Advanced

Relationsmarknadsföring- ett sätt att skapa kundlojalitet?

Frithiof, Niklas; Ghorbanpour Rasekh, Niloufar and Fredriksson, Tobias (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problem: Intresset för uppsatsen grundar sig på att relationsmarknadsföring är både ett populärt och aktuellt ämne. Uppsatsen vill lyfta upp relationsmarknadsföring inom dagligvaruhandeln, och undersöka hur företag skapar relationer i en bransch som präglad av hård konkurrens. Skapas värde av de marknadsföringstekniker som används idag? Vad är det i relationsmarknadsföring som påverkar kundernas lojalitet? Syfte och frågeställning: Denna uppsats syftar till att studera hur ett företag inom dagligvaruhandeln arbetar med relationsmarknadsföring, och vilka effekter det medför ur både ett företagslednings- och kundperspektiv. Uppsatsens frågeställningar är: Hur arbetar ledningen på ett företag inom dagligvarubranschen med olika tekniker för... (More)
Problem: Intresset för uppsatsen grundar sig på att relationsmarknadsföring är både ett populärt och aktuellt ämne. Uppsatsen vill lyfta upp relationsmarknadsföring inom dagligvaruhandeln, och undersöka hur företag skapar relationer i en bransch som präglad av hård konkurrens. Skapas värde av de marknadsföringstekniker som används idag? Vad är det i relationsmarknadsföring som påverkar kundernas lojalitet? Syfte och frågeställning: Denna uppsats syftar till att studera hur ett företag inom dagligvaruhandeln arbetar med relationsmarknadsföring, och vilka effekter det medför ur både ett företagslednings- och kundperspektiv. Uppsatsens frågeställningar är: Hur arbetar ledningen på ett företag inom dagligvarubranschen med olika tekniker för att bygga och stärka relationer med sina kunder? Skapar ledningens arbete värde hos kunder och ökar deras lojalitet? Materialinsamling: Materialet till denna uppsats är huvudsakligen insamlat genom vetenskapliga artiklar, akademisk litteratur, intervjuer med fyra personer varav tre personer på ledningsnivå och en butikschef, samt en enkätundersökning. Slutsatser: Resultatet av studien har visat, att verktygen för relationsmarknadsföring är inte de mest värdeskapande för kunderna. I studien framkom det att det som är mest värdeskapande för kunderna är traditionella marknadsföringsverktyg som bland annat sortiment och pris. Därför bör inte relationsmarknadsföring ersätta den traditionella marknadsföringen, utan komplettera den. Studien har även visat att det personliga kundbemötandet i butik är det främsta verktyget för att skapa relation med kunder. Enligt studien är det svårt att definiera vilka kunder som är lojala, vilket försvårar frågan om relationsmarknadsföring leder till kundlojalitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{2166719,
 abstract   = {Problem: Intresset för uppsatsen grundar sig på att relationsmarknadsföring är både ett populärt och aktuellt ämne. Uppsatsen vill lyfta upp relationsmarknadsföring inom dagligvaruhandeln, och undersöka hur företag skapar relationer i en bransch som präglad av hård konkurrens. Skapas värde av de marknadsföringstekniker som används idag? Vad är det i relationsmarknadsföring som påverkar kundernas lojalitet? Syfte och frågeställning: Denna uppsats syftar till att studera hur ett företag inom dagligvaruhandeln arbetar med relationsmarknadsföring, och vilka effekter det medför ur både ett företagslednings- och kundperspektiv. Uppsatsens frågeställningar är: Hur arbetar ledningen på ett företag inom dagligvarubranschen med olika tekniker för att bygga och stärka relationer med sina kunder? Skapar ledningens arbete värde hos kunder och ökar deras lojalitet? Materialinsamling: Materialet till denna uppsats är huvudsakligen insamlat genom vetenskapliga artiklar, akademisk litteratur, intervjuer med fyra personer varav tre personer på ledningsnivå och en butikschef, samt en enkätundersökning. Slutsatser: Resultatet av studien har visat, att verktygen för relationsmarknadsföring är inte de mest värdeskapande för kunderna. I studien framkom det att det som är mest värdeskapande för kunderna är traditionella marknadsföringsverktyg som bland annat sortiment och pris. Därför bör inte relationsmarknadsföring ersätta den traditionella marknadsföringen, utan komplettera den. Studien har även visat att det personliga kundbemötandet i butik är det främsta verktyget för att skapa relation med kunder. Enligt studien är det svårt att definiera vilka kunder som är lojala, vilket försvårar frågan om relationsmarknadsföring leder till kundlojalitet.},
 author    = {Frithiof, Niklas and Ghorbanpour Rasekh, Niloufar and Fredriksson, Tobias},
 keyword   = {relationsmarknadsföring,crm,lojalitetsprogram,värdeskapande,lojalitet,dagligvaruhandel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Relationsmarknadsföring- ett sätt att skapa kundlojalitet?},
 year     = {2011},
}