför har vi som syfte med denna uppsats att undersöka förhållandet mellan spårbarhet och service. Detta för att klargöra vilken nytta spårbarhet och kontroll över försörjningskedjan kan innebära för servicearbetet. Metod: Genom kvalitativa intervjuer på företag som dagligen arbetar aktivt med spårbarhet och insamling av material, har vi kunnat genomföra ett jämförande mellan teori och empiri. Det teoretiska materialet kommer från webbdokument, artiklar och böcker, medan det empiriska materialet kommer från intervjuer med fem stycken olika företag och en observation, där vi fick vara med och bevittna ett möte som handlade om spårbarhet.
Slutsatser: Spårbarhet ses idag av många som ett nödvändigt ont och en aktivitet påtvingad av lagar och förordningar. Nyttan med spårbarhet beskrivs ofta ur ett kvalitets och säkerhetsperspektiv. Vi har i denna uppsats visat att bra spårbarhet ger företag goda möjligheter att på ett effektivt sätt använda service recovery för att i slutändan uppfylla kundernas krav och förväntningar. Kundernas förväntningar kan även med hjälp av spårbarhet hållas på en realistisk nivå genom att kommunicera ut korrekt information, vilket ger företagen en alla möjligheter att kunna då dessa förväntningar. Förutom att dessa båda fall stärker ett företags kundrelationer så stärks de ytterligare om företagen erbjuder spårbarhetstjänser som förenklar deras relation med företaget.},
 author    = {Juszczyk, Carolina and Hamberg, Gustaf and Rystad, Rasmus},
 keyword   = {spårbarhet,kommunikation,service management,kundrelation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Spårbarhet- ett serviceperspektiv},
 year     = {2011},
}