Advanced

Drömmen om mosaik - en studie om handelns förutsättningar i H+ projektet

Evaldsson, Evelina; Petersson, Linda and Nyström, Madeleine (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Titel: Drömmen om mosaik- en studie om handelns förutsättningar i H+ projektet
Universitet: Lunds Universitet, Service Management, Campus Helsingborg
Nivå: Examensarbete Kandidatuppsats 15 högskolepoäng
Författare: Evelina Evaldsson, Madeleine Nyström, Linda Petersson
Handledare: Cecilia Fredriksson, Mia Larson
Nyckelord: Handel, social hållbarhet, hållbar stadsutveckling, attraktionskraft mångfald, blandstad och offentligt rum.
Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att få förståelse för handeln som attraktionskraft och dess betydelse för en hållbar stadsutveckling i en kuststad. I uppsatsen undersöker vi hur handeln i H+ området kan bidra till att göra staden levande och därmed mer attraktiv för både bosatta och besökande.... (More)
Sammanfattning
Titel: Drömmen om mosaik- en studie om handelns förutsättningar i H+ projektet
Universitet: Lunds Universitet, Service Management, Campus Helsingborg
Nivå: Examensarbete Kandidatuppsats 15 högskolepoäng
Författare: Evelina Evaldsson, Madeleine Nyström, Linda Petersson
Handledare: Cecilia Fredriksson, Mia Larson
Nyckelord: Handel, social hållbarhet, hållbar stadsutveckling, attraktionskraft mångfald, blandstad och offentligt rum.
Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att få förståelse för handeln som attraktionskraft och dess betydelse för en hållbar stadsutveckling i en kuststad. I uppsatsen undersöker vi hur handeln i H+ området kan bidra till att göra staden levande och därmed mer attraktiv för både bosatta och besökande.
Frågeställningar: Hur planerar H+ handeln för att uppnå en hållbar stadsutveckling i Helsingborg? Vilka värden tillskrivs handeln i det offentliga rummet? Vilken betydelse har handeln i H+ för att öka stadens attraktivitet?
Metod: För att besvara våra frågeställningar har sammanlagt sju kvalitativa intervjuer genomförts. Vi har även genomfört en omfattande dokumentstudie för att finna empiriskt material.
Slutsatser: Planeringen av handeln i H+ har vistats vara betydande då den skulle kunna attrahera en variation av människor till stadsrummet. Handeln tillskrivs i projektet värden så som mångfald, levandegörande av stadsrummet samt sociala interaktioner. Då handeln kan utgöra en mötesplats och därmed bidra till kontinuerliga flöden av människor så levandegörs stadsrummet vilket kan medverka till en socialt hållbar stadsutveckling.
Förslag vidare forskning: Vi föreslår att vidare forskning tar vid där vi har avslutat med att undersöka betydelsen av samverkan mellan aktörer från handeln, cityförening samt diverse intressenter till projektet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{2166698,
 abstract   = {Sammanfattning
Titel: Drömmen om mosaik- en studie om handelns förutsättningar i H+ projektet
Universitet: Lunds Universitet, Service Management, Campus Helsingborg
Nivå: Examensarbete Kandidatuppsats 15 högskolepoäng
Författare: Evelina Evaldsson, Madeleine Nyström, Linda Petersson
Handledare: Cecilia Fredriksson, Mia Larson
Nyckelord: Handel, social hållbarhet, hållbar stadsutveckling, attraktionskraft mångfald, blandstad och offentligt rum.
Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att få förståelse för handeln som attraktionskraft och dess betydelse för en hållbar stadsutveckling i en kuststad. I uppsatsen undersöker vi hur handeln i H+ området kan bidra till att göra staden levande och därmed mer attraktiv för både bosatta och besökande.
Frågeställningar: Hur planerar H+ handeln för att uppnå en hållbar stadsutveckling i Helsingborg? Vilka värden tillskrivs handeln i det offentliga rummet? Vilken betydelse har handeln i H+ för att öka stadens attraktivitet?
Metod: För att besvara våra frågeställningar har sammanlagt sju kvalitativa intervjuer genomförts. Vi har även genomfört en omfattande dokumentstudie för att finna empiriskt material.
Slutsatser: Planeringen av handeln i H+ har vistats vara betydande då den skulle kunna attrahera en variation av människor till stadsrummet. Handeln tillskrivs i projektet värden så som mångfald, levandegörande av stadsrummet samt sociala interaktioner. Då handeln kan utgöra en mötesplats och därmed bidra till kontinuerliga flöden av människor så levandegörs stadsrummet vilket kan medverka till en socialt hållbar stadsutveckling.
Förslag vidare forskning: Vi föreslår att vidare forskning tar vid där vi har avslutat med att undersöka betydelsen av samverkan mellan aktörer från handeln, cityförening samt diverse intressenter till projektet.},
 author    = {Evaldsson, Evelina and Petersson, Linda and Nyström, Madeleine},
 keyword   = {handel,social hållbarhet,hållbar stadsutveckling,attraktionskraft mångfald,blandstad och offentligt rum},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Drömmen om mosaik - en studie om handelns förutsättningar i H+ projektet},
 year     = {2011},
}